[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : 122 เหรียญทอง

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพป.พิษณโลก เขต 2 ที่มีความตั้งใจ พยายาม อดทน เสียสละ นำความสำเร็จหาสู่.ร.ร. สพป.พล.2 ภาคภูมิใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 สามารถเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือจำนวน 4 รายการ โดยมี โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศลำดับที่ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 64

     วันที่่ 19 ธันวาคม 2557 สพป.พล.2 ร่วมพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ณ อบจ.แพร่ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” “Art and Handicrafts Positively Lead Thai Children’s Potential towards ASEAN” จัดขึ้นสำหรับนักเรียนภาคเหนือ ฯ ประกอบด้วย 17 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงราย พะเยาน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดแพร่ แบ่งเป็นเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วิทยากรพัฒนาการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นคณะวิทยากร บรรยาย พิเศษ ในเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ สร้างองค์ความรู้ การพัฒนาการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ให้แก่นักศึกษาปีที่ 4 สาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต ม .ราชภัฏพิบูลสงคราม ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ทะเลแก้ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จ.แพร่

     วันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กองบิน 46 กับกิจกรรมต้านภัยหนาวที่ป่ามะกรูด

      โรงเรียนได้ประสานงานกับ กองบิน 46 มอบผ้าห่มกันหนาว แก่ นักเรียนบ้านป่ามะกรูดทั้งโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

     นายสำเริง เลิศเสม และ น.ส.นัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศน.สพป.พล.2 ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET และเป็นกำลังใจให้คณะครูนักเรียนในเครือข่ายฯ เนินมะปราง2 ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ชนะเลิศการประกวดOBEC AWREDS

     นางรติยาภรณ์ ทองเนีบม รองผอ.ร.ร.บ้านเนินมะปราง ชนะเลิศการประกวด รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.OBEC AWREDS รองผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส ระดับภาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ความสำเร็จในการระดมทุนที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     ยุทธศาสตร์การระดมทุนของโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด เฉพาะตั้งแต่เปิดเทอมใหม่นี่้ โดยไม่พึ่งพางบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ของโรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้สามารถปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ จัดทำโต๊ะโรงอาหาร และปรับปรุงห้องสมุดใหม่ รวมทั้ง นำมาซึ่งการจัดหาสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จักรยาน เสื้อผ้า แก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งแบ่งปันให้กับ โรงเรียนอื่น ๆ หลายโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน O-Net ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

     นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล. 2 และคณะออกนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน O-Net ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษา วังทอง 2 ให้สูงขึ้นอย่างน้อย 3%......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Watbuenglam
หัวข้อข่าว : เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

     นางสาวกรรณิกา อ้วนผุย นางชุติมา อู๋ไทย นางสาวดรุณ๊ ขนทอง นางสาวศศิวรรณ น้อยทรัพย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ศรีวิรัตน์ และนางสาววันนา คำกอง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ และทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน โดยมี นายเนตร ใจเร็ว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     เมื่อวันที่ 3- 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือขึ้น นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร้องเพลงประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติฯ

     โรงเรียนตัวแทนนักเรียนร้องเพลงประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติฯ อ.วังทอง ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง อ.บางกระทุ่ม ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม และ อ.เนินมะปราง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านมุง เพื่อปลูกฝังความจกรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ กระตุ้นให้เกิดควารมรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และเพื่อให้ผู้ปกครอง และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักชาติ โดยมีทหารจากกองกำกับรักษาความสงบเรียบร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : คำขวัญวันครู ปี 2558

     คำขวัญวันครู ปี 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บ.สยามสไมล์โปรกเกอร์ มอบทุนการศึกษา

     นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ที่ปรึกษา บ.สยามสไมล์โปรกเกอร์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.2 จำนวน 26 ทุน ๆ ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 39,000.-บาท และทุนต่อเนื่อง 2 ราย ๆ ละ 3,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.-บาท โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบฯ และได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2556 ให้กับโรงเรียนคุรุฯ และโรงเรียนสนามคลีตะวันออก ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ได้มอบเกียรติบัตรให้ก้ับวิทยากรลูกเสือในสังกัด สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 32/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com