[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

      เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงร่วมกับโรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านมุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

      เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหัวเขา กับทั้ง 13 โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่ามะขาม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

      เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 โดยกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้า : พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมทางศาสนา พิธีการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12 ภาคบ่าย : พิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามหน้าสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ภาคค่ำ : กิจกรรมพิธีสังสรรค์ ณ “สวนของพ่อ” ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นำโดยท่านผู้อำนวยการและคณะครู ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัล ขนมจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายในชุมชนมาแจกให้กับเด็กๆ มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น มีการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 นำโดย ผอ.สุรกิต ศรีคำ เป็นประธานพิธี เเละผู้นำชุมชน ในเขตตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่ามะขาม
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ 2563

      เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดท่ามะขาม คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความสุข ความบันเทิงสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่นักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมความสามารถทางด้านการแสดง ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ภายในงานมีกิจกรรมการตอบคำถาม เล่นเกมอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัล ขนมจากผู้ปกครองและหน่วยงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว

     เมื่อวันที่ 11มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีซุ้มอาหาร ของรางวัล บ้านลม และมีภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมจัดงานด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ Merry Christmas & Happy New Year

      วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยมี นายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร และผู้ปกครองได้จัดงานงานวันเด็กแห่งชาติ Merry chaistmas&HappyNewYear มีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบของขวัญและแจกรางวัลมากมาย ณ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านวังขวัญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : งานวันเด็กแห่งชาติ

     เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ร่วมใจกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

     วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562 คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ร่วมใจกันจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา และเพื่อจ้างครูผู้สอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year”

      เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year” ให้แกนักเรียน เนื่องในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดย อพวช

     เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านมุง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดย อพวช. เคลื่อนพลจัดแหล่งเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ณ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายรูปแบบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : งานไออุ่นรักจากพี่สู่น้องๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

     เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยมี นายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรผู้นำชุมชน ได้จัดงานงานไออุ่นรักจากพี่สู่น้องๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 นอกจากนั้นยังมีการประกวดธิดาคุ้มและการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ลานหน้าอาคารกองทุนหมู่บ้านวังขวัญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2562

     ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยาว จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันคริสมาสต์ นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม พร้อมร่วมกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีการแจกให้ของขวัญ การ์ดอวยพรคริสต์มาส และร่วมร้องเพลงคริสต์มาส เพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปีใหม่ 2563

      ในวารดิถีปีใหม่ 2563💞💞💞💞ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ 💟💞มีความสุข ความสำเร็จ และสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com