ถนนวังทอง - สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130  
Version 2019.1 พุทธศักราช 2562