[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดพิธีถวายราชสดุดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เสร็จแล้วร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีรัชการที่ 6 โรงเรียนบ้านวังขวัญ

     โรงเรียนบ้านวังขวัญนำโดย นายไตรภพ สุเมรุไหว คณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดพิธีถวายราชสดุดี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2557

     โรงเรียนบ้านซำรัง ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธขึ้น โดยมี นายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี และเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองและโรงเรียนบ้านป่าขนุนได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เป็นประจำทุกปี "วันวชิราวุธ"

     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย หรือ "วันวชิราวุธ" กลุ่มการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองและโรงเรียนบ้านป่าขนุนได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เป็นประจำทุกปี โดยมี นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขนุนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูมีผู้กำกับลูกเสือสามัญ เนตรนารี และพี่น้องลูกเสือสามัญ เนตรนารี ทั้งสองโรงเรียนเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูฯ

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)" ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจและได้แนวทางใน การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อบรมฯ ที่โรงแรมลาพาโลมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : จิตอาสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ปรับปรุงอาคารเรียนฯ

     วันที่่ 21 พฤศจิกายน 2557 ชมรมจิตอาสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พล.ได้ปรับปรุงอาคารเรียนร.ร.ซำตะเคียนและได้มอบจักรยานให้นักเรียนร.ร.บ้านไผ่ใหญ่/ ร.ร. ซำตะเคียน/ร.ร.บ้านตอเรือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กรีฑานักเรียนเครือข่ายฯ วังทอง 4

     เครือข่ายฯ วังทอง 4 จัดกรีฑานักเรียนแข่งขันบริเวณสนามฟุตบอล ร.ร.บ้านดินทอง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม/เรียนรวม

     วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง 9 ประเภท / การดูแลช่วยเหลือ และสาธิตการใช้อุปกรณ์/อุปการณ์ฝึกเด็กพิเศษประเภทต่างๆ โดยมีวิทยากรคอยแนะนำให้คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ค่ายกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

     วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรมค่ายกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาปริญญาโท คณวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาร่วมจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 นายสุพล จันต๊ะคาด เปิดงานค่ายวันที่ 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน มีนักเรียนในเครือข่ายฯเนินมะปราง 2 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีนิทรรศการ อาหารและของที่ระลึกประจำชาติ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ค่ายกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

     วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรมค่ายกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาปริญญาโท คณวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาร่วมจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงามคณบดีคณะคุรุศาสตร์เปิดงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2557 โดยมีพระครูวิรุฬห์ปัญญารัต เจ้าคณะตำบลชมพู,เจ้าอาวาสวัดซำรัง เป็นประธาน ซึ่งในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบชั้นตรี โท เอก มีวิชาที่ใช้ในการสอบ คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธ และวิชาวินัย สำหรับตำบลชมภู ได้กำหนดให้โรงเรียนบ้านซำรัง เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษาสนามหลวง โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมสอบ คือ โรงเรียนบ้านซำรัง โรงเรียนบ้านชมภู โรงเรียนบ้านน้ำปาด และโรงเรียนวัดปลวกง่าม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนซำรังได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการแพ้ ชนะ ความสามัคคีและการให้อภัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง นายอารุณ เกตุพุฒ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : ด.ช.ภาสกร เกษามูล ผู้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด

     นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพร้อมคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด ประเมิน ด.ช.ภาสกร เกษามูล นักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 34/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com