[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : จิตอาสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ปรับปรุงอาคารเรียนฯ

     วันที่่ 21 พฤศจิกายน 2557 ชมรมจิตอาสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พล.ได้ปรับปรุงอาคารเรียนร.ร.ซำตะเคียนและได้มอบจักรยานให้นักเรียนร.ร.บ้านไผ่ใหญ่/ ร.ร. ซำตะเคียน/ร.ร.บ้านตอเรือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กรีฑานักเรียนเครือข่ายฯ วังทอง 4

     เครือข่ายฯ วังทอง 4 จัดกรีฑานักเรียนแข่งขันบริเวณสนามฟุตบอล ร.ร.บ้านดินทอง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม/เรียนรวม

     วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง 9 ประเภท / การดูแลช่วยเหลือ และสาธิตการใช้อุปกรณ์/อุปการณ์ฝึกเด็กพิเศษประเภทต่างๆ โดยมีวิทยากรคอยแนะนำให้คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ค่ายกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

     วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรมค่ายกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาปริญญาโท คณวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาร่วมจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 นายสุพล จันต๊ะคาด เปิดงานค่ายวันที่ 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน มีนักเรียนในเครือข่ายฯเนินมะปราง 2 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีนิทรรศการ อาหารและของที่ระลึกประจำชาติ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : ค่ายกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

     วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรมค่ายกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาปริญญาโท คณวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาร่วมจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงามคณบดีคณะคุรุศาสตร์เปิดงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2557 โดยมีพระครูวิรุฬห์ปัญญารัต เจ้าคณะตำบลชมพู,เจ้าอาวาสวัดซำรัง เป็นประธาน ซึ่งในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบชั้นตรี โท เอก มีวิชาที่ใช้ในการสอบ คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธ และวิชาวินัย สำหรับตำบลชมภู ได้กำหนดให้โรงเรียนบ้านซำรัง เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษาสนามหลวง โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมสอบ คือ โรงเรียนบ้านซำรัง โรงเรียนบ้านชมภู โรงเรียนบ้านน้ำปาด และโรงเรียนวัดปลวกง่าม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนซำรังได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการแพ้ ชนะ ความสามัคคีและการให้อภัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง นายอารุณ เกตุพุฒ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : ด.ช.ภาสกร เกษามูล ผู้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด

     นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพร้อมคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด ประเมิน ด.ช.ภาสกร เกษามูล นักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กลุ่มจิตอาสาต้นกล้าสองแคว กับกิจกรรมดี ๆ เพือน้องป่ามะกรูด

     16 พ.ย 57 กลุ่มต้นกล้าอาสาสองแควมาเลี้ยงขนมและจัดกิจกรรมกับเด็กป่ามะกรูด เป็นการมาเยือนเป็นครั้งที่สอง สำหรับกิจกรรมนันทนาการเพื่อน้อง ๆ ป่ามะกรูด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : รายการท้าให้อ่าน จากทีวีช่อง Thai PBS สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     ธารน้ำใจสู่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดจาก รายการท้าให้อ่าน บริษัทแก้งค์ ซูเปอร์ จำกัด ออกอากาศทางช่อง Thai PBS สำหรับชั้นหนังสือและหนังสือใหม่จำนวนหนึ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและการนำสู่การปฏิบัติ"

     วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและการนำสู่การปฏิบัติ" ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมเรือนแพ พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ณ โรงเรียนวัดท่านา โดยมี นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ เป็นประธานดำเนินการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายภาษาไทย

     วันที่13 พ.ย.2557 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พล2.พล.2 ประธานเปิดค่ายภาษาภาษาไทย ต้นกล้ารักการอ่าน ณ ร.ร.บ้านหินประกาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

     ...นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา... รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานเปิดค่าย"พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดทางคณิตศาสตร์" ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านสะเดา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาคณิตศาตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดค่ายครั้งนี้นำโดย อาจารย์ ดร.สมควร สีชมพูและนักศึกษามหาวิยาลัยขอนแก่นจำนวน 84 คน จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 200 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังท......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 35/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com