[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ.เนินมะปราง

     นายสุพล จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและ มอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แด่ นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอเนินมะปราง ในโอกาสเดียวกัน นายกมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ขอพรปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ ท่าน รองฯ สุพล จันต๊ะคาด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวัสดีปีใหม่ 2558

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ สพป.พล.2 พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ เกษสุวรรณ ผอ.ร.ร.ศึกษาลัย และนายอาคม มหามาตย์ ผอ.ร.ร.วัดดงหมี (ตัวแทน.ผอ.สพป.พล.2) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ นายธงชัย ทุ่งโพธิ์แดง นายอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2557

     นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557 เพื่อสานสัมพันธ์ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.พล 2 ในเขตพื้นที่ตำบลชมพู จัดการแข่งขันกีฬายุวชนต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.พล 2 ในเขตพื้นที่ตำบลชมพู จัดการแข่งขันกีฬายุวชนต้านยาเสพติด ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซำรัง หมู่ที่ 15 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีนายบุญชนะ คลองภูเขียว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิฬายุวชนต้านยาเสพติด มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 5 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านซำรัง 2.โรงเรียนบ้านชมภู 3.โรงเรียนวัดปลวกง่าม 4.โรงเรียนบ้านน้ำปาด 5.โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรี และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคริสต์มาส

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันคริสต์มาส 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเนื่องในเทศกาลรื่นเริง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : ค่ายหรรษา ระดับปฐมวัย

     รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 นางลำจวน ป้อมบุญมี เป็นประธานเปิดงานค่ายหรรษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2557 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กมีความรักความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 2. เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและเป็นการประเมินผลพัฒนาการทั้ง4 ด้านตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยกระดับผลสัมฤทธิ์

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พล.2 พร้อมด้วยคณะ ศน.ออกนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ร.ร.บ้านเขาน้อย/ร.ร.บ้านม่วงหอม และ ร.ร.ป่าไม้อุทิศฯ 6......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดทางลัด
หัวข้อข่าว : ศน. ออกนิเทศโรงเรียน

     นนางมินตราเกษศิลป์.ศน.สพปพล2.และคณะออกนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-Net) ที่โรงเรียนวัดทางลัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสมาต์และสวัสดีปีใหม่โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     วันที่ 25 คณะคุณครูโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันศริสมาสต์และสวัสดีปีใหม่ขึ้น ณ ลานเพลินโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ภายในงานมีกิจกรรมการแลกของขวัญ มอบรางวัลพิเศษ กินหมูกะทะ ขนม น้ำหวานและการแสดงของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง โดยแบ่งเป็น 3 สีได้แก่สีฟ้า เหลืองและสีแดง ผลการแข่งขันสีฟ้าได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญรางวัลคะแนนรวมลำดับที่ 1 รองชนะเลิศอับดับ 1 สีแดงและรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมสีเหลือง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
หัวข้อข่าว : Merry Christmas

     นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง พร้อมด้วยคณะครู และครูชาวต่างชาติ ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนโครงการน้ำดื่มสะอาดให้กับ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ได้รับการสนนับสนุน จากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำระบบประปาบาดาล ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียน งบประมาณ ปี 58 จำนวนเงิน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และคุณภาพของน้ำที่ไม่เหมาะแก่การบริโภคและยังบริการให้แก่นักเรียนและชุมชน นับเป็นของขวัญปีใหม่ของชาวบ้านป่ามะกรูดมีความสุขมากที่สุด เพราะปัญหาการขาดแคลนน้ำของหมู่บ้านมีมานานกว่า 30 ปี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : บริษัทมิชิลิน บริจาคสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     บริษัทสยามมิชิลิน บริจาคสนามเด็กเล่นให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด มูลค่า 100,000 บาท และมาติดตั้งให้ในวันที่ 24 ธ.ค 57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีวัฒนธรรม

     โรงเรียนบ้านหินประกาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีวัฒนธรรม กำหนดยื่นซอง วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนอย่างง่าย

     ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.เขต2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนอย่างง่าย และสร้างความยั่งยืนให้กับห้องสมุดโรงเรียน(โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม-หส.01-003) จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-24 ธค.2557 ที่โรงเรียนบ้านหินประกาย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 31/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com