[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2  ครั้ง


 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

           นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยพร้อมคณะครู รับการนิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศึกษานิเทศก์ นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ นางสุพัตรา ปานรอด นายประเสริฐ ปานรอด

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com