[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบวัดศรีมงคล อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญสืบสานประเพณีลอยกระทง

     โรงเรียนบ้านวังขวัญนำโดยท่าน ผ.อ.ไตรภพ สุเมรุไหว และคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ประดิษฐ์กระทงลอย ณ บริเวณสระน้ำโรงเรียนบ้านวังขวัญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : สภากาชาดจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมเด็กหญิงเนตรนภา ศรีพูลท่ี่ได้รับทุนการศึกษา

     วันที่ 4/11/2557 สภากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม เด็กหญิงเนตรนภา ศรีพูล ที่ได้รับทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ชมภาพเพิ่มเติม www.np-school.info......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนลดธงครึ่งเสา

     นายกรัฐมนตรีประกาศลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 เพื่อไว้อาลัยให้กับการเสียชีวิตของประธานาธิบดีแซมเบีย จึงขอแจ้งสถานศึกษาทราบและปฏิบัติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

     นายไตรภพ สุเมรุไหว โรงเรียนบ้านวังขวัญ มอเกียติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ และมอบทุนการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบ้ัติงานธุรการในโรงเรียน

     สพป.พล.2 ได้สมัครสอบครูธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2557 วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.-บาท ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง สอบวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 145 คน โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.กรอกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ

     ด่วนที่สุด! โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ากรอกข้อมูลจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (ระบบจะปิด) ตามเว็บไซต์ http://school.stabdb.com/ หรือ เข้า google พิมพ์ จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน เลือกเว็บไซต์แรก มีข้อสงสัยประการใดสอบถาม ศน.สุพิมล ทรงประดิษฐ์ 081 3951324 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 1 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 2 วัดโคกสลุด 3 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 4 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 5 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 6 วัดหนองตาเรือง 7 บ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การงานอาชีพ

     วันที่่ 15 ตุลาคม 2557 ณ สพป.พล.2 เด็กนักเรียนขยันขันแข็งบรรจงงานอย่างตั้งอกตั้งใจ ทั้งขัด ถู ตัด ต่อ ตอก ตรึง ฝุ่นกระจาย เพื่อผลงานที่สร้างสรรค์ สวยงาม ไว้ใช้ประโยชน์ได้ มีคุณครูคอยให้กำลังใจข้างขอบสนามอย่างระทึกใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     14 ตุลาคม 2557 ณ ร.ร.คุรุฯ สพป.พล.2 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ จ.แพร่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class)

     ...วันที่ 8 ตุลาคม 2557...นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.2 ได้เป็นประธานเปิด กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class) ของโรงเรียนบ้านสะเดา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการใช้นวัตกรรม"การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด"ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ร่วมใช้นวัตกรรมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ในการเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ นางมินตรา เกษศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ผู้บริหารโร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2

     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 จัด ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วันที่ 3 ตุลาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : จิตอาสาของนักเรียน ร.ร ศรีอยุทธยา สู่ป่ามะกรูด

     4 ต.ค 57 นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผอ.ร.ร บ้านป่ามะกรูด ได้ให้กรต้อนรับกลุ่มเด็กนักเรียนชั้น ม. 6 จาก โรงเรียนศรีอยุธยา กทม. จำนวน 15 คน ได้จัดกิจกรรมหาเงินมาเป็นค่าขนมมาแจกนักเรียนป่ามะกรูด อาสามาสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมนันทนาการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : บริษัทฟายไวร์ทุ่มเกือบแสนปรับปรุงห้องคอมป่ามะกรูด

     4ต.ค 57 บริษัทฟลายไวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัดโดยตัวแทน คุณฉลอง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล มอบคอมพิวเตอร์แบบ 3 in 1 ให้กับโรเงรียนจำนวน 8 เครื่องมูลค่าเกือบ แสนบาท โดยมีนางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด และนายสมพงษ์ กองสีสังข์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย ผูกพัน

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครู ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อระลึกถึงคุณูปการของครูทุกท่านในระหว่างที่ท่านปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุสาหะและตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่องและเชิดชูเกียรติและแสดงออกถึงความกตัญูญูกดเวทีแก่ผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : ชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม อย.น้อยระดับจังหวัด

     ...29 กันยายน 2557...นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศโรงเรียน อย. น้อย ระดับประถมศึกษา ของจังหวัดพิษณุโลก แก่โรงเรียนบ้านสะเดา ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายสมจิตร นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา กล่าวว่าโรงเรียนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวังทอง โรงพยาบาลวังทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระ ได้ให้ควมสำคัญใส่ใจในด้านอาหารและยาสำหรับผู้บริโภค โดยเริ่มกันที่โรงเรียน คณะครูและนักเรียนจนส่งผลสู่ชุมชน ซึ่งครูได้บูรณาการเรียนก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 36/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com