[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ผอ.ร.ร.ราษฎร์เจริฐ และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม โรงเรียนศึกษาลัย และโรงเรียนบ้านแม่เทียบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ สำนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมครูเครือข่ายฯวังทอง 2

     วันที่่ 27 มีนาคม 2557 นายวีรบูล เสมาทอง ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 เปิดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ วังทอง 2 เพื่อรายงานสรุปกิจกรรมเด่นของโรงเรียนในสังกัด และรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net) พร้อมทั้งมอบเกียรติบ้ัตรให้กับโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุด (ระดับประถมศึกษา) และโรงเรียนบ้านเขาน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุด (ระดับมัธยมศึกษา) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมตามความสนใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     นายสุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการตามความสนใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชักเชือกและเพ้นกระถาง) ณ ห้องห้องสมุด ร.ร.พิณฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     นายสมยศ วิมลจันทร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหินประกาย และมอบประกาศนียบัตรแก่ครู นักเรียน ที่ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ผอ.ร.ร.ราษฎร์เจริฐ และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม โรงเรียนวัดโคกสลุด และโรงเรียนวัดย่านยาว เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒

     วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ นายปฏิภาณ ชาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดสนามคลีตะวันออก นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ ผอ.ร.ร.ราษฎร์เจริฐ และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ณ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส โรงเรียนราษฎร์เจริญ โรงเรียนราษฎร์ดำริ และโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม ๒ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรังได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์

     วันที่ 24 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านซำรังได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จากบริษัท NXP Semiconductor Thailand และบริษัท CBC Technology And Network ประกอบด้วย โน๊ตบุค จำนวน 3 เครื่อง ชุดคอมฯ ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 ชุด โดยการประสานงานของศิษย์เก่า นางสาวธิญาดา ธนานงค์รักษ์ และคณะ ทางบริษัทได้มอบหมายให้คุณศิริพร อริวรรณา นำคอมพิวเตอร์มามอบให้กับทางโรงเรียน โดยมี นายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง คณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102

     นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่่ 48 โดยชมรมค่ายอาสาพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102 ดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่่ 22 มีนาคม ถึงวันที่่ 3 เมษายน 2557 ให้โรงเรียนบ้านหนองดู่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษฯ

     วันที่่ 24 มีนาคม 2557 นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ และคณะุศึกษานิเทศก์ฯ สพป.พล.2 เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษฯ โดยมีนายสำเริง เลิศเสม และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 และคณะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่่ 17 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 จำนวน 20 วัน นักเรียนเข้าค่ายฯ 100 คน ตามโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ชมรมสุขศึกษาฯ เลื่อนประชุม

     นายสุธี ฤทธิ์เดช ประธานชมรมสุขศึกษาฯ ได้กำหนดประุชุมสมาชิกในวันที่่ 26 มีนาคม 2557 นั้น ขอเลืื่อนประชุมไม่มีกำหนด เนื่องจากติดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง สว. จึงเรียนมาเพื่อทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดอบรมครูฟุตบอล

     วันที่่ 21 มีนาคม 2557 นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.พล.2 ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมครูฟุตบอล ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5

      นายสำเริง เลิศเสม และนางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2 และคณะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่่ 17 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 จำนวน 20 วัน นักเรียนเข้าค่ายฯ 100 คน ตามโครงการพัฒนาภาษาสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 เน้นทักษาทางภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอน นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมครูฟุตบอล

     วันที่่ 20 มีนาคม 2557 นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีเปิดอบรมครูฟุตบอล โดยชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษาร่วมกับพัฒนาทักษะฟุตซอล โดยมีครูร่วมกิจกรรม จำนวน 51 คน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.พล.2 ร่วมงาน Phitsanulok Provincial Administrative Organization

     Phitsanulok Provincial Administrative Organization Smart Kids with ASEAN 2014 Buengrachanok Stadium 19th March 2014 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

     วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม โดยมี นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นวิทยากร ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 50/75 ->
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com