[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน O-Net ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

     นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล. 2 และคณะออกนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน O-Net ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษา วังทอง 2 ให้สูงขึ้นอย่างน้อย 3%......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Watbuenglam
หัวข้อข่าว : เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

     นางสาวกรรณิกา อ้วนผุย นางชุติมา อู๋ไทย นางสาวดรุณ๊ ขนทอง นางสาวศศิวรรณ น้อยทรัพย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงสมใจ ศรีวิรัตน์ และนางสาววันนา คำกอง ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ และทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน โดยมี นายเนตร ใจเร็ว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     เมื่อวันที่ 3- 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือขึ้น นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร้องเพลงประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติฯ

     โรงเรียนตัวแทนนักเรียนร้องเพลงประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติฯ อ.วังทอง ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง อ.บางกระทุ่ม ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม และ อ.เนินมะปราง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านมุง เพื่อปลูกฝังความจกรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ กระตุ้นให้เกิดควารมรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และเพื่อให้ผู้ปกครอง และสถานศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักชาติ โดยมีทหารจากกองกำกับรักษาความสงบเรียบร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : คำขวัญวันครู ปี 2558

     คำขวัญวันครู ปี 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บ.สยามสไมล์โปรกเกอร์ มอบทุนการศึกษา

     นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ที่ปรึกษา บ.สยามสไมล์โปรกเกอร์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.2 จำนวน 26 ทุน ๆ ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 39,000.-บาท และทุนต่อเนื่อง 2 ราย ๆ ละ 3,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.-บาท โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบฯ และได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2556 ให้กับโรงเรียนคุรุฯ และโรงเรียนสนามคลีตะวันออก ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ได้มอบเกียรติบัตรให้ก้ับวิทยากรลูกเสือในสังกัด สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : ด.ช.ภาสกร เกษามูล และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก สองแควเกมส์ ครั้งที่2

     ด.ช.ภาสกร เกษามูล และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว เป็นตัวแทนของอำเภอเนินมะปราง แข่งขันกรีฑาประเภท วิ่งผลัด 4x200 เมตร 12 ปีชาย และ 80 เมตร 12 ปีหญิง ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก สองแควเกมส์ ครั้งที่2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : นายพรทวี จองลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช

     นายพรทวี จองลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ร่วมกับ อบต.วังยาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญรับรางวัลชนะเลิศกรีฑานักเรียนรุ่นอายุ 9 ปี 80 เมตรหญิง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญรับรางวัลชนะเลิสกรีฑานักเรียนรุ่นอายุ 9 ปี 80 เมตรหญิง โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญเป็นกำลังใจ โดยโรงเรียนบ้านวังขวัญมีกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน 5 ประเภท กีฬา เปตอง 1 ประเภท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : มอบกีต้าร์โรงเรียนบ้านวังขวัญ

     โรงเรียนบ้านวังขวัญรับมอบกีต้าร์ จากบริษัท TQM วันที่ 8 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญร่วมแสดงวันพ่อแห่งชาติหน้าว่าที่การ อ.เนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญร่วมแสดงวันพ่อแห่งชาติหน้าว่าที่การ อ.เนินมะปรางโดยมีนายไตรภพ สุเมรุไหว ผู้อำนวยการฝึกซ้อม และนายชัยภัทร ขันตี ผู้ฝึกซ้อม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญ ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดย นายไตรภพ สุเมรุไหว นายสนิท ทองดอนแอ แสดงวงอังกะลุง แห่ขบวนเดินเทิดพระเกียรติในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หน้าวัดท่ามะปราง ถึง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีค่านิยม 12 ประการ ต่อต้านยาเสพติด

     โรงเรียนบ้านวังขวัญร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านหนองขมิ้นจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีค่านิยม 12 ประการ ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 2-4ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร

     คณะครูโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร12 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 5 ธันวามคม จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมธรรมะครู

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร12 นำโดย ดร. เสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดกิจกรรมธรรมะครู สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม จัดทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพระบรมวงศ์นุวงศ์ทุกพระองค์ 2. เป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงาน และมีทัศนะคติที่ดี ต่อการทำงานเกิดทักษะในก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 32/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com