[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ฉีดวัคซีน

     12 ตุลาคม 2564 ครูอนามัยโรงเรียนบ้านหินประกาย พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 95.59 ของนักเรียนที่มีสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วย จากโรคโควิด – 19 ได้ในระดับสูง และสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ ณ จุดฉีดวัคซีน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

     วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : มอบเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนและนมกล่องพร้อมดื่ม

     วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามอบเงินค่าอาหารกลางวันและนมกล่องพร้อมดื่มให้กับนักเรียน ณ บริเวณหน้าห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ บริเวณหน้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค รอบที่ 2 (กลุ่มใหม่)

     5 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านหินประกาย มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค รอบที่ 2 (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 / 2564 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 15 ราย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : มอบถุงพระราชทาน

      4 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านหินประกาย ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านหินประกายให้การต้อนรับนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วยนายธนัตถ์ จันทร์คุ้ม เจ้าหน้าที่ อส. ที่นำถุงพระราชทานมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ฯ มามอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2564......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบออนไลน์

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.bannoenmaprangschool.com......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณูโลก มอบรางวัล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : มอบเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน

     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ณ บริเวณหน้าห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ บริเวณหน้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์

     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดพิธี "คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณครูศิริรักษ์ ฉิมเลิศ และคุณครูประทิน ปิ่นสกุล โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : โครงการ School Fun โรงเรียนฟันดี

     วันที่ 28 กันยายน 2564 คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาวได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน มีคำถามต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกด้วย เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพฟันของนักเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :วัดบางกระทุ่ม
หัวข้อข่าว : การมอบทุนนักเรียนยากจน

     วันที่ 20 กันยายน 2564 นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม มอบเงินโครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยทางโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม ได้ปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

     วันที่ 24 กันยายน 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดงานโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเนินมะปราง โรงเรียนบ้านทุ่งยาวมีครูผู้เกษียณอายุราชการหนึ่งท่าน คือ คุณครูวันเพ็ญ ถือทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ประเมินพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

     24 กันยายน 2564 คณะกรรมการประกอบด้วย นายประเสริฐ วงศ์ไทย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางรัตนา ศรีบัวจับ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินประกาย พร้อมด้วย นางสุวภัทร วงศ์ไทย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินประกาย ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายธรรมรัตน์ ขำเขียว พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม โรงเรียนบ้านหินประกาย ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจ สมควรได้รับการต่อสัญญาต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

     วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีการกำหนดตารางจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ดังนี้ 1. การประเมินผลการเรียน วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 2. สรุปผลการเรียน วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564 3. รับเงินค่าอาหารกลางวันเดือนกันยายน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 4. ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 5. ประชุมผู้ปก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com