[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดนกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     โรงเรียนบ้านพุกระโดนกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันศุกร์ ที่26กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านพุกระโดน ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 10 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนวันเข้าพรรษา

      โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา วัดในเขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ วัดบ้านหินประกาย วัดนิมิตรธรรมสามัคคี และวัดวังยาวสามัคคีธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นำโดย นายกมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเนินมะปราง วัดศรีมงคล และวัดบ้านนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา

     โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อให้คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา ช่วยกันอนุรักษืวัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบ้านมุงนำนักเรียนเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเช้า ประจำวันพระ และช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมกับเทสบาลตำบลบ้านมุงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้ให้การต้อนรับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(ภาคเหนือ) พิษณุโลก เชียงราย และลพบุรี เป็นสถานที่พักรับประทานอาหารกลางวันในการดำเนินกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     วันที่ 26 มิภุนายน 2562 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนวัดบ้านมุงได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายของสิ่งเสพติด และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน ผู้ปกครองได้รับทราบด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู

     วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านมุง เพื่อให้นักเรียนได้นอมจิตรำลึกนึกถึงพระคุณครู ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ

     วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย มีนายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมการประเมินในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภัคดี เทิดไท้องค์ราชัน

     วันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ้านมุง เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนาม 700 ปี จ.เชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่4

     “โรงเรียนบ้านพุกระโดน”ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธี ระดับชั้นประถมศึกษา งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่4......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : บ้านวังดินเหนียว มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อร่วมกันปลุกกระแสต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน สถานประกอบการ เพื่อให้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง และช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำรึกถึงท่านสุนทรโวหาร โดยกิจกรรมมจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว เป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะทางด้านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอรบมสะเต็มศึกษา โรงเรียนบ้านวังขวัญ

      วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังขวัญ จำนวนนักเรียน 73 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสะเต็มศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน ในแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย กังหันลม เกมออกแบบกังหันลม เกมเพื่อการศึกษา การสืบค้นเทคโนโลยี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : การทำบุญวันพระ

     วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 วันนี้วันพระ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อนุบาล 3 และชั้นป.1 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านพุกระโดน ร่วมทำบุญกันตอนเช้าที่ วัดพุกระโดน เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

     วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านพุกระโดนจัดกิจกรรม "วันไหว้ครู"โดยนางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com