[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

     19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดขึ้นโดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

     18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำประจำปีการศึกษา 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน

     นางธันยกานต์ กาญจนินพุฒิพงษ์ รักษาการฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ให้การต้อนรับ นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ประธานเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 และคณะ ที่มานิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้

     เมื่อวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา” ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ได้รับความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาต่างๆเข้ากับวิชาภาษาไทย โดยวิทยากรที่ความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
หัวข้อข่าว : โตไปด้วยกัน

     คณะครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "โตไปด้วยกัน" ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน โดยมีนายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกป่า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ของนักเรียนที่ได้ปลูกไว้ในโครงการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

     นายสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยคนใหม่ โดยมีคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
หัวข้อข่าว : ด้วยรักจากใจสายใยผูกพันธ์

     คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ร่วมแสดงความยินดี กับนายพิชัย สุขชัย พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพรม ที่โรงเรียนบ้านวังพรม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

     กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ผู้ปกครองได้นำไปจัดซื้อชุดนักเรียน โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผอ.สาริน สงศิลาวัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดประชุมคณะครู แจ้งนโยบายสพป.พิษณุโลก เขต 2 นโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : ผล NT โรงเรียนบ้านป่าขนุน

     ผลคะแนน NT สูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านป่าขนุน ได้ระดับที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ผ้าป่า มหาสงกรานต์

     14 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปูกระเบื้องลานกิจกรรมเวทีวัฒนธรรม ซึ่งใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของทางโรงเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และคณะครูร่วมกัน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายลำพูล สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับครูใหม่โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

     โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ที่ได้มาส่งครูอรุณี บำรุงดิลก และขอต้อนรับครูวิภารัตน์ เนตรแก้ว และครูปรเมศวร์ เลี่ยมขาว จากโรงเรียนบ้านพุกระโดน เพื่อย้านมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์... เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าขนุน ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2560

      โรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียนภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ร้องไห้ หลากหลายความรู้สึก ซึ่งจะเก็บเป็นความประทับใจต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน PLC

     21 มีนาคม 2561 นายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินประกายบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนการ plc กับการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 โรงเรียนวัดบ้านมุงและ โรงเรียนบ้านพุกระโดน จำนวน 70 คน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com