[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2  ครั้ง
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
ส่งข่าวโดย: สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ได้จัดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

          วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ได้จัดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีนายสุพล นาคมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพภายในฯ ของสพป.พิษณุโลก เขต ๒ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส เข้าร่วมกิจกรรม

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com