[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างวภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่่ 1 จำนวน 9 โรงเรียน 252 คน ณ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบครูผู้ช่วยที่ ร.ร.บ้านเขาสมอแคลง

     สพป.พล.2 แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบที่ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงฯ ในวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการ NT

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 เป็นประธานเปิดประชุมการจัดสอบ NT โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการประเมินฯ P.A.

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะออกประเมินฯ Performance Agreement ที่ ร.ร.วัดสิริสุทธาวาส/ร.ร.บ้านดินทอง/ร.ร.บ้านซำเตย และร.ร.กกไม้แดง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ รุ่น 2

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 โดยมุ่งเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียน จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่่ 20 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประกาศ

     รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านเจริญผล ประกาศสอบราคาจ้างวก่อสร้าง

     นายรุตติ์ สมบุญมี ผอ.ร.ร.บ้านเจริญผล ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารห้องสมุด และอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 6 หลัง ราคากลางฯ 1,531,800.-บาท กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้างวันที่่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าขนุน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

     โรงเรียนบ้านป่าขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 หมู่ 14 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : ประกาศสอบราคารายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดวังพิกุล

     โรงเรียนวัดวังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ผู้สนใจตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 - 2 มี.ค. 58 ติดต่อได้ที่ โรงเรียนวัดวังพิกุล 082-3947313......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : การประเมิน pisa โรงเรียนวัดวังพิกุล

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนวัดวังพิกุล โดยนายแสงชัย จันทร์แดง และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการนำโดย นางสรัญญา แสงชัย , ดร.ประจวบ จันทร , นายชลธี แก้วป้องปก, นางสาวปริยกา เทวภาล , นางสาวปรียาวดี ซึ่งมาประเมินติดตามผลการดำเนินงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะพร้อมในการประเมิน PISA การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการขับเคลื่อนภาษาอาเซียน ทางโรงเรียนวัดวังพิกุล ขอขอบคุณในคำแนะนำ และจะนำไปพัฒนาให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประกวดจ้างราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนสปช.105/29 ปรับปรุง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประกวดจ้างราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนสปช.105/29 ปรับปรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 15 ก.พ 58 กลุ่มลั่นทุ่งไรด์เดอร์ มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียน ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     15 ก.พ 58 กลุ่มลั่นทุ่งไรด์เดอร์ จาก สระบุรี มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียน ร.ร บ้านป่ามะกรูด โดยมีนางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยเด็กนักเรียนทั้งหมด และ โรงเรียนอื่น ๆ ในกลุ่มวังทอง 2 ซึ่ง โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ได้ประสานให้ได้รับจักรยานแจก ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศ โรงเรียนบ้านโป่งปะ วันนี้ได้รับ โรงเรียนละ 10 คัน ณ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด และมีกำหนดจะมามอบจักรยานแก่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศ
หัวข้อข่าว : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ด้วยโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 4,150,000.-บาท (สีล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดติดต่อขอซื้อแบบตั้งแต่วันที่่ 25 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ กำหนดยื่นซอง วันที่ 20 มีนาคม 2558 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 081-8875926 /089-269-1815 ในและเวลาราชการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือฯ

     นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล. 2 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (เครือข่ายฯ วังทอง 4)อบรมตั้งแต่วันที่่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.สามัคคีธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กลุ่มพนักงานร้าน TKK บริจาคเงินและสิ่งของแก่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     11 ก.พ 58 ทีมงานร้าน TKK บริจาครองเท้านักเรียน ถุงเท้า ใหม่ ให้นักเรียนทุกคน รวมทั้งแจก ของเล่นและเลี้ยงอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม แก่เด็กป่ามะกรูด รวมทั้งบริจาคเงินพัฒนาโรงเรียนจำนวน 3,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 27/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com