[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปรางรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากโรงพยาบาลเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี และคณะครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญเข้าร่วมกิจกรรม วันครบรอบกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน

     โรงเรียนบ้านวังขวัญนำโดย ผอ.ไตรภพ สุเมรุไหว คณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญและนักเรียน วงอังกะลุงประยุกต์ร่วม แสดงที่หอประชุมอำเภอเนินมะปราง ในงานวันครบรอบ กำเนิดลูกเสือชาวบ้านโดยใช้ชื่องาน (ลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี สร้างสามัคคีสมานฉันท์ ) โดยมีนายอำเภอเนินมะปราง นายสุริยา หาญไพบูลย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะลูกเสือชาวบ้านทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2557

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.30 น. โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2557 โดยมีนายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศน์ สพป.พล.2 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ผลการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2557

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.30 น.-12.00 น. โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ประจำปี 2557 มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 219 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โีรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 8.30 น- 10.30 น. โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพร จำนวน 450 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร12 จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสร้างจิตสำนึกให้ลูกๆทุกคนเกิดความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : รายการรถโรงเรียนให้ทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     รายการรถโรงเรียนออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ช่อง5เวลาบ่ายสองโมงกำหนดออกอากาศในวันที่28กันยายน 57 เป็นการมอบทุนพัฒนาให้กับโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด จำนวน10,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     โรงเรียนจัดงานวันอาเซียน ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทั้ง 10 ประเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีภาคเช้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสีวันแม่แห่งชาติ เรียงความ และแต่งกลอนวันแม่ และนักเรียนแสดงความรักที่มีต่อแม่โดยการมอบดอกไม้และกราบแม่ ภาคบ่ายจัดกิจกรรมวันอาเซียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

     ขอเรียนเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาของนายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พล.2 ในวันที่่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ฌาปนสถานบ้านสันบุญเรือง หมู่ที่่ 3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านวังขวัญ

     โรงเรียนบ้านวังขัญจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นำโดย ผ.อ. ไตรภพ สุเมรุไหว และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ ร่วมจัดงานภายในงานมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รำบายศรีสู่ขวัญ การแสดงดนตรีวงอังลุงประยุกต์ เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาน้อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาน้อน จัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านเขาน้อยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาน้อย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการอบรบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย อบต.แก่งโสภา

     กิจกรรมโครงการอบรบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนกิจกรรมโดย อบต.แก่งโสภา เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังให้เยาวชนในตำบลแก่งโสภาห่างไกลยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาของชมรมถ่ายภาพพิษณุโลก ที่ ร.รบ้านป่ามะกรูด

     6 ส.ค 57จากการออกสื่อทีวีและวิทยุที่อยากมาทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยสอน เป็นการต่อยอดทางชมรมถ่ายภาพ นำโดยคุณเอ็กซ์ได้นำคณะมาส่วนหนึ่งจัดกิจกรรมนันทนาการ ช่วยสอนวิชาศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ นำอาหารมาเลี้ยงรวมทั้งนำสิ่งของที่บริจาคตามคความต้องการของโรงเรียนได้แก่ ตู้เย็น เตาแกส และ เครื่องทำน้ำร้อน ขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 41/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com