[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2  ครั้ง


 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

          วันที่ 17-18 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองแกนนำ และนักเรียนแกนนำ ได้เข้าอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย เป็นกระบวนการพัฒนาความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ (Injury prevention) จากภัยต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุอุบัติภัยและภัยทางสังคม และสร้างเสริมความปลอดภัย (Safety promotion) ในระดับบุคคลและกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนและชุมชน จากมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com