[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : ผล NT โรงเรียนบ้านป่าขนุน

     ผลคะแนน NT สูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านป่าขนุน ได้ระดับที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ผ้าป่า มหาสงกรานต์

     14 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปูกระเบื้องลานกิจกรรมเวทีวัฒนธรรม ซึ่งใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของทางโรงเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และคณะครูร่วมกัน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายลำพูล สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับครูใหม่โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

     โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ที่ได้มาส่งครูอรุณี บำรุงดิลก และขอต้อนรับครูวิภารัตน์ เนตรแก้ว และครูปรเมศวร์ เลี่ยมขาว จากโรงเรียนบ้านพุกระโดน เพื่อย้านมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์... เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าขนุน ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2560

      โรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียนภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ร้องไห้ หลากหลายความรู้สึก ซึ่งจะเก็บเป็นความประทับใจต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน PLC

     21 มีนาคม 2561 นายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินประกายบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนการ plc กับการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 โรงเรียนวัดบ้านมุงและ โรงเรียนบ้านพุกระโดน จำนวน 70 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่นและรั้วโรงเรียน

     วันที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัทโตโยต้า บิ๊กยู พิษณุโลก จัดกิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่นและรั้วโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าขนุน โดยมี ผอ.สาริน สงศิลาวัต และคณะครูผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านหินประกาย โดยนายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันมาฆบูชา

     ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันมาฆบูชา" โรงเรียนบ้านหินประกาย ซึ่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรมตักบาตรอาหารคาวหวาน ฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ นั่งสมาธิ เวียนเทียน ถวายเพลพระ และต้นไม้แห่งความดี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่ดีต่อพระพุทธศาสนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : เทสโก้โลตัส มอบรองเท้านักเรียน

     วันที่ 8 ม.ค.61 โรงเรียนบ้านหินประกายได้แจกรองเท้าให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 70 คู่ โดยได้รับมอบมาจาก ห้างเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้าพิษณุโลก-ท่าทองเมื่อวันที่ 5 ม.ค.61ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายพลศักดิ์ คำโท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน และได้บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆภายในหมู่บ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : รับรสงวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายกมล สุมาลา รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก" เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดา เป็นเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต ของคณะครูและผู้บริหาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันลอยกระทง

     3 พฤศจิกายน 2560 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันสันติภาพสากล

     8, 21 กันยายน 2560 - โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวันสันติภาพสากล ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และในวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้จัดกิจกรรม "อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล" ในโรงเรียนเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับนักเรียนในสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : TOYOTA ปลูกป่าชุมชน

     16 กันยายน 2560 ชมรมคนรักป่า TOYOTA พิษณุโลก ร่วมกันปลูกป่าชุมชนที่บ้านหินประกาย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา วัสดุการศึกษา และอาหารมามอบให้กับโรงเรียนบ้านหินประกาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

     15 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูเพ็ญศิริ จันทร์แดง คุณครูวัฒนา เนตรแก้ว คุณครูมงคล ปั้นกล่ำ คุณครูพรสรรค์ บุญดา และคุณครูนงเยาว์ มานะชนม์ ณ โรงแรมเรือนแพ พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com