[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ป่ามะกรูด

     4 เม.ย 58 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรเลี้ยงขนม และทำกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดสำหรับพัฒนาโรงเรียน โดยมี สิบเอกคุณากร อินตา รักษาการผอ.ร.ร เป็นตัวแทนรับมอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

      นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูง ๑ ใน ๒๐ และสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระฯ ของเขตพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET และเพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

     วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2นางนมฤล จันทร์ฉาย ศน.สพป.พล.2 จัดประชุมครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 2และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานเพลินโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บายศรีสู่ขวัญนักเรียน พิธีมอบวุฒิบัตร พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ถ่ายรูปตามซุ้มที่ทางคณะครูได้เตรียมไว้ ภายในงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความปราบปลื้มของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

     นายสุนทร กลิ่นน้อย ผอ.ร.ร.ราษฎร์ดำริ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทั้ง ร.ร. จำนวน 44 คน ทั้งนี้ มีผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้กำลังใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

     วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อวางแผนดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเครือข่ายคุณภาพฯ โดยมีนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : Pisa และโครงงานวิทย์-คณิต

     วันที่ 30 มีนาคม 2558 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานการอบรมให้ความรู้เรื่อง Pisa และโครงงานวิทย์-คณิตฯ ของ ร.ร.ในเครือข่ายฯ วังทอง 1 จำนวน 5 ร.ร. ได้แก่ ร.ร.บ้านน้ำยาง/ร.ร.บ้านหนองปรือ/ร.ร.บ้านกลาง/ร.ร.บ้านทุ่งเอียงฯ และ ร.ร.บ้านนาพราน โดยมีนางสรัญญา แสงชัย ศน.สพป.พล.2 และคณะ เป็นวิทยากร อบรม ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จัดกิจกรรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จัดกิจกรรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา" โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นวิทยากรบรรยาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายสุพล นาคมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายปฎิภาณ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รางวัลชนะเลิศ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลระดับดีเด่นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เกียรติบัตรระดับทอง) ประจำปี 2558 ดังนี้ ประเภท ร.ร.ที่มีผลงานการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ได้แก่ ร.ร .บ้านป่ามะกรูด/ประเภท ร.ร.ขยายโอกาสที่มีผลงานการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน /งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 1. รางวัลชนะเลิศ - การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ป.4-6 ได้แก่ ร.ร.วัดบ้านมุง - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558

     วันที่่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมน่าน นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ สพฐ.ได้ ขอเชิญชวนโรงเรียนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามอาคารสถานที่ส่วนราชการและบ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของกาารจัดงานเฉลิพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่่ 31 ธันวาคม 2558 และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันแห่งความสำเร็จ

     พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64 และ นักเรียนที่มีคะแนน O Net ในระดับ ดีเยี่ยม โดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เมื่อ 25 มีนาคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : จบการศึกษา 2557

     นางธันวารี บัวทอง ผอ.ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีคะแนน (O-Net)สูงสุด 8 กลุ่มวิชา และถ่ายภาพกับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ป.6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 คน ทั้งนี้ มีคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : 100 คะแนนเต็ม (O-Net)

     ขอแสดงความยินดี.....ด.ญ.ปรมาภรณ์ มีเครือรอด นร.ร.ร.ประชาสรรค์วิทยา สอบ (O-Net) วิชาคณิตสาตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม โดยมีนางสมศรี ชูเตชะ เป็นครูผู้สอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านแก่งจูงนาง นักเรียน จบ.ม.3

     นายวีรบูล เสมาทอง ผอ.ร.่ร.บ้านแก่งจูงนาง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 15 คน ทั้งนี้ มีคณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com