[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันแห่งความสำเร็จ

     8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดกิจกรรม"วันแห่งความสำเร็จ" เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

     วันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน มีการจัดซุ้มถ่ายรูปโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
หัวข้อข่าว : ต้อนรับรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

     วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ได้ให้การต้อนรับนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำกับกลุ่มนโยบายและแผน,อำนวยการและ ICT และว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ รวมถึงศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ได้รับรางวัล ห้อง (น่า) เรียน ต้นทุนแห่งการเรียนรู้ ทางโรงเรียนรู้ยินดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House)

     วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ จากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณิตศาสตร์ ฐานวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ ฐานวิชาการงานอาชีพและสุขศึกษา และฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนทุกคน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2563

     31 มีนาคม 2564 คุณครูรัตนา ศรีบัวจับ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหินประกาย เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ในการจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ณ หอประชุม 100 ปี คุณย่าประสาทรักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนสี่แยกอินโดจีน) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

     วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย

     วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนบ้านบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ายาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมขยะแลกไข่

      วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรมขยะแลกไข่ ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะชนิดต่างๆ และแจกของรางวัลมากมายให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายางขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารเครือข่ายเนินมะปราง 2

     วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก นำโดย นายสุรกิต ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารเครือข่ายเนินมะปราง 2 เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครูสายผู้สอนครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง มอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง มอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรม STEAM Project

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรม STEAM Project......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรม STEAM CAMP ระดับอนุบาล

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรม STEAM CAMP ระดับอนุบาล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้าร่วมโครงการ เมืองจำลอง สอนน้องใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้าร่วมโครงการ เมืองจำลอง สอนน้องใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/94 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com