ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 54.236.58.220
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา  15:59:30

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.phitsanulok2.go.th
ที่ตั้งสำนักงานถนนวงัทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
ทางโทรศัพท์0 5539 4047 หรือ http://www.phitsanulok2.go.th/phitsanulok2/index.php?name=gbook
ทางโทรสาร0 5539 4047
ทางอีเมล์plk2@phitsanulok2.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2) plk2@phitsanulok2.go.th โทร 092 945 4939
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายบรรพต ศรีชัย (ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี) โทร 081-281 3716
ติดต่อAdminICTหากบันทึกไม่ได้ : นายพงศ์พีระ ทองแบบ (ผู้ดูแลระบบ) โทร 061-654 5654


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒