[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : ด.ช.ภาสกร เกษามูล และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก สองแควเกมส์ ครั้งที่2

     ด.ช.ภาสกร เกษามูล และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว เป็นตัวแทนของอำเภอเนินมะปราง แข่งขันกรีฑาประเภท วิ่งผลัด 4x200 เมตร 12 ปีชาย และ 80 เมตร 12 ปีหญิง ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก สองแควเกมส์ ครั้งที่2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : นายพรทวี จองลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช

     นายพรทวี จองลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ร่วมกับ อบต.วังยาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญรับรางวัลชนะเลิศกรีฑานักเรียนรุ่นอายุ 9 ปี 80 เมตรหญิง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญรับรางวัลชนะเลิสกรีฑานักเรียนรุ่นอายุ 9 ปี 80 เมตรหญิง โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญเป็นกำลังใจ โดยโรงเรียนบ้านวังขวัญมีกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน 5 ประเภท กีฬา เปตอง 1 ประเภท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : มอบกีต้าร์โรงเรียนบ้านวังขวัญ

     โรงเรียนบ้านวังขวัญรับมอบกีต้าร์ จากบริษัท TQM วันที่ 8 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญร่วมแสดงวันพ่อแห่งชาติหน้าว่าที่การ อ.เนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญร่วมแสดงวันพ่อแห่งชาติหน้าว่าที่การ อ.เนินมะปรางโดยมีนายไตรภพ สุเมรุไหว ผู้อำนวยการฝึกซ้อม และนายชัยภัทร ขันตี ผู้ฝึกซ้อม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญ ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดย นายไตรภพ สุเมรุไหว นายสนิท ทองดอนแอ แสดงวงอังกะลุง แห่ขบวนเดินเทิดพระเกียรติในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หน้าวัดท่ามะปราง ถึง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีค่านิยม 12 ประการ ต่อต้านยาเสพติด

     โรงเรียนบ้านวังขวัญร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านหนองขมิ้นจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีค่านิยม 12 ประการ ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 2-4ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร

     คณะครูโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร12 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 5 ธันวามคม จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมธรรมะครู

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร12 นำโดย ดร. เสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดกิจกรรมธรรมะครู สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม จัดทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และพระบรมวงศ์นุวงศ์ทุกพระองค์ 2. เป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงาน และมีทัศนะคติที่ดี ต่อการทำงานเกิดทักษะในก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ทำบุญวันพ่อแห่งชาติ

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 และคณะร่วมพิธีตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลาง จ.พล.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Watbuenglam
หัวข้อข่าว : การออกค่ายอาสพัฒนาโรงเรียนน้อง ของนักศึกษา มทร.ล้านนาพิษณุโลก

     นักศึกษาชมรมครูอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดบึงลำประกอบด้วย การจัดทำสนามเด็กเล่น เทพื้นอาคารโรงจอดรถนักเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ต พร้อมทาสีอาคารเรียน โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบ นายเนตร ใจเร็ว ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินขึ้นโดยในขณะนี้ผักที่นักเรียนปลูกกำลังเจริญเติบโต นักเรียนทุกคนต่างพากันตื่นเต้นดีใจและดูแลผักของตนเองเป็นอย่างดี............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2557

     วันที่ 4 ธันวาคน พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงโรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557 ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อของพวกเรา ขอบคุณคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ได้ช่วยกันเนรมิตรงานนี้ขึ้นมา โดยในงานมีการถวายสดุดีกล่าวคำอวยพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มอบรางวัลพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวรโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

     ดร. วิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายอาคาเรียนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน พ.ศ.2555 และรถตู้โรงเรียนรางวัลพระราชทาน พร้อมทั้งรับมอบห้องสมุดมีชีวิตเชิญตระกูล และห้องประชุมชุมนุมศิริวัฒน์ โดยมีนายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วยคณะครู, นักเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเนินมะปราง ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.ร. วัดวังพิกุล

     วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายแสงชัย จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัดวังพิกุล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "5 ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผลลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณงานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุนลูกทุกคน รักพ่อ พร้อมเทิดทูน ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com