[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประชุมฯ

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ในวันที่่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเมฟลาวเวอร์แกรนด์พิษณุโลก เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สงกรานต์ สพป.พล.เขต 2

     วันที่่ 10 เมษายน 2557 นายอุทัย สิทธิ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีการจัดงานวันสงกรานต์ ได้ให้พรและวิธีปฏิบ้ัติตนในการทำงานที่ดี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านข้าง สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สำรวจความก้าวหน้าสร้างบ้านพักครู ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดได้ติดตามการสร้างบ้านพักครุูโรงเรียนบ้านป่ามะกรูดที่ระดมเงินจากทุกภาคส่วนเป็นส่วนใหญ่ในการดำเนินการจัดสร้างขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้า 90 เปอร์เซนต์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

     นายสำเริง เลิศเสม และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 และคณะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่่ 17 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 จำนวน 20 วัน นักเรียนเข้าค่ายฯ 100 คน ตามโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : สโมสรโรตารีอเมริกาเยี่ยม ร.รบ้านป่ามะกรูด

     สโมสรโรตารีจากอเมริกาติดตามการใช้น้ำปะปาบาดาลที่ได้บริจาคให้กับ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด และมีโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำที่เต็มไปด้วยหินปูนเพื่อความสะอาดในการบริโภคและลดปัญหาการเป็นโรคนิ่วของนักเรียน รวมทั้งชุมชนได้ประโยชน์ได้อาศัยน้ำของโรงเรียนในการบริโภคและอุปโภค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านยางโทน

     วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านยางโทน โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสะเดา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2556

     ...วันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 2 เมษายน 2557 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นำศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสะเดา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556(The 8th National Open Class) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson study)และวิธีการแบบเปิด(Open Approach)ซึ่งโรงเรียนบ้านสะเดาได้เข้าร่วมตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 - ปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตและโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราษฎร์เจริญ

     วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราษฎร์เจริญ โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษฎร์เจริญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปิดค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่่ 48

     นายประทีป ศิลปะเทศ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่่ 48 โดยชมรมค่ายอาสาพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102 ดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่่ 22 มีนาคม ถึงวันที่่ 3 เมษายน 2557 ให้โรงเรียนบ้านหนองดู่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนายสำเริง เลิศเสม และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 และคณะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่่ 17 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 จำนวน 20 วัน นักเรียนเข้าค่ายฯ 100 คน ตามโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส

     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา

     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งน้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารกลุ่มวังทอง 2 ศึกษาดูงานเกาะช้าง

     ผู้บริหารกลุ่มวังทอง2ศึกษาดูงานเกาะช้าง..เกาะหวาย...เกาเหลายา...พัทยาและอื่นๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ผอ.ร.ร.ราษฎร์เจริฐ และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ โรงเรียนวัดท่านา โรงเรียนท่ามะขาม และโรงเรียนบ้านยางโทน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ สำนักงานเขต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษ

     นายสำเริง เลิศเสม และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 และคณะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่่ 17 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 จำนวน 20 วัน นักเรียนเข้าค่ายฯ 100 คน ตามโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 49/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com