[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ส่งมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว จากกองบิน 46

     นายณรัฐธร ชื่นใจชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง รับมอบผ้าห่มกันหนาว 100 ผืน จากกองบิน 46 รองเท้าผ้าใบนักเรียน 88 คู่ จากบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และชุดกีฬาจากผู้ใหญ่ใจดี 56 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองเพื่อมอบให้นักเรียนและผู้พิการผู้ประสบภัยหนาว โดยผู้อำนวยการได้ทำพิธีมอบ และแจกจ่ายให้กับนักเรียนและผู้ประสบภัยหนาว ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านปากสวน ศึกษาดูงาน

     วันที่14 ธันวาคม 2558 คณะครูจากโรงเรียนบ้านปากสวน จังหวัดกาษจนบุรี ขอศึกษาดูงาน โดยมี ผอ.ธันวารี บัวทอง พร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง จัดงานวันพ่อประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดี มอบรางวัลพ่อดีเด่น มอบรางวัลกิจกรรมของนักเรียนและในช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม ได้ร่วมกับผู้ปกครองจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : "จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติปี58"

     วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 นำโดยนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนผู้ปกครอง ผ.อ.ธันวารี บัวทอง เป็นประธาน เปิดกรวยวางพานพุ่ม กล่าวนำถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา โดยมีคณะครูนักเรียนร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน คณะครูผู้ปกครองร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายในหลวง แล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านป่าขนุนจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านป่าขนุน

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา โรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านป่าขนุน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : สร้างบ้านให้นักเรียน

     13 พฤศจิกายน 2558 - พิธีขึ้นเสาเอก เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้แก่ ด.ช.วรกานต์ แพทย์เจริญ โดยได้รับความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงาน 1. กรมป่าไม้ - นายมานพ สายอุ่นใจ (ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก) - นางสาวประภัสสร สุทธิ (ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) - นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ (ผู้อำนวยการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ) 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 - นายสุทธิดล พุทธรักษ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ค่าย "ต้นกล้ารักการอ่าน"

     พิธีเปิด กิจกรรมค่ายภาษาไทย "ต้นกล้ารักการอ่าน" โดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีคณะวิทยากรกลุ่ม "หนอนไม้" นำโดยคุณวิบูลย์ นุชนิยม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำหนังสือทำมือ เสริมทักษะภาษาไทย ทักษะชีวิต และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด

      วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.เขต ๒ ประธานกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.พล.เขต ๓ นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศน.สพป.พล.เขต ๑ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศน.สพม.๓๙ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศน.สพป.พล.เขต ๒ และนายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมิน ด.ช.รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

     วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.เขต ๒ ประธานกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.พล.เขต ๓ นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศน.สพป.พล.เขต ๑ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศน.สพม.๓๙ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศน.สพป.พล.เขต ๒ และนายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมิน น.ส.สุจิตรา มาดี โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เพื่อรับรางวัลพระราชทาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ขนาดกลาง ระดับจังหวัด

     วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.เขต ๒ ประธานกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.พล.เขต ๓ นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศน.สพป.พล.เขต ๑ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศน.สพม.๓๙ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศน.สพป.พล.เขต ๒ และนายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมิน ด.ญ.พรธิดา อินพทร์เกตุ และน.ส.สุมณี นุ่มแก้ว โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ชั้นประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

     วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.เขต ๒ ประธานกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางพีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.พล.เขต ๓ นายเกียรติศักดิ์ มุขแจ้ง ศน.สพป.พล.เขต ๑ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ ศน.สพม.๓๙ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศน.สพป.พล.เขต ๒ และนายภควัต อินพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมิน ด.ญ.สิรภัทร จีนสลุด โรงเรียนราษฎร์ดำริ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ โดยมี นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ เป็นประธานดำเนินการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 12 พ.ย 58 ร.ร บ้านป่ามะกรูด รับมอบเงินสนับสนุนจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟัน

     กลุ่มรวมมิตรพิษณุโลก มอบเงินจำนวน 13,000 บาท ให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูดจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 12 พ.ย 58 ร.ร บ้านป่ามะกรูด รับมอบเงินสนับสนุนเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร

     12 พ.ย 58 คณะของคุณวิบูล รุ่งนภาไศาล บริจาคเงินเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร จำนวน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 24 ต.ค 58 ร.ร บ้านป่ามะกรูด รับมอบสิ่งของจากกลุ่มน้องพี นครปฐม

     24 ต.ค 58 กลุ่มน้องพี จากนครปฐมนำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และเมล็ดพันธ์ผักจำนวนมา มาสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด มูลค่า 10,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com