[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

      โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดย นายไตรภพ สุเมรุไหว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นำเทียนแห่รอบเขตบริการ บ้านคลองตาลัด บ้านคลองล่องหอย บ้านเขาขาม บ้านทุ่งยาว บ้านวังกกไทร และบ้านวังขวัญ โดยมีพุทธบุตรและพุทธธิดา เดินบอกบุญชาวบ้าน และได้นำเงินจากการร่วมทำบุญกับชาวบ้าน จำนวน 8,600 มาถวายพร้อมกับเทียน ณ วัดวังขวัญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : โครงการธรรมะบริสุทธิ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

     โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมธรรมะบริสุทธิ์ ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2557 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีนายเสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยโรงเรียนเป็นประธาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายอาสา "ห้องนี้เพื่อน้อง"

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสังคม(CSR)ของ บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด ณ โรงเรียนบ้านสะเดา ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายสมพงษ์ ทับสกุล ผจก.ส่วนซ่อมบำรุง หัวหน้าคณะตัวแทนบริษัท นำพนักงาน 150 คนร่วมจัดกิจกรรม สร้างห้องพยาบาล มูลค่า 100,000 บาท/มอบทุนการศึกษา 51,500 บาท/อุปกรณ์กีฬา 5,000 บาท/อาหารกลางวัน 35,000 บาท พร้อมทั้งร่วมปลูกป่าและแข่งกีฬาชุมชน นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รองผู้อำนวยการสำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : รอง ผบ.กองพลพัฒนาที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้นักเรียนก่อนส่งมอบ

     พันเอก(พิเศษ)ชาญชัย นพวงศ์ รองผู้บังคับการกองพลพัฒนาที่3 (ค่ายพระบรมไตรโลกนาถ) ตรวจเยี่ยมบ้านที่สร้างให้นักเรียน โดยมี นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ บ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นงบประมาณที่โรงเรียนได้ประสาน กับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดมทุนจัดหา และได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกองพลพัฒนาที่ 3 รับหน้าที่สร้าง ซึ่งเป็นด้วยความเรียบร้อย พร้อมเตรียมการส่งมอบต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 บันทึกเทปวันแม่

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ภายใต้โรงเรียนสุจริต

     คณะครูโรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ภายใต้โรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนายเสกสรรค์ ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ วัดวังทองวราราม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ธุรการโรงเรียนวัดดงข่อย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือ1 กรกฎาคม 2557

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายพนมวิทย์ สราญรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงข่อย พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ (1กรกฎาคม 2557) และนำลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดดงข่อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :Watbuenglam
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

     ผอ.ปรินทร์ ยอดจันที ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนในตำบลนครป่าหมาก และ ท่าตาลฯนำโดย ได้จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ (1กรกฎาคม 2557) และนำลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :กกไม้แดง
หัวข้อข่าว : รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

     โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพฐ.ติดตามเชิงประจักษ์การคัดเลือก ผอ.และ ศน.

     ดร.วีณา อัครธรรม และคณะ ติดตามเชิงประจักษ์การคัดเลือกผอ.และศน.(นางสรัญญา แสงชัย).ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จฯ ทั้งนี้ มี ด.ญ.สุพรรษา อิวชาวนา และ ด.ช.นรินทร์ ท้วมทองดี นักเรียน ชัน ม.2 ร.ร.พิณฯ ขับเสมาต้อนรับคณะกรรมการได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนในตำบลชมพู

     นายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง ประธานเปิดกิจกรรมการทบทวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนในตำบลชมพู เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 1 ณ สนามโรงเรียนบ้านซำรัง มีนายสุรชัย กิิ่งโก้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมภู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ในการจัดพิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือในวันนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือกองลูกเสือกลุ่มโรงเรียนตำบลชมพู จำนวน 30 คน ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 7 ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองเลี้ยงต้อนรับครูคนใหม่ นางสุวภัทร วงศ์ไทย

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พร้อมคณะครูนักเรียน และผู้ปกครองผู้นำชุมชนร่วมจัดงานเลี้ยงต้องรับ นางุวภัทร วงศ์ไทย ครู คศ.1 ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร จัดกิจกรรมสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ 1 กค 57

     โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 นำโดยท่านผอ.เสกสรรค์ ทองศรี และคณะครูได้จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ (1กรกฎาคม 2557) และนำลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศูนย์ราชการอำเภอวังทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามลูกเสือ และทบทวนคำปฏิญาณของโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ฯ

     พิธีสวนสนามลูกเสือ และทบทวนคำปฏิญาณของโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนื่องในวันคล้ายวันที่ได้รับพระราชทานกิจการลูกเสือไทย นายกี ชัยเสนา และนางสงบ มีจันทร์ รับมอบเกียรติบัตร เนื่องจากเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ความคืบหน้าการสร้างบ้านช่วยเหลือนักเรียน ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     ความคืบหน้าการสร้างบ้านช่วยเหลือนักเรียน ร.ร บ้านป่ามะกรูด ได้แก่ เด็กหญิง ยุษา สุนทร และน้องอีก 2 คน กลับเข้ามาเรียนในระบบอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ทหารจากกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายพระบรมไตรโลกนาถเข้าก่อสร้างในระยะเวลา 10 วันเศษ ซึ่งเป็นไปด้วยความรวดเร็วคาดว่าจะเสร็จไม่เกินกลางเดือน กรกฎาคม 57 เป็นส่วนหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาสของ ชาวป่ามะกรูดที่ประสานงานขอความช่วยเหลือจากจังหวัด ทำให้นักเรียนของเรามีวันนี้ ซึ่งเป็นนักเรียนคนที่ 3 ที่ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 45/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com