[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : การประเมินภายในของสถานศึกษา ร.ร.วัดวังพิกุล

     วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน จาก สพป.พล. 2นำโดย นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ นายชัชวาล เกษสุวรรณ และนายสุธน เมฆานันทไพสิจ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้มาประเมินฯ ที่ ร.ร. วัดวังพิกุล โดยมี นายแสงชัย จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพิกุล คณะครูและนักเรียน ร่วมกันต้อนรับ และขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ คำชม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนวัดวังพิกุล มีกำลังที่จะตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราให้ก้าวหน้าต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านพุทรา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

     วันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านพุทรา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีอย่างมีคุณภาพ ของ สพฐ. และผู้บริหาร นายวิรัช ภูบุญศรี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภท ผอ.สถานศึกษา (สพป.) ยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหาร คระครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุทรา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ คำแนะน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

     นายสมยศ วิมลจันทร์ รองผอสพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดการสอน"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) ทั้งนี้ นักเรียนได้เข้ารับการฝึกว่ายน้ำ และฝึกหัดให้เด็กนักเรียน และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกระดับ ทุกวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ที่ ร.ร.วังทองพิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : สนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงบ้านสะเดา

     ...19 มิถุนายน 2557...คุณไกรสร แก้วอินศรี ผู้จัดการทั่วไปกิจการไข่ภาคเหนือ/คุณแหลมกิจ วังหา ผู้จัดการฝ่ายธุรการภาคเหนือตอนล่าง/คุณอาทิตย์ วิหคอร่ามเรือง ผู้จัดการแผนกธุรการภาคเหนือตอนล่าง ของบริษัท ซี พี เอฟ ประเทศไทย ได้ส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านสะเดา โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืช/ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด/ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเปลือกไข่ พร้อมสาธิตการผลิต การใช้จริงในแปลงเกษตรของโรงเรียนและในวันนี้คณะครู-นักเรียนได้ร่วมกันปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อพัฒนาเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายสู่ชุมชนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าขนุนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าขนุนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

     วันที่12 มิ.ย.2557 นางรุ่งทิพย์ ถาพันธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขนุน พร้อมคณะครูนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ร.ร บ้านป่ามะกรูด57

     กิจกรรมไหว้ครู ร.ร บ้านป่ามะกรูด57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.ลดใช้พลังงาน

     วันที่ 18 มิถุยายน 2557 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิด ร.ร.ลดใช้พลังงานที่ ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 6 (ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร ป่ามะกรูด ได้รับการสนับสนุน 110,000 บาทสร้างบ้านให้นักเรียนเป็นหลังที่ 3

     วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดป็นตัวแทนทางโรงเรียนที่ทางท่านกัญฐญาญ์ ภู่สวาสดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นำเงินทุนสนับสนุนจากทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านให้นักเรียนสามคนพี่น้อง ร.ร บ้านป่ามะกรูด ที่ออกกลางคัน จำนวน110,000บาท โดยมีกองพลพัฒนาที่3เป็นผู้ดำเนินการสร้างและมี พลตรีทรงพล ทองจีน ผอ.กองพลพัฒนาที่3ค่ายพระบรมไตรโลกนาถรับมอบเงินดังกล่าว ซึ่งทางทหารจะเข้ามาดำเนินการสร้างไม่เกินอาทิตย์ห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการออกประเมินคุณภาพภานในฯ

     นายกฤษดา เอกา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนพร้อมคณะประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา...ประเมินร.ร.เครือข่ายวังทอง4......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู และการเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนวัดวังพิกุล

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายแสงชัย จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพิกุล พร้อมคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาคเช้า ได้จัดทำพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ภาคบ่าย ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี

     นายเฉลี่ยว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล. 2 และคณะ นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ประจวบ จันทร ที่เรียนจบปริญญาเอก ณ โรงเรียนคุุรุประชาชนูทิศฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านซำรัง รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ

     วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน จาก สพป.พล. 2 ได้มาประเมินฯ ที่ ร.ร.บ้านซำรังโดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผอ.ร.ร. คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ และขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ คำชม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราชาวซำรัง มีกำลังที่จะตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านวังขวัญ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ

     วันที่่ 10 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน จาก สพป.พล. 2 ได้มาประเมินฯ ที่ ร.ร.บ้านวังขวัญ โดยมีนายไตรภพ สุเมรุไหว ผอ.ร.ร. คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 47/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com