[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

     นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว " พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม แสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จฯ และให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีการจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้กิจกรรมวันแม่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความรักที่มีต่อแม่ นำดอกมะลิที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองกราบขอพรจากแม่ นอกจากนั้น ยังมีการประกวดการ์ดอวยพร วาดภาพ ระบายสีวันแม่ เรียงความ ร้องเพลง และมีการแสดงร้องเพลงประสานเสียงจากตัวแทนนักเรียน พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของคุณแม่กับล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายพรพะพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     กิจกรรมถวายพรพะพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : การติดตามผลค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

     การติดตามผลค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำยางร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบูรณาการกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่และกิจกรรมรักการอ่าน

     โรงเรียนบ้านน้ำยางได้จัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังการรักษาและอนุรักษ์ภาษาของชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     โรงเรียนบ้านน้ำยางจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหนึ่งดวงใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

     โรงเรียนบ้านน้ำยางร่วมกับหน่วยงานทางราชการ ทั้ง ทหารจากค่ายบรมไตรโลกนาถ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำยางร่วมปลูกต้นไม้กิจกรรมหนึ่งดวงใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและนักเรียนดูแลต้นไม้ของตนเองจนจบการศึกษา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับนักเรียนและถวายเป็นพระราชกุศล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านนำยางเข้าร่งมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

     โรงเรียนบ้านน้ำยางได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอมรมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     โรงเรียนบ้านน้ำยาง ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรรมอมรมสัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธเธฅเธฒเธ‡
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

     โรงเรียนบ้านน้ำยาง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com