[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2  ครั้ง


 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ และมีการวางแผนงานตามนโยบายต่างๆจากต้นสังกัด ปรึกษาหารือมอบหมายงานต่างๆตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com