[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : งานมุฑิตาจิตเกณียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดงานมุฑิตาจิตเกณียณอายุราชการ ณ จังหวัดตาก ให้กับคุณครูธนพร อินทร์กำแพง เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร ๑๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา ได้เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค(ภาคเหนือ)

      วันเสาร์ที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา ได้เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค(ภาคเหนือ) ณ โรงแรมไอยรา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอดุลย์ แสงโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา นำเสนอผลการดำเนินงานอย่างดีเยี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

     พิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก วันที่ 19 กันยายน 2557 ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ท่านรองเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

      วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ประกอบด้วย นายชวลิต เนตรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ นายปรีชา เรืองแย้ม ครูโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก และนางลัดดา ประเสริฐ ครูโรงเรียนศึกษาลัย ณ โรงเรียนศึกษาลัย โดยมี นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ เป็นประธานดำเนินงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ณ โรงเรียนศึกษาลัย โดยมี นายชวลิต เนตรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ เป็นประธานดำเนินการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูดกับกิจกรรมส่งมอบบ้านให้นักเรียนหลังที่ 3

     วันที่ 17 ก.ย 57 ร.ร บ้านป่ามะกรูดได้จัดกิจกรรมมอบบ้านให้นักเรียน โดยมีท่านวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และมี ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด. ่เป็นแม่งานหลัก ท่านพลตรีทรงพล ทองจีน ผบ.กองพลพัฒนาที่3 ( และกำลังจะไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 3 )เป็นตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบการสร้างบ้าน ท่านสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ มาทำพิธีเจิมบ้านเพื่อเป็นศิริมงคล หลายหน่วยงานบูรณาการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวของ เด็กหญิงยุษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

     โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมพาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากรภาษาอาเซียน

     นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ฯ สพป.พล.2 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาอาเซียน ปรึกษาหารือสรุปผลการดำเนินงานฯ ที่ผ่านมา และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ประชุมที่ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 รุ่นที่ 2หลักสูตรบูรณาการคอมพิวเตอร์ฯ

     นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พล.2 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 หลักสูตรบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนพระราชทาน

     ด.ญ.ทิพานัน พินิจ นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ) โดยมีนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 และคณะกรรมการฯ เป็นผู้ประเมินฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ชาวบ้านป่ามะกรูดผนึกกำลังร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

      จากปัญหาไม่มีภารโรง และบุคลากรน้อย ทำให้โรงเรียนต้องแก้ปัญหาด้วยการให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นจัดเวรมาช่วยทำอาหารให้นักเรียนทุกวันและในการดูแลอาคารสถานที่ นาน ๆ ทีชาวบ้านรวมตัวมาช่วยตัดหญ้า พัฒนาโรงเรียนเหมือนกับในวันที่ ที่ชาวบ้านกว่า 30 คน ร่วมพัฒนาโรงเรียนทำให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดระดมเงินช่วยเด็กพิการซ้ำซ้อนในหมู่บ้าน

     วันที่ 14 ก.ย 57 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด นำโดย ผอ.หชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ได้นำทีมนักข่าวนำเสนอข่าวเรื่องราวของน้องใบตอง ทางทีวีช่องต่าง ๆ สือหนังสือพิมพ์ สื่ออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องใบตองเด็กพิการในหมู่บ้าน และ ได้นำเงินที่ระดมจากทั่วประเทศมอบให้แก่ยายของน้องใบตอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,252 บาทในวันนี้ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเป็นสักขีพยานในการมอบเงินดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ชั้น ป.2

     สพป.พล.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ชั้น ป.2 (รุ่นที่ 1) หลักสูตรบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูดชนะโหวตทั่่วประเทศได้สี JBP

     โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโหวตจาก 4 โรงเรียนทั่วประเทศให้ได้รับสี จาก บริษัท JBP มาทาทั้งโรงเรียน หลังเสร็จสิ้นระยะเวลาการโหวตจาก 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางอินตาแกรม ทวิตเตอร์ ทางกูเกิลพลัส และทาง เวบเพจในเฟสบุค ผลปรากฎว่า โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดมีคะแนนโหวตสูงสุด ทางบริษัทได้ประกาศผลกิจกรรม ‘JBP สีนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 4’ โรงเรียนที่จะไปมอบสีให้ เป็นโรงเรียนต่อไปได้แก่ โรงเรียน โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด จ.พิษณุโลก ซึ่งโรงเรียนไหนสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกให......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 37/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com