[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหินประกาย

     วันที่ 25 มีนาคม 2558 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 คน /รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 64 และ นักเรียนที่มีคะแนน O-Net ในระดับ ดีเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านหินประกาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ได้จัดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

     วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ได้จัดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีนายสุพล นาคมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิการประกันคุณภาพภายในฯ ของสพป.พิษณุโลก เขต ๒ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส เข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : จบ.ชั้น ป.6 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

     นางยุพิน สุ่มประดิษฐ์ ผอ.ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน แสดงความยินดีและปลื้มใจที่บุตรหลาน จบ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบูรณาการ

     นางมินตรา เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะ จัดประชุมปฏิบัติการโรงเรียนหลักสูตรบูรณาการ ชั้น ป.1-3 ตามนโยบายของ สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย/ร.ร.บ้านคลองเป็ด/ร.ร.วัดดงข่อย/ร.ร.บ้านดงพลวงและร.ร.พิณฯ ณ โรงแรมเมย์ปลาวเวอร์ แกรน พล.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : ความภาคภูมิใจผลการสอบO-NET ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง

     ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ได้อันดับที่ 1 กลุ่มเครือข่ายฯวังทอง 1 ได้อันดับที่ 9 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบัณฑิตน้อยและมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายกมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปราง เป็นประธานเปิดงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองพานักเรียนไปทัศนศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

     วันที่ 19-21 มีนาคม 2558 นำโดยนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองพร้อมคณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง ได้ไปทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 57

     กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของ ร.ร บ้านป่ามะกรูด ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วัดใหญ่ พิพิธภัณฑพื้นบ้านจ่าทวี ศาลสมเด็จพระนเรศวร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : JBP มอบสีทาทั้งโรงเรียนให้โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ร่วมกับร้านอำนวยพานิช ได้มอบสีให้กับโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ในโครงการ JBP สีนี้เพื่อน้อง ในวันที่ 19มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันวิชาการ ร.ร.บ้านเนินมะปราง

     นายกมล สุมาลา ผอ.ร.ร.บ้านเนินมะปราง ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันวิชาการ เพื่อให้นักเรียนนำผลงานเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาแสดงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ ได้จัดให้นักเรียนเข้าชื่นชมผลงาน จำนวน 3 รอบ เพราะจำนวนนักเรียนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านวังตาดฯ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

     นายมรรค กันมา ผอ.ร.ร.บ้านวังตาดฯ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ยื่นซองสอบราคาในวันที่่ 18-30 มีนาคม 2558 รายละเอียดดังแนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.2
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี ร.ร.ประชาสรรค์วิทยา

     ด.ญ.ปรมาภรณ์ มีเครือรอด นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ป.6 ได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้มอบกล่องนมโรงเรียนจากการจัดกิจกรรมเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล ปีที่ ๗ แด่โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

      วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้มอบกล่องนมโรงเรียนจากการจัดกิจกรรมเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล ปีที่ ๗ แด่โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ห้างบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้จัดกิจกรรมเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล ปีที่ ๗

     วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ได้จัดกิจกรรมเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล ปีที่ ๗ ด้วยการจับฉลาก(กล่องนมโรงเรียน)เพื่อมอบของรางวัลให้กับผู้เรียนเป็นรายชั้นและรวมกันเพื่อจับรางวัลใหญ่ โดยมีนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการดำเนินกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com