[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมศึกษาดูงาน "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี"

     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางวิรัตน์ เลิศแตง ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยพลู ได้ไปศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ก้าวไกลสู่โลกกว้าง.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลู
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ห้วยพลูเกมส์"

     เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนห้วยพลู จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายนโรงเรียน โดยมีท่านกำนันนรินทร์ เตชะันพัฒนรังสี ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด นางวิรัตน์ เลิศแตง ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนกีฬา มุ่งส่งเสริมสุขภาพ มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันและของรางวัลต่างๆมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ค่าย PLC วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

     18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดกิจกรรมค่าย PLC วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ค่าย PLC วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานโครงการเกษตรอินทรีย์สุโขทัย

     17 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดกิจกรรมค่าย PLC วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ โครงการเกษตรอินทรีย์ สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะกรรมการตรวจงบประมาณโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง1 ตรวจการโรงเรียนเพื่อขอตั้งงบประมาณปี 2565......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
หัวข้อข่าว : ขอจัดตั้งงบประมาณปี 2565

      นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ขอขอบพระคุณ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พล.2 และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน ที่ขอจัดตั้งงบประมาณปี 2565 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าข้าม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่าข้ามต้อนรับท่านรอง กิตติพงษ์ โปร่งเจริญและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และ ตรวจสอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู อาคารเรียนอนุบาลและอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : รับมอบคูปองการศึกษาพิเศษ

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวรับมอบคูปองการศึกษาพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : การจัดห้องเรียนใหม่ และเยี่ยมบ้านนักเรียน

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ดำเนินการการจัดห้องเรียนใหม่ และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ป่วย และมอบทุนช่วยเหลือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าข้าม
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายใน "ท่าข้ามเกมส์

     วันที่ 12 พ.ย.63 โรงเรียนบ้านท่าข้ามได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายใน "ท่าข้ามเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง มาร่วมชมร่วมเชียร์กีฬา ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและคณะครู ตลอดจนให้การสนับสนุนเงิน อาหาร เครื่องดื่มแก่นักกีฬา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ที่เป็นทีมโค้ชกลางและโค้ชพื้นที่ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมร้อยรักรวมใจสานสายใยหัวใจผูกพัน โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมร้อยรักรวมใจสานสายใยหัวใจผูกพัน เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจต่อผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสการย้ายไปดำรงแหน่งใหม่ที่ รร.บ้านนาพราน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 ท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานที่เชียงราย

     ศึกษาดูงานที่เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรลูกเสือ

     มอบเกียรติบัตรลูกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com