[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 ณ โรงแรมน่านเจ้า

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังทอง1 จัดการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษา โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     ร.ร บ้านป่ามะกรูด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สำหรับเป็นของสะสม และของฝากอันเลอค่า เพื่อน้ำเงินมาพัฒนาปรับปรุงโรงน้ำดื่มของโรงเรียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2559 ราคาเริ่มตั้งแต่ 1,000 3,000 และ 5,000 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด โทร . 0879949932 และจากกลุ่มบุคคลที่นำไปจำหน่ายตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ม.เทคโนโลยีมหานคร ออกค่ายอาสาที่ ป่ามะกรูด

     ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ม.เทคโนโลยีมหานคร จำนวน 40 คน ออกทำกิจกรรมค่ายอาสาประจำปี 59 ครั้งที่ 24 ณ รร.ป่ามะกรูด ระหว่างวันที่ 20 พ.ค - 2 มิย 59 เพื่อมาสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 150,000 บาท สำหรับใช้ประโยชน์ในราชการ และจะมีพิธีส่งมอบวันที่ 1 มิถุนายน 2559 การมาสร้างอาคารอเนกประสงค์ในครั้งนี้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด มีการวางแผนต่อยอด เพื่อปรับปรุงโรงน้ำดื่มของโรงเรียน ในการจัดทำธุรกิจน้ำดื่มในอนาคต สอดคล้องกับปั้ญหาขาดแคลนน้ำดื่มในชุมชน และจะทำให้โรงเรียนมีรายได้จากการให้เช่าโรงน้ำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : รองฯสุพล จันต๊ะคาด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง

     26 พฤษภาคม 2559 นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป.พล.2 โดยมีนายณรัฐธร ชื่นใจชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองให้การต้อนรับ และได้ให้กำลังใจกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ออกค่ายจิตอาสารพัฒนา สร้างห้องสมุด ทาสีห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนโดยค่ายพัฒนาจิตอาสาพัฒนาจากมหาลัยนเรศวร

     วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ออกค่ายจิตอาสาพัฒนา โดยต่อเติมห้องสมุด ทาสีห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง โดยมี ดร.ศิรัตน์ สนชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายณรัฐธร ชื่นใจชน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเสน่ห์ โพธิ์ศรีอาจประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทองและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนร่วม

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนร่วม โดยมีนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559"

     โรงเรียนบ้านบ้านหินประกายได้รับเกียรติให้แสดงบนเวทีต้อนรับ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ ในการจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ท้องที่บ้านแก่งไฮ ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การมอบกล้าไม้ 10 หน่วยราชการ 10 อบต. 3 วัด การมอบอุปกรณ์กีฬาและกล้าไม้ 10 โรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวิสาขบูขา

     โรงเรียนบ้านหินประกายจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโดยใช้ลานเวทีวัฒนธรรมในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเวียนเทียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.20 น. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง โดยมีนางธันวารี บัวทอง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 18 พ.ค 58 รร.บ้านป่ามะกรูดรัรบบริจาคหนังสือเรียนทั้งโรงเรียน

     คุณพงศ์พันธ์ จรัสรุ่งวรากร และเพื่อน ๆ บริจาคเงินซื้อหนังสือเรียนใหม่ และแบบฝึกแจกให้เด็กโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดทั้งโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 10,500 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : "รับมอบเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียน"

     คุณสกิตดาว แสนคำ คุณไพศาล พรมวิชัย(ตัวแทนศิษย์เก่า) และคุณสมเกียรติ เลิศจำรัสวานิช ประธานกองทุนหมู่บ้านพุกระโดน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนฯ มอบเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดสำหรับนักเรียน จำนวน 2 เครื่อง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันแห่งความสำเร็จ

     โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม "วันแห่งความสำเร็จ" สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันประติมากรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับชาติ โดยนายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ใหเกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     16 มีนาคม 2559 เจ้าอธิการรังสัน ธัมมทีโป เจ้าอาวาสวัดพุกระโดนมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี จำนวน 19 ทุนๆ ละ 200 บาทและนักธรรมชั้นโท จำนวน 3 ทุนๆ ละ 300 บาท...พร้อมทั้งได้บรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้นป.4-6 ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...ของโรงเรียนบ้านพุกระโดน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สรรพสามิตรจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม CSR ที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     21 ม.ค 59 คณะของสรรพสามิตรจังหวัดพิษณุโลก ทำกิจรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดด้วยการแจกสิ่งของ เลียงอาหาร มอบทุนสมทบอาหารกลางวัน จำนวน 6,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก โดยมีคุณสัมพันธ์ จิตรธร, คุณปราณี เพ็งจันทรา, คุณเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่, คุณพจมาน หาญกล้า, คุณประภัสสร ขัดสาย, คุณนริทร์ กรายทอง เป็นผู้ประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com