[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 30 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียน

     ขอขอบคุณ คุณเบญจพร แผลงศร และผู้ร่วมบริจาคท่านอื่นๆ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดยคณะครูได้ให้นักเรียนเลือกเสื้อผ้าที่ตนเองชอบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากนักเรียนมีฐานะยากจน ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนสามารถจัดส่งมาตามที่อยู่นี้ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190 ทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับสนามเด็กเล่น

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับสนามเด็กเล่น เนื่องจากเครื่องเล่นที่มีอยู่เก่า เริ่มผุพังและไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน บัญชีธนาคารกรุงไทย าขาสากเหล็ก ชื่อบัญชี : เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดนโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้สูงอายุสอนเด็กและเยาวชนในตำบลไทรย้อย) โครงการนี้ได้แนวคิดจากท่านนายกสมเกียรติ ที่มองเห็นถึงศักยภาพผู้สูงอายุในตำบล ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ให้เด็กมีวิชาความรู้การตัดผมและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพของตนเอง และส่งต่อความรู้สู่รุ่นน้องที่สนใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน นักเรียนเข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา

     นักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน เข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเนินมะปรางเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านพุกระโดน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

     วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านพุกระโดน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาของชาติและยกย่องสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     โรงเรียนบ้านพุกะโดน ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สร้างจิตสำนึกและให้ นักเรียนรักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : ต้อนรับศึกษานิเทศ (หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก)

     วันที่ 5 ส.ค.63 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก นำโดย นายสุรกิต ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันต้อนรับคณะนิเทศฯนำโดย นางสรัญญา เเสงชัย และนางนฤมล จันทร์ฉาย ที่มาให้คำเเนะนำและเเนวทางปฏิบัติ (หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก) ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

     เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุง พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านมุง เพื่อให้นักเรียนได้นอมจิตรำลึกนึกถึงพระคุณครู ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2563นำโดยท่านรอง ไพฑูรย์ อินทรปราง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้ร่วมกันจัดงานวันภาษาไทย เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ณ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเข้าร่วมประกวดเเละตอบคำถามกันอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ร่วมงานและจัดกิจรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2563......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com