[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :รณกร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558

     วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558 โดย มีการแสดงละครพระอภัยมณีและกิจกรรมทางวิชาการ การประกวดคัดลายมือ , ประกวดวาดภาพระบายสีและกิจกรรมเขียนตามคำบอก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง รำลึกถึงสุนทรภู่...ครูกวี

     รำลึกถึงสุนทรภู่...ครูกวี นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมคณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้ฝากผลงานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ไว้อย่างมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ...และรณรงค์โรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย

     วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นำโดยนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ...และรณรงค์โรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย กันอย่างพร้อมเพรียง ในชุมชนหมู่ 11 บ้านใหม่พนมทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สนาม BBL ที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     ชาวป่ามะกรูดร่วมใจจัดทำสนามเด็กเล่นฺ BBL หลากหลายฐาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะเคลื่อนไหวพัฒนาสมอง พร้อมต่อการเรียนรู้ทั้งสนามระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาม มีเครื่องเล่นให้บริการนักเรียนมากมายหลายชิ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูดประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาภัยแล้ง

     ร.ร บ้านป่ามะกรูดประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดย ผอ.ทัศนีย์ สมจิต ผอ.ร.ร บ้านป่ามะกรูด ได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนระบบปะปาบาดาล จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผลสำเร็จและได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 เสร็จสิ้นลงแล้ว ทำให้โรงเรียนมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากเดิมอีก 1 แห่ง และระบบมีคุณภาพทำให้แก้ปัญหาน้ำใต้ดาลเป็นหินปูนไม่เหมาะแก่การบริโภค นอกจากจะให้บริการแก่นักเรียนแล้วยังได้เอื้อเฟื้อถึงชุมชนได้มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ และน้ำใช้อย่างเพียงพอ เนื่องจากหมู่บ้านป่ามะกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังสารf
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอ่านคล่อง การเขียนคล่อง และคิดวิเคราะห์ บูรณาการงานห้องสมุดโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านวังสาร ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดวิเคราะห์ บูรณาการงานห้องสมุดโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง เชิญรณรงค์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนBrain-Based Learning (BBL)

     วันที่ 23 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวัดวังพิกุล นำโดย นายแสงชัย จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมกันทาสี เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ พัฒนาการของสมอง ในรูปแบบ Brain-Based Learning (BBL) การนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวน การเรียนรู้ โดยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในรูปแบบ BBL รวมถึงการทำฐานกิจกรรม ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้พัฒ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

     วันที่18 มิ.ย. 58 คณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558

     วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมเด็กนักเรียนให้ได้รับการปลูกฝังทางด้านจิตใจ ทางด้านการแสดงออก เด็กได้ซึมซับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ขยายผล BBL

     โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดประชุมเพื่อขยายผลความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning หรือ BBL) และหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนห้องเรียน และสภาพแวดล้อมโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปลวกง่าม
หัวข้อข่าว : วงดนตรีขวดน้ำ โรงเรียนวัดปลวกง่าม

     นายลือชัย สิริศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกง่าม ได้นำ"วงดนตรีขวดน้ำ" ของโรงเรียนวัดปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง สพป.พล 2 ไปบันทึกเทปรายการ "โตมิโตมาโชว์ดะ" ที่ช่อง 3 SD ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านซำรังจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดูงานติดตามและประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.พล.เขต 2

     วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. นำโดย นายอัศนีย์ ศรีสุข นางวันดี จิตรไพวรรณ และนางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ในการนี้ สพป พล.เขต 2 มอบหมายให้โรงเรียนขนาดเล็ก จัดเตรียมเอกสาร เรื่องการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมี ผ.อ.ธนวารี บัวทอง และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com