[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนพระราชทาน

     คณะกรรมการประเมิน ด.ช.ภาสกร เกษามูล นักเรียน ชั้นป.6 ร.ร.บ้านวังดินเหนียว (ระดับเขตฯ) เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพกับโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางและวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางและนักเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐเข้าร่วมฝึกอาชีพทำรองเท้าและทำกระเป๋าหนัง ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านทุ่งน้อย รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

     คณะกรรมการจาก สพป.พล.2 ออกประเมินสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ) ที่ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย โดยมีนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.สรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างดีเยี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เกษียณอายุราชการ ปี 57

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมแสดงมุทิตาจิต บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2557 จำนวน 4 ท่าน นายสมยศ วิมลจันทร์ รอง ผอ.สพป.พล.2 /นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พล.2 /นายจเรศักดิ์ อุ่นไพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายกฤษดา เอกา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง นำโดยนายกมล สุมาลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางและคณะครูร่วมจัดอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : JBP คัดเลือกป่่ามะกรูดเพื่อโหวตกิจกรรมทาสี

     บริษัทสี JBP คัดเลือกให้ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด เป็น หนึ่งใน สี่ที่ร่วมโหวดตเพื่อได้รับกิจกรรมอาสาทาสีให้โรงเรียนมาทั้งคนทั้งของ ของบริษัทสีก JBP โดยเข้าไปที่หน้าเพจ JBP Paint thailand ช่วยเชียร์ ร.ร บ้านป่าะมกรูดตัวแทน จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทน สพป.พล. 2 ด้วยค่ะ ช่วยกดไลท์ ให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกเราได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะ ประกาศกิจกรรม ‘JBP สีนี้เพื่อน้อง’ ครั้งที่ 4 รายชื่อโรงเรียนที่เสนอโดยแฟนเพจทั้ง 4 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านกกเชียง จ.สุพรรณบุรี 2. โรงเรียนบ้านป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 30 ส.ค57 ศิษย์เก่าวังทองพิทยาคมบริจาคของให้ป่ามะกรูด

     30 ส.ค57 ศิษย์เก่าวังทองพิทยาคมนำอาหารมาเลี้ยงและนำอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬามอบให้โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”

      วันเสาร์ที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมี นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ เป็นวิทยากร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเนินมะปรางนำเต้นออกกำลังกายแก่ อสม.

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดยนายไตรภพ สุเมรุไหว และ คณครู นำนักเรียนไปแสดงนำเต้นรำวงย้อนยุคเพื่ิอสุขภาพสร้างกระแสการออกกำลัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แก่ อาสาสมัครสาธารณะสุข ( อสม.) ณ หอประชุมประสานแผนอำเภอเนินมะปราง โดยได้การตอบรับการนำการออกกำลังกายเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     นายอดุลย์์ เสือสราญ ศน.สพป.พล.2 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ด้วยการสังเกตสัมผัสทั้งห้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขั้นความรู้พื้นฐาน”

     วันเสาร์ที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขั้นความรู้พื้นฐาน” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมี นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Watbuenglam
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

     โรงเรียนวัดบึงลำ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เพื่อส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรได้เรียนรู้ และสนใจกิจกรรมวิทยาศาตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลาวาแลมป์ ทอร ์นาโดขวดน้ำ ขวดเป่าลูกโป่ง ส่วนภาคสนามมีการแข่งขันกระดาษพับ และจรวดขวดน้ำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดกิจกรรมค่ายกระบวนการคิดวิเคราะห์ 8กลุ่มสาระการเรียนรู้

     โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดกิจกรรมค่ายกระบวนการคิดวิเคราะห์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดย ผอ. ไตรภพ สุเมรุไหว คณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ และนักเรียนร่วมกิจกรรมกิจกรรมเป็นที่สนสนใจแก่นักเรียนเป็นอย่างดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : วงอังกะลุงประยุกต์โรงเรียนบ้านวังขวัญแสดงเทิดพระเกียรติทีศูนวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดย ท่าน ผ.อ. ไตรภพ สุเมรุไหว คณะครู และนักเรียน ร่วมกับ วัฒนธรรมอำเภอเนินมะปราง ร่วมแสดง อังกะลุงประยุกต์ โดยมีการแสดงโชว์ อาทิเช่น รำสีภาค อ้วนผอมจอมทะเล้น รำเซิกประยุกต์ ในงานเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" 17-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 39/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com