[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"

     วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา" ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมี นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้ง นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นวิทยากร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

     วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมี นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

     การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 โดยมีนายเสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง เข้าร่วมอบรมตัดต่อวีดีโอ

     โรงเรียนบ้า่นใหม่พนมทอง ได้ส่งครูเมธนันต์ จันทร์อ้น พร้อมนักเรียนเข้าอบรมการตัดต่อวีดีโอ และการใช้โปรแกรม ที่วังนกแอ่นรีสอร์ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านวังขวัญ

     นายไตรภพ สุเมรุไหว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ และคณะครู จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดคือ คุณปียพรรณ มีสา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง โดยการจัดกิจกรรมมีหลายชนิดกีฬา อาทิเช่น ฟุตบอล วอลเย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา เทเบิลเทนนิส และกีฬาพื้นบ้าน อทิเช่น หมากรุก หมากฮอส วิ่งเปรี้ยว ชักเย่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 จัดประชุมอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนเรียนประวัติศาสตร์ฯ

     วันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดประชุมอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ที่โรงแรมรัตนาแกรนด์ พล.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมวันภาษาไทย มีฐานให้นักเรียนทำกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน ชมภาพเพิ่มเติม www.np-school.info......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : ค่ายเยาวชนคนดี

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร ๑๒ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดเข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะให้กับนักเรียน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและต่อต้านการทุจริต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : ทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

     วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่โรงพยาบาลเนินมะปรางได้ออกให้บริการตรวจฟันและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ ณ โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น

     ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร ในแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน และการคิด ดังนั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้โรงเรียน ขนาดเล็กทุกโรงเรียน เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดย นายไตรภพ สุเมรุไหว และคณะครูนักเรียน ร่วมจัดกิจวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรฎาคม พ.ศ. 2557 ภายในมีการจัดกิจกรรม อ่านประวัติวันภาษาไทย อ่านทำนอง เสนาะ อ่านบทร้อยแก้ว เกมต่อคำภาษาไทย และ ให้นักเรียนชม วีดีทัศน์ การใชภาษาไทยที่ถูกต้อง และมีกิจกรรมเกมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอีกมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนอ่านสำนองเสนาะและขับเสภา

     งานธนาคาร ร.ร .ร่วมกับสาระภาษาไทย โรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯ ได้นำนักเรียนเข้าไปแข่งอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ผลปรากฎดังนี้ ดช นรินทร์ ท้วมทองดี ได้ชมเชย. รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000บาท. ดญ สุพรรษา อิวชาวนา รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และมอบให้ธนาคาร รร อีก 4000 บาท ในวันที่ 25 กค 2557 ที่ผ่่นมา ฝึกซ้อมโดย อ สุรีย์ เพ็ชรภู่และ อ สวภาว์ คุ้มสุพรรณ และประสานงานโดย อ.รุ่งราวรรณ์ เสมาทอง หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนอ่านสำนองเสนาะและขับเสภา

     งานธนาคาร ร.ร .ร่วมกับสาระภาษาไทย โรงเรียนพิณพลราษฎร์ฯ ได้นำนักเรียนเข้าไปแข่งอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ผลปรากฎดังนี้ ดช นรินทร์ ท้วมทองดี ได้ชมเชย. รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000บาท. ดญ สุพรรษา อิวชาวนา รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และมอบให้ธนาคาร รร อีก 4000 บาท ในวันที่ 25 กค 2557 ที่ผ่่นมา ฝึกซ้อมโดย อ สุรีย์ เพ็ชรภู่และ อ สวภาว์ คุ้มสุพรรณ และประสานงานโดย อ.รุ่งราวรรณ์ เสมาทอง หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามข้อตกลง MOU การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างโรงเรียนบ้านเนินมะปราง กับ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

     วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมลงนามข้อตกลง MOU การจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี กับ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 42/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com