[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง โดยแบ่งเป็น 3 สีได้แก่สีฟ้า เหลืองและสีแดง ผลการแข่งขันสีฟ้าได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญรางวัลคะแนนรวมลำดับที่ 1 รองชนะเลิศอับดับ 1 สีแดงและรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมสีเหลือง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
หัวข้อข่าว : Merry Christmas

     นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง พร้อมด้วยคณะครู และครูชาวต่างชาติ ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนโครงการน้ำดื่มสะอาดให้กับ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ได้รับการสนนับสนุน จากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำระบบประปาบาดาล ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียน งบประมาณ ปี 58 จำนวนเงิน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และคุณภาพของน้ำที่ไม่เหมาะแก่การบริโภคและยังบริการให้แก่นักเรียนและชุมชน นับเป็นของขวัญปีใหม่ของชาวบ้านป่ามะกรูดมีความสุขมากที่สุด เพราะปัญหาการขาดแคลนน้ำของหมู่บ้านมีมานานกว่า 30 ปี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : บริษัทมิชิลิน บริจาคสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     บริษัทสยามมิชิลิน บริจาคสนามเด็กเล่นให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด มูลค่า 100,000 บาท และมาติดตั้งให้ในวันที่ 24 ธ.ค 57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีวัฒนธรรม

     โรงเรียนบ้านหินประกาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีวัฒนธรรม กำหนดยื่นซอง วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนอย่างง่าย

     ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.เขต2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนอย่างง่าย และสร้างความยั่งยืนให้กับห้องสมุดโรงเรียน(โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม-หส.01-003) จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-24 ธค.2557 ที่โรงเรียนบ้านหินประกาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : 122 เหรียญทอง

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพป.พิษณโลก เขต 2 ที่มีความตั้งใจ พยายาม อดทน เสียสละ นำความสำเร็จหาสู่.ร.ร. สพป.พล.2 ภาคภูมิใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 สามารถเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือจำนวน 4 รายการ โดยมี โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศลำดับที่ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 64

     วันที่่ 19 ธันวาคม 2557 สพป.พล.2 ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ณ อบจ.แพร่ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” “Art and Handicrafts Positively Lead Thai Children’s Potential towards ASEAN” จัดขึ้นสำหรับนักเรียนภาคเหนือ ฯ ประกอบด้วย 17 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงราย พะเยาน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดแพร่ แบ่งเป็นเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วิทยากรพัฒนาการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นคณะวิทยากร บรรยาย พิเศษ ในเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ สร้างองค์ความรู้ การพัฒนาการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ให้แก่นักศึกษาปีที่ 4 สาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต ม .ราชภัฏพิบูลสงคราม ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ทะเลแก้ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จ.แพร่

     วันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กองบิน 46 กับกิจกรรมต้านภัยหนาวที่ป่ามะกรูด

      โรงเรียนได้ประสานงานกับ กองบิน 46 มอบผ้าห่มกันหนาว แก่ นักเรียนบ้านป่ามะกรูดทั้งโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

     นายสำเริง เลิศเสม และ น.ส.นัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศน.สพป.พล.2 ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET และเป็นกำลังใจให้คณะครูนักเรียนในเครือข่ายฯ เนินมะปราง2 ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ชนะเลิศการประกวดOBEC AWREDS

     นางรติยาภรณ์ ทองเนีบม รองผอ.ร.ร.บ้านเนินมะปราง ชนะเลิศการประกวด รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC AWREDS รองผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส ระดับภาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ความสำเร็จในการระดมทุนที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     ยุทธศาสตร์การระดมทุนของโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด เฉพาะตั้งแต่เปิดเทอมใหม่นี่้ โดยไม่พึ่งพางบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ของโรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้สามารถปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ จัดทำโต๊ะโรงอาหาร และปรับปรุงห้องสมุดใหม่ รวมทั้ง นำมาซึ่งการจัดหาสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จักรยาน เสื้อผ้า แก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งแบ่งปันให้กับ โรงเรียนอื่น ๆ หลายโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 31/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com