[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ครูพระสอนศีลธรรมให้กับนักเรียน

     โรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้รับความอนุเคราะห์จาก พระภาราดร ธม.มธีโป วัดหนองดู่ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะและศีลธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : ครู D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education ) ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

     โรงเรียนบ้านทุ่งยาวได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ต.ต.สมศักดิ์ ตากลม สถานีตำรวจภูธรไทรย้อย มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติด และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นำโดย นางวันเพ็ญ ถือทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 ณ วัดทุ่งยาว จากนั้นช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดและศาลาวัดด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : มาตรการป้องกันโควิด-19

     1. มีการวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาและโรงเรียน 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานศึกษาและห้องเรียน 4. ทำความสะอาดสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องน้ำให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่สม่ำเสมอ 5. หลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยไม่จำเป็น 6.หลีกเลี่ยงการชุมนุมหรือรวมกลุ่มภายในสถานศึกษา 7. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 8. สำหรับบุคคลที่เข้ามาภายในสถานศึกษาหรือติดต่อราชการ ต้อง Check-in และ Check-out ทุกครั้ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนวันเข้าพรรษาปีการศึกษา 2563

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุรกิต ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียนได้นำเทียนไปถวายวัดในเทศกาลวันเข้าพรรษา จำนวน 4 วัดในเขตบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายการเปิดเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยท่านผู้อำนวยการและคณะครู มีการจัดการรองรับนักเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการต้อนรับนักเรียน ขณะเรียน จนถึงเวลาเลิกเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : เปิดเทอมวันเเรกของปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

     บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กภายใต้สถานการณ์ โควิด – 19 ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ให้ความรวมมือเป็นอย่างดี (เราจะผ่านมันไปด้วยกัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นำโดย นายสุรกิต ศรีคำ และคณะครูโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ โรคระบาด โควิด – 19 และตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านวังขวัย จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ.ศาลาการเปรียนวัดวังขวัญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : สารประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2563

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเทอมใหม่ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด วิถีชีวิตใหม่ New normal......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : สารประชาสัมพันธ์เดือน มิถุนายน 2563 (ต่อ)

     สารประชาสัมพันธ์เดือน มิถุนายน (ต่อ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางเดือน มิถุนายน 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

     เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์เพื่อรองรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านมุง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ และมีการวางแผนงานตามนโยบายต่างๆจากต้นสังกัด ปรึกษาหารือมอบหมายงานต่างๆตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com