[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : เทสโก้โลตัส มอบรองเท้านักเรียน

     วันที่ 8 ม.ค.61 โรงเรียนบ้านหินประกายได้แจกรองเท้าให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 70 คู่ โดยได้รับมอบมาจาก ห้างเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้าพิษณุโลก-ท่าทองเมื่อวันที่ 5 ม.ค.61ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายพลศักดิ์ คำโท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน และได้บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆภายในหมู่บ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : รับรสงวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายกมล สุมาลา รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก" เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดา เป็นเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต ของคณะครูและผู้บริหาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันลอยกระทง

     3 พฤศจิกายน 2560 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันสันติภาพสากล

     8, 21 กันยายน 2560 - โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวันสันติภาพสากล ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และในวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้จัดกิจกรรม "อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล" ในโรงเรียนเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับนักเรียนในสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : TOYOTA ปลูกป่าชุมชน

     16 กันยายน 2560 ชมรมคนรักป่า TOYOTA พิษณุโลก ร่วมกันปลูกป่าชุมชนที่บ้านหินประกาย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา วัสดุการศึกษา และอาหารมามอบให้กับโรงเรียนบ้านหินประกาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

     15 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูเพ็ญศิริ จันทร์แดง คุณครูวัฒนา เนตรแก้ว คุณครูมงคล ปั้นกล่ำ คุณครูพรสรรค์ บุญดา และคุณครูนงเยาว์ มานะชนม์ ณ โรงแรมเรือนแพ พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกระดับชั้น และให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ที่มีความสามารถระดับชั้นนำของประเทศ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติจ่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6
หัวข้อข่าว : อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมรู้เท่าทันสาธารณภัย

     วันพฤหัสบดีที่31 สิงหาคม 2560 อบจ.พิษณุโลกให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง รู้เท่าทันสาธารณภัยให้นักเรียนและครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 ค่ายลูกเสือแก่งซองชั้นป.3 ถึงม.3จำนวน 80 คน ครูจำนวน 15 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : English Camp

     ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรประกอบด้วย คณะครูชาวไทย ครูชาวต่างประเทศ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหินประกาย อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปรางมะปรางจัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปี 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางมะปรางจัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปี 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     18 สิงหาคม 2560 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน PLC

     วันที 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านหินประกาย ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญที่มาศึกษาดูงานกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดย นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พล.เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านป่าขนุน

     ผ.อ.สาริน สงศิลาวัต พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com