[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันอาเซียน 2558

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นฐานความรู้ มีทั้งหมด 10 ฐาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :รณกร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่

     วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ โดย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันปั่นจักรยาน เป็นระยะ ทาง 9 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :รณกร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 โดยมีนายสุรกิต ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมวันอาเซียนในวันที่ 7สิงหาคม 2558 มีกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เช่น ซุ้มอาหาร การแต่งกาย และมีการแสดงของนักเรียน โดยมี ดร. เสกสรรค์ ทองศรีเป็นประธานในพืธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะครูผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันพํฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

     คณะครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อต้อนรับคณะกรรมการจาก สพฐ. มาเยี่ยมชมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองแห่เทียนเข้าพรรษา

     วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2558 นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองแห่เทียนเข้าพรรษา รอบหมู่บ้านใหม่พนมทองแลัวไปถวายเทียนที่วัดบ้านใหม่พนมทอง เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : คณะศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 มคณะศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนบ้านโสน สพป. พิจิตร เขต 1 เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ยื้อยุดฉุดรั้งชีวิตเจ้าถั่วฝักยาว เข้าร่วมประกวด จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ ) ร่วมกับกลุ่มบริษัททรู โดย 1.ด.ช. กฤษฎา งามแพง 2. เด็กชายนัฐวุฒิ ลีทองดี 3. เด็กหญิงผไทมาศ น้อยจันทร์ ครูที่ปรึกษา 1.นายพุฒิพงศ์ เดชะ 2.นางสาวณัชติมา ใจมา ผลการแข่งขัน โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ได้รับรางวันชมเชย ประจำปี 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2558

     ด้วยโรงเรียนบ้านซำรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาของชาติ ให้คงอยู่สืบไป โดยโรงเรียนบ้านซำรัง กำหนดแห่เทียนเข้าพรรษาและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดบ้านซำรัง วัดหนองหญ้าปล้อง วัดหนองทัพเรือวัดทุ่งอ้ายตาก และวัดหนองอีป๋อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558

     โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย และมีความภาคภูมิใจที่มีภาษาเป็นของตนเอง ภายในงานได้มีกิจกรรม เช่น การรำไทย การทำขนมไทย การโต้วาที การละเล่นของไทย พร้อมทั้งจัดบอร์ดเกี่ยวกับคุณค่าของภาษาไทยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านหินประกาย

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินประกาย ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาแด่ พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดในเขตบริการของโรงเรียน และวัดบริเวณใกล้เคียง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่วัดนิมิตรธรรมสามัคคี วัดหินประกาย และวัดวังยาวสามัคคีธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     วันที่ 29 กรกฏาคม โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและภาคภูมิใจในภาษาของตนเองพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมที่หลากหลายเน้นความเป็นไทย เช่นการละเล่นพื้นบ้านไทย การร้องเพลงเรือ การโต้วาที และการทายปัญหา โดยมีนางลำจวน ป้อมบุญมีเป็นประธาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

     กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ณวัดวังทองวราราม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มรทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ โดยมีนางลำจวน ป้อมบุญมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษา แห่เทียนพรรษา ณ วันเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ แบ่งนักเรียนออกเป็นสีย่อย และให้ร่วมกิจกรรมตามฐาน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com