[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กลุ่มรวมมิตรพิษณุโลก สนับสนุนทำอ่างล้างหน้าแปรงฟัน

      ผอ.ทัศนีย์ สมจิต ผอ.ร.ร บ้านป่ามะกรูด รับมอบเงินจากกลุ่มรวมมิตรพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณจัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟันให้แก่ โรเงรียนบ้านป่ามะกรูด จำนวน 13,000 บาท และทางโรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเนินมะปราง 2 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     วันที่ 22 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเนินมะปราง 2 มีโรงเรียนในกลุ่มเข้าร่วมกันแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : สพฐ ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สพฐ ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดอัตโนมัติโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : NBT ถ่ายทำรายการ พู่กันแต้มสี ณ โรงเรียนเนินมะปราง

     นักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ NBT ถ่ายทำรายการพู่กันแต้มสี ถ่าย 3 กิจกรรม 1.โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 2. สายสัมพันธ์ลูก น.ป 3. กิจกรรมห้องสมุดบ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : สพฐ.ติดตามการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ

     คณะะทำงานพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. มาติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุด และการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.ที่โรงเรียนบ้านหินประกาย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.2
หัวข้อข่าว : ารรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     15 กันยายน 2558 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พล เขต 2 เดินตรวจเยี่ยม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : นิเทศ BBL ครั้งที่ 2

     ศน.สรัญญา แสงชัย นิเทศ ติดตาม โรงเรียนแกนนำการดำเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ฯ(ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

     เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 จัดกิจกรรม แสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ คือคุณครูสุริยา ดอนตุ้มไพร ครูโรงเรียนบ้านหินประกาย คุณครูอนุสรณ์ มหาภาส ครูโรงเรียนบ้านน้ำริน และคุณครูวิทยา อัจฉริยะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านซำหวาย โดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์เขต 2

     คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์เขต 2 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พล.2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : เรียนรู้นอกสถานที่ "วิถีคนอยู่กับป่า"

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ตามเส้นทาง "วิถีคนอยู่กับป่า" ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมหลักสูตร"ปลูกหญ้าแฝก ปกดิน รักษ์น้ำ"

     โรงเรียนบ้านหินประกาย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ปลูกหญ้าแฝก ปกดิน รักษ์น้ำ" โดยศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่

     วันที่ 27 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับการติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย คุณผ่องศรี พรรณราย ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดร.สิริมา หมอนไหม ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร และ ดร.ปรานอม จรเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ และโรงเรียนราษฎ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ได้ดำเนินการประเมินความสามารถทางการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 3

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ได้ดำเนินการประเมินความสามารถทางการอ่านและการเขียนของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 3 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถ ได้แก่ ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้ดำเนินการจัดการอบรม "การพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก"

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้ดำเนินการจัดการอบรม "การพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก" จำนวน 25 โรง ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ เมี่ยงคำสมุนไพร นวัตกรรมจรวจขวดน้ำ โครงงานวิทย์-คณิต อาเซียนศึกษา และโปรแกรมคณิตศาสตร์ โดยมีนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานเปิดการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ โซนที่3

     วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายประสบสุข ดีอินทร์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนที่ได้รับ การคัดเลือก 1-5 โรงเรียน โดยมีนางธันวารี บัวทอง พร้อมคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย วังทอง1 ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับการประเมินฯ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/83 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com