[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2558

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รับรางวัลและโล่ ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 18 ม.ค 58 กลุ่่มแด่น้องผู้ยากไร้ ปี 6 บริจาคเงินและสิ่งของให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     18 ม.ค 58 กลุ่่มแด่น้องผู้ยากไร้ ปี 6 เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมจากระยอง นำโดยคุณ จรยุทธ มาศบำรุง และ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อให้โอกาสและแบ่งปันให้น้อง ๆ ในโรงเรียนยากไร้กันดารตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่เลือกมาทำกิจกรรมที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด จบไปด้วยความประทับใจ มอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท และสิ่งของมูลค่าหลักหมื่น ไม่ว่าจะเป็น อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ของเล่น สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเสื้อผ้านำมาบริจาคให้ผู้ปกครองและชุมชน...ขออานิสงส์จากการให้และการเสียสละ ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : ด.ช.ภาสกร เกษามูล นักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียวรับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     ด.ช.ภาสกร เกษามูล นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว รับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 โดย ผอ.พรทวี จองลีพันธ์ คณะครู นักเรียน ชุมชนบ้านวังดินเหนียว และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ด้วยความอบอุ่นและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : นายธนัตถ์พล พรหมรักษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558

     นายธนัตถ์พล พรหมรักษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีก 2558 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ.ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

     วันที่่ 12 มกราคม 2558 ร.ร.ชุนชน 15 บ้านเนินสว่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม โดยมีพลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้ชัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่่ 4 ประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียน ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และแสดงถึงความรักชาติส่งเสริมให้สถานศึกษานักเรียนได้แสดงออก ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดบ้านมุง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     วันที่่ 12 มกราคม 2558 ร.ร.วัดบ้านมุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม โดยมีพลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้ชัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่่ 4 ประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียน ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และแสดงถึงความรักชาติส่งเสริมให้สถานศึกษานักเรียนได้แสดงออก ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

     โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และได้อวยพรให้นักเรียนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ดั่งคำขวัญที่ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" และมีผู้ใจดี โรงหล่อพระพานธูป อู่ตุ๋ยการช่าง อู่ช่างเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เกษรทอง นิรันดร์แอร์ สำราญยนต์ ได้มาเลี้ยงอาหาร ไอศกรีม มอบของขวัญให้แก่เด็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : วันเด็ก 2558 โรงเรียนวัดวังพิกุล

     วันที่ 9 มกราคม 2558 นายแสงชัย จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพิกุล พร้อมคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังพิกุล ในการนี้ ได้ให้ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดวังพิกุล ได้อ่านสารวันเด็ก ปี 2558 จากนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยให้คำขวัญวันเด็กว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต " และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้น เกม และจับของราวัล มากมาย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : วันเด็ก 2558

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ 2558 นักเรียนโรงเรียนวัดวังพิกุล ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จัหวัดพิษณุโลก ได้มีการแสดงชื่อชุด" อาเซียนร่วมใจ " ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆและของรางวัลอื่นๆมากมาย รวมทั้งเด็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่+วันเด็กแห่งชาติ ปี2558

     วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 8.00 น.นำโดย นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และร่วมกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญ เวลา 13.00 น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 โดยมีการมอบทุนการศึกษา 25 ทุน และมอบเกียรติบัตรเด็กดีในดวงใจ 3 คน แล้วมีแสดงของแต่ละช่วงชั้น กิจกรรมวันเด็กแบ่งเป็น 2 สี สีชมพูกับสีเหลือง ร่วมแข่งขันกิจกรรมนันทนาการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่

     วันที่ 8 มกราคม 2558 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ และแสดงความยินดีกับ ดร.เสกสรรค์ ทองศรี พร้อมกับต้อนรับคุรครูที่ย้ายเข้ามาสู่รั้วพิณพลราษฏร์ 3 ท่าน ณ โรงแรมวังจันทร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าข้าม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2558

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าข้ามจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 โดยมีนายสำราญ มีผึ้ง เป็นประธานในงานได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีและกล่าวอวยพรปีใหม่และให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน การละเล่นเกม การตอบคำถามชิงรางวัล และการจับฉลากรางวัลมากมาย โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานห้างร้านให้การสนับสนุนของรางวัล เงินและอาหารเป็นจำนวนมาก สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับเด็กๆเป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

     คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 ออกมอบของขวัญนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : บ้านพักเด็กและครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้เด็กป่ามะกรูดทั้งโรงเรียน

     บรรยากาศการรับมอบทุนการศึกษาทั้งโรงเรียน บ้านป่ามะกรูด ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 32 ทุน จากบ้านพักเด็กและครอบครัวพิษณุโลก เป็นจำนวนเงิน 32,000 บาท โดยมีตัวแทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวมามอบและส่งต่อเงินฝากให้กับ เจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน สาขาทรัพย์ไพรวัลย์เปิด บัญชีใหม่ให้นักเรียนทุกคน ๆ 1,000 บาท เป็นเงินที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด หาผู้สนับสนุนมามอบให้นักเรียน เป็นทุนการศึกษาทุกคน ส่วนนักเรียนที่อายุไม่ถึง 7 ขวบ ผู้ปกครองครองมาเปิดบัญชีให้ เป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดูแลการใช้จ่ายเงินตรงกับวัต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าข้าม
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นายสำราญ มีผึ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 30/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com