[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือฯ

     นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล. 2 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (เครือข่ายฯ วังทอง 4)อบรมตั้งแต่วันที่่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.สามัคคีธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กลุ่มพนักงานร้าน TKK บริจาคเงินและสิ่งของแก่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     11 ก.พ 58 ทีมงานร้าน TKK บริจาครองเท้านักเรียน ถุงเท้า ใหม่ ให้นักเรียนทุกคน รวมทั้งแจก ของเล่นและเลี้ยงอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม แก่เด็กป่ามะกรูด รวมทั้งบริจาคเงินพัฒนาโรงเรียนจำนวน 3,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

     ด้วยโรงเรียนบ้านนาพราน ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,993,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาพราน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 087-2002205/088-4196620/097-9414245 ในและเวลาราชการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กลุ่มคลับคนใจบุญ 2014 และ กลุ่มคุณศันสนีย์ บริจาคเงินและร่วมพัฒนา ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     7-8 ก.พ 58 กลุ่มคลับคนใจบุญ บริจาค 25,318 บาท และ กลุ่มคุณศันสนีย์ จาก กทม. บริจาค 13,900 บาท และร่วมกันทำกิจกรรมทาสีอาคารเรียนร่วมกับโรงเรียนและชุมชนบ้านป่ามะกรูด รวมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และแจกเสื้อผ้านักเรียนใหม่ให้กับ นร. ทุกคน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดี

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 และคณะร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล. 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีฯ

     นายวันชัย แจ่มนาม ศน.สพป.พล.2 เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.3

     วันที่่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป. 3 ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 57 คน 5 โรงเรียน ดังนี้ ร.ร.บ้านโป่งปะ/ร.ร.บ้านวังพรม/ร.ร.พิณฯ/ร.ร.บ้านซำเตย/ร.ร.บ้านดินทอง และ ร.ร.บ้านเนินสะอาด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำรหรับนักเรียนในการนำไปใช้ของทุกโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 4 เขต สัมพันธ์

     สพป.พล.2 เจ้าภาพจัดงานกิจกรรม 4 เขต สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 เพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้กันและกัน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลกร รวมบุคลากร จำนวน 330 คน ณ สนามกีฬากลาง จ.พล.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 31 ม.ค -1 ก.พ 58 กลุ่ม The little volunteer ออกกิจกรรมจิตอาสาที่ ป่ามะกรูด

     ถึงไม่มี ร.ร มัธยมในจังหวัดพิษณุโลก เลือกมาทำกิจกรรมจิตอาสาที่ ร.ร แม้แต่โรงเรียนเดียว แต่เด็กมัธยมใน กทม.กลับเห็นคุณค่าและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนา ร.ร บ้านป่ามะกรูด ต้องเสียเงินเหมาค่ารถค่ากินมาอยู่มานอนที่ ร.ร เลือกมาทำกิจกรรมจิตอาสาที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด ซึ่งเป็น ร.ร หนึ่งในสองที่กันดารในเขตอำเภอวังทอง ได้รวมกลุ่มกันชื่อว่า The little volunteer มาทำกิจกรรมช่วยจัดหนังสือในห้องสมุดและบริจาคอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ขนม และ อุปกรณ์ปลูกผักทานตะวันงอกประกอบด้วยนร.ชั้น ม.5จาก ร.ร ธรรมศาสต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง รับรางวัลรองชนะเลิศในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี ๒๕๕๘

     โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ เด็กชายเตวิทย์ กลิ่นจันทร์ ชั้น ป.๒ และเด็กหญิงศิริวรรณ สุภาษิ ชั้น ป.๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ขึ้นรับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๘๐๐ บาท จากสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รับมอบทุนและซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะผู้บริหารฯให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะนายทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสมามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนตามโครงการพัฒนา 1 เดือน 1 วัด 1 โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ด่วนที่สุด..เลื่อนการแข่งขันกิจกรรม cross word game

     สพฐ.เลื่อนการแข่งขันกิจกรรม cross word game เมแม็ท คำคม ซูโดกุ ในงานศิลป์ระดับชาติออกไปอย่างไม่มีกำหนด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : พิธีมอบลานเพลินหนึ่งล้านตารางเมตร

     ...28 มกราคม 2558...นายสมชาย นุ้ยมาก ผู้อำนวยการคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ภาคเหนือและทีมงานโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จพิษณุโลก จัดพิธีมอบลานเพลิน(ลานคอนกรีตเอนกประสงค์) กิจกรรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อชุมชน บ้าน วัดและโรงเรียน ตามโครงการ"ลานเพลินหนึ่งล้านตารางเมตร" ให้แก่โรงเรียนบ้านสะเดา ซึ่งได้ดำเนินการปูสนามเสร็จจำนวน 1,000 ตารางเมตร โดมีนายสมจิตร นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา /นางเกษร อ่อนสะเดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหนองพระ/คณะครู นักเรียน/กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมรับมอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจง (O-NET) ระดับ ม.3

     27 มกราคม 2558 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พล.2.ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ม.3 ณ ห้องประชุม ร.ร.พิณฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ป.6

     วันที่่ 26 มกราคม 2558 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พล.2.ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ป.6 (กรรมการอ.เนินมะปรางและอ.บางกระทุ่ม) ณ ห้องประชุม ร.ร.พิณฯ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 34/81 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com