[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

     คณะครูโรงเรียนบ้านซำรัง นำนักเรียน ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดซำรัง เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประกวดราคาจ้างเหมา อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปรับปรุง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง ประกวดราคาอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยื่นแบบเสียภาษีฯ ประจำปี 2557

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นแบบเสียภาษีฯ ประจำปี 2557 ภายในวันที่่ 31 มีนาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย

     สพป.พล.2 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยฯ รายงานตัววันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูดกับการผลิต ผักออแกนิค

     ร.ร บ้านป่ามะกรูดจัดทำฟาร์มออแกนิค และได้ผลิตผักออแกนิคสู่ตลาดภายใต้แบรนด์เนม " ร.ร บ้านป่ามะกรูดออแกนิคฟาร์ม" ได้รับการตอบรับอย่างดีกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ รวมทั้งโรงแรมใหญ่ ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก หลายโรงแรมต่างให้การสนับสนุน เป็นอย่างดี เช่น โรงแรมรัตนาปาร์ค เรนฟอร์เรสรีสอร์ต โรงแรมพิษณุโลกออคิด เป็นต้น รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นหนึ่งในเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงแรมต่าง ๆ ที่กำลังรวมตัวกันในการผลิตจำหน่ายอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงแรมขนาดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตจากฟาร์มได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า พ.พ รุ่น 42-45 ทำกิจกรรมจิตอาสาที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     21 ก.พ 58 ศิษย์เก่า พ.พ รุ่น 42-45 ออกกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ร.ร บ้านป่ามะกรูด นำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ผ้าห่ม มาแจกมากมาย และมอบเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ เป็นที่ระลึกของรุ่น รวมทั้งร่วมกิจกรรมทาสีพัฒนาอาคารเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบ NT ป.3

     วันที่่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นางสรัญญา แสงชัย ศน.สพป.พล.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป. 3 ที่ ร.ร.พิณฯ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : การอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

     เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2558 นายกมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ได้รับรับการอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างวภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่่ 1 จำนวน 9 โรงเรียน 252 คน ณ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบครูผู้ช่วยที่ ร.ร.บ้านเขาสมอแคลง

     สพป.พล.2 แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบที่ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯ ในวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการ NT

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 เป็นประธานเปิดประชุมการจัดสอบ NT โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการประเมินฯ P.A.

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะออกประเมินฯ Performance Agreement ที่ ร.ร.วัดสิริสุทธาวาส/ร.ร.บ้านดินทอง/ร.ร.บ้านซำเตย และร.ร.กกไม้แดง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ รุ่น 2

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 โดยมุ่งเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียน จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่่ 20 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประกาศ

     รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 27/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com