[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกป่า

     คณะครูและนักเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ร่วมโครงการปลูกป่ากับ พ.ต.อ.ธรธวัช แจ่มอุดมโชต ผกก.สภ.วังทองและคณะตำรวจสภ.วังทอง ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุบาสิกาธุดงควัตร ซำเตย ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

     คณะครูนักเรียนได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อปลูกฝังค่านิยมในทางขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นการสืบสานประเพณี ทางศาสนาสำคัญของชาติให้ดำรงสืบไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     10 ก.ค 57 ร.ร บ้านป่ามะกรูดจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ สำนักสงฆ์ป่ามะกรูด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลู
หัวข้อข่าว : โรงเรียนห้วยพลู ร่วมบันทึกรายการเล่นดนตรี ขิมวงใหญ่ ถวายพระพรวันแม่ ในชุด "รวมพลังเยาวชนคนรักแม่ของแผ่นดิน"

     โรงเรียนห้วยพลู ร่วมบันทึกรายการเล่นดนตรี ขิมวงใหญ่ ถวายพระพรวันแม่ ในชุด "รวมพลังเยาวชนคนรักแม่ของแผ่นดิน (ครูชา ขิมทศกัณฐ์)" ทางช่อง NBT (สทท.11 พิษณุโลก) วันที่ 9 กรกฎาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กลุ่มสหายชาวนาเลี้ยงอาหารนักเรียนบ้านปามะกรูดต้อนรับวันเข้าพรรษา

     10ก.ค57 กลุ่มสหายชาวนานำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนบ้านป่ามะกรูดและจัดกิจกรรมนันทนาการ บริการตัดผมฟรี มีของรางวัลมาแจกเด็กมากมาย รวมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา หนังสือเข้าห้องสมุดมาแจกโรงเรียนสร้างความสนุกสนานและความสุขให้กับนักเรียนทุกคนหอบของกลับบ้านพะรุงพะรังโดยถ้วนหน้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมระดมความคิดต่อต้านยาเสพติด วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2557 โดยใช้้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นำโดย นายไตรภพ สุเมรุไหว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยมีวิทยากรพิเศษ คือรองหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชน กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก พันโท วสุชนม์ บุษยะบุตร มาให้ความรู้แก่นักเรียนและได้รับการสนับสนุนป้ายจัดกิจกรรมรณรงค์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งยาว โดย ผู้อำนวยการ สุเทพ เสือคำ และ ว่าที่การ อำเภอเนินมะป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

      โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดย นายไตรภพ สุเมรุไหว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นำเทียนแห่รอบเขตบริการ บ้านคลองตาลัด บ้านคลองล่องหอย บ้านเขาขาม บ้านทุ่งยาว บ้านวังกกไทร และบ้านวังขวัญ โดยมีพุทธบุตรและพุทธธิดา เดินบอกบุญชาวบ้าน และได้นำเงินจากการร่วมทำบุญกับชาวบ้าน จำนวน 8,600 มาถวายพร้อมกับเทียน ณ วัดวังขวัญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : โครงการธรรมะบริสุทธิ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมธรรมะบริสุทธิ์ ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2557 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีนายเสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยโรงเรียนเป็นประธาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายอาสา "ห้องนี้เพื่อน้อง"

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสังคม(CSR)ของ บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด ณ โรงเรียนบ้านสะเดา ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายสมพงษ์ ทับสกุล ผจก.ส่วนซ่อมบำรุง หัวหน้าคณะตัวแทนบริษัท นำพนักงาน 150 คนร่วมจัดกิจกรรม สร้างห้องพยาบาล มูลค่า 100,000 บาท/มอบทุนการศึกษา 51,500 บาท/อุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท/อาหารกลางวัน 35,000 บาท พร้อมทั้งร่วมปลูกป่าและแข่งกีฬาชุมชน นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : รอง ผบ.กองพลพัฒนาที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้นักเรียนก่อนส่งมอบ

     พันเอก(พิเศษ)ชาญชัย นพวงศ์ รองผู้บังคับการกองพลพัฒนาที่3 (ค่ายพระบรมไตรโลกนาถ) ตรวจเยี่ยมบ้านที่สร้างให้นักเรียน โดยมี นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ บ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นงบประมาณที่โรงเรียนได้ประสาน กับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดมทุนจัดหา และได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกองพลพัฒนาที่ 3 รับหน้าที่สร้าง ซึ่งเป็นด้วยความเรียบร้อย พร้อมเตรียมการส่งมอบต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 บันทึกเทปวันแม่

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ภายใต้โรงเรียนสุจริต

     คณะครูโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ภายใต้โรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนายเสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ วัดวังทองวราราม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ธุรการโรงเรียนวัดดงข่อย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือ1 กรกฎาคม 2557

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายพนมวิทย์ สราญรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงข่อย พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ (1กรกฎาคม 2557) และนำลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดดงข่อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Watbuenglam
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

     ผอ.ปรินทร์ ยอดจันที ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนในตำบลนครป่าหมาก และ ท่าตาลฯนำโดย ได้จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ (1กรกฎาคม 2557) และนำลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :กกไม้แดง
หัวข้อข่าว : รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

     โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 44/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com