[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่โรงพยาบาลเนินมะปรางได้ออกให้บริการตรวจฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ ณ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น

     ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร ในแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน และการคิด ดังนั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้โรงเรียน ขนาดเล็กทุกโรงเรียน เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดย นายไตรภพ สุเมรุไหว และคณะครูนักเรียน ร่วมจัดกิจวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรฎาคม พ.ศ. 2557 ภายในมีการจัดกิจกรรม อ่านประวัติวันภาษาไทย อ่านทำนอง เสนาะ อ่านบทร้อยแก้ว เกมต่อคำภาษาไทย และ ให้นักเรียนชม วีดีทัศน์ การใชภาษาไทยที่ถูกต้อง และมีกิจกรรมเกมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอีกมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนอ่านสำนองเสนาะและขับเสภา

     งานธนาคาร ร.ร .ร่วมกับสาระภาษาไทย โรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯ ได้นำนักเรียนเข้าไปแข่งอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ผลปรากฎดังนี้ ดช นรินทร์ ท้วมทองดี ได้ชมเชย. รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000บาท. ดญ สุพรรษา อิวชาวนา รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และมอบให้ธนาคาร รร อีก 4000 บาท ในวันที่ 25 กค 2557 ที่ผ่่นมา ฝึกซ้อมโดย อ สุรีย์ เพ็ชรภู่และ อ สวภาว์ คุ้มสุพรรณ และประสานงานโดย อ.รุ่งราวรรณ์ เสมาทอง หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนอ่านสำนองเสนาะและขับเสภา

     งานธนาคาร ร.ร .ร่วมกับสาระภาษาไทย โรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯ ได้นำนักเรียนเข้าไปแข่งอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ผลปรากฎดังนี้ ดช นรินทร์ ท้วมทองดี ได้ชมเชย. รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000บาท. ดญ สุพรรษา อิวชาวนา รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และมอบให้ธนาคาร รร อีก 4000 บาท ในวันที่ 25 กค 2557 ที่ผ่่นมา ฝึกซ้อมโดย อ สุรีย์ เพ็ชรภู่และ อ สวภาว์ คุ้มสุพรรณ และประสานงานโดย อ.รุ่งราวรรณ์ เสมาทอง หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามข้อตกลง MOU การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างโรงเรียนบ้านเนินมะปราง กับ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

     วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมลงนามข้อตกลง MOU การจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี กับ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมคณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรม เล่านิทาน คัดลายมือ อ่านทำนองเสนาะ เขียนตามคำบอก เขียนเรียงความตามรูปภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Watbuenglam
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

     โรงเรียนในตำบลนครป่าหมาก ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบึงลำ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ และโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ นำโดย นายปรินทร์ ยอดจันที เชิญ ผอ.สพป.พล.2 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : การพัฒนากิจกรรมการละเล่นแบบไทย

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเขตพื้นที่การประถมศึกษา จำนวน 100,000 บาทเพื่อพัฒนาห้องศูนย์ประจำเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเล่นแบบไทย สุขใจแบบธรรมชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุุจริต" ที่โรงเรียนพิณฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์"

     นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์" ระดับ ม.1- ม.3 ที่โรงแรมเทพนคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

     นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.2 และ ผอ.กฤษดา เอกา ศน.นาวิน จันทร์อับ ศน.อดุลย์ เสือสราญ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยหลักศาสนธรรมพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ของโรงเรียนบ้านไทรดงยั่ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สื่อมวลชลผนึกกำลังหาครูอาสาให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     สื่อมวลชลไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุ และโทรทัศน์ MSS เคเบิ้ลทีวี กลุ่มชาวพิษณุโลก สงสารโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดอยู่กันดารและขาดแคลน จึงอยากช่วยเหลือโรงเรียนหาครูอาสาให้ จึงได้มาทำข่าวตามที่เสนอดังนี้ เนื้อข่าวที่นำเสนอ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อยากได้ครูอาสา ขึ้นไปสอนเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ หลังจากผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ประสบปัญหาครูผู้สอนไม่เพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สโมสรโรตารีสากล ปรับปรุงระบปะปาบาดาลให้ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

     คุณลิขิต น้อยเพ็ง ( ร้านลิขิตบาร์เบอร์) ตัวแทนจากสโมสรโรตารีพิษณุโลก เข้าสำรวจปะปาบาดาลของโรงเรียน โดยมี นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ เพื่อตั้งงบประมาณขอซ่อมแซมระบบใหม่จนถึงกระทั่งเป็นน้ำสะอาดเพื่อดื่มได้ จากโรตารีสากล ประเทศ สหรัฐอเมริกาที่เคยให้ทุนเจาะระบบปะปาบาดาล นานกว่า 10 ปี ได้มาติดตามและปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งเป็นบ่อเก่าของโรงเรียน ซึ่งเป็นความโชคดีของโรงเรียนที่ปีนี้มีการช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่มของโรงเรียนกันถึงสองหน่วยงาน อีกหน่วยงานก็คือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 42/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com