[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญ

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินำโดย นายขันชัย ย่อมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมไหว้แม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และกิจกรรมปลูกต้นไม้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองแห่เทียนเข้าพรรษา

     วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองแห่เทียนเข้าพรรษา รอบหมู่บ้านใหม่พนมทองแลัวไปถวายเทียนที่วัดบ้านใหม่พนมทอง เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559 ระดับเขตตรวจราชการ 17

     โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559 ระดับเขตตรวจราชการ 17 ( พิษณุโลก,อุตรดิตถ์,สุโขทัย,ตากและเพชรบูรณ์) โดยมี ผอ.ธันวารี บัวทอง และคณะครูผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง โดยมีผอ.ธันวารี บัวทองพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559

     ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559 โดยมี ผอ.ธันวารี บัวทอง และคณะครูผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

     โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานและกล่าวมอบนักเรียนให้ท่านพระครูปลัดจรุญ จกฺกวโร เจ้าอาวาสวัดวังยาวสามัคคีธรรม และคณะพระวิทยากร เป็นผู้อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.5-ม.3 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

     โรงเรียนบ้านหินประกาย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ไทฮั้วยางพารา สาขาพิษณุโลกมอบเงินทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

      16มิ.ย 59 นางสาวทัศนีย์ สมจิต ผอ.รร.บ้านป่ามะกรูด รับมอบเงินจากคุณสมบูรณ์ สมิทธิบุตร ผู้จัดการบริษัทไทฮั้วยางพารา สาขาพิษณุโลก สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน จำนวน 10,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : รร.บ้านป่ามะกรูดรับมอบทุนการศึกษาจากผู้จัดเดอะฉ่อย

     18 มิ.ย 59 คณะผู้จัดการแสดงเดอะฉ่อยโดยคุณมยุรี รัตโนพาส ได้นำสามน้าจากจำอวดหน้าจอ มาเปิดทำการแสดง ขายบัตรจำหน่ายและนำรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก หลังสิ้นสุดการแสดงได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้แก่นักเรียนบ้านป่ามะกรูด โดยมี ผอ.ประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.2 นางสาวทัศนีย์ สมจิต ผอ.รร.บ้านป่ามะกรูด และตัวแทนนักเรียนรับมอบ รวมทั้งมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ เป็นพยานการส่งมอบดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง รับมอบโล่รางวัล"สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2558" จาก ดร.ปรียานุช ธรรมปียา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

     โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง รับมอบโล่รางวัล"สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2558" จาก ดร.ปรียานุช ธรรมปียา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 ณ โรงแรมน่านเจ้า

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังทอง1 จัดการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษา โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     ร.ร บ้านป่ามะกรูด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สำหรับเป็นของสะสม และของฝากอันเลอค่า เพื่อน้ำเงินมาพัฒนาปรับปรุงโรงน้ำดื่มของโรงเรียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2559 ราคาเริ่มตั้งแต่ 1,000 3,000 และ 5,000 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด โทร . 0879949932 และจากกลุ่มบุคคลที่นำไปจำหน่ายตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ม.เทคโนโลยีมหานคร ออกค่ายอาสาที่ ป่ามะกรูด

     ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ม.เทคโนโลยีมหานคร จำนวน 40 คน ออกทำกิจกรรมค่ายอาสาประจำปี 59 ครั้งที่ 24 ณ รร.ป่ามะกรูด ระหว่างวันที่ 20 พ.ค - 2 มิย 59 เพื่อมาสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 150,000 บาท สำหรับใช้ประโยชน์ในราชการ และจะมีพิธีส่งมอบวันที่ 1 มิถุนายน 2559 การมาสร้างอาคารอเนกประสงค์ในครั้งนี้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด มีการวางแผนต่อยอด เพื่อปรับปรุงโรงน้ำดื่มของโรงเรียน ในการจัดทำธุรกิจน้ำดื่มในอนาคต สอดคล้องกับปั้ญหาขาดแคลนน้ำดื่มในชุมชน และจะทำให้โรงเรียนมีรายได้จากการให้เช่าโรงน้ำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : รองฯสุพล จันต๊ะคาด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง

     26 พฤษภาคม 2559 นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป.พล.2 โดยมีนายณรัฐธร ชื่นใจชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองให้การต้อนรับ และได้ให้กำลังใจกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ออกค่ายจิตอาสารพัฒนา สร้างห้องสมุด ทาสีห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนโดยค่ายพัฒนาจิตอาสาพัฒนาจากมหาลัยนเรศวร

     วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ออกค่ายจิตอาสาพัฒนา โดยต่อเติมห้องสมุด ทาสีห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง โดยมี ดร.ศิรัตน์ สนชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายณรัฐธร ชื่นใจชน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเสน่ห์ โพธิ์ศรีอาจประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทองและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com