[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ฉีดวัคซีน
12 ตุลาคม 2564 ครูอนามัยโรงเรียนบ้านหินประกาย พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 65 คน คิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนและนมกล่องพร้อมดื่ม
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามอบเงินค่าอาหารกลางวันและนมกล่องพร้อมดื่มให้กับนักเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค รอบที่ 2 (กลุ่มใหม่)
5 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านหินประกาย มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค รอบที่ 2 (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 / 2564 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบถุงพระราชทาน
4 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านหินประกาย ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านหินประกายให้การต้อนรับนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วยนายธนัตถ์ จันทร์คุ้ม เ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2564..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบออนไลน์
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.bannoenmaprangschool.com..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณูโลก มอบรางว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ณ บริเวณหน้าห้องเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดพิธี "คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณครูศิริรักษ์ ฉิมเลิศ และคุณครูประท..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการ School Fun โรงเรียนฟันดี
วันที่ 28 กันยายน 2564 คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาวได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน มีคำถามต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกด้วย เพื่อเป็น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การมอบทุนนักเรียนยากจน
วันที่ 20 กันยายน 2564 นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม มอบเงินโครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
วันที่ 24 กันยายน 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประเมินพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
24 กันยายน 2564 คณะกรรมการประกอบด้วย นายประเสริฐ วงศ์ไทย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางรัตนา ศรีบัวจับ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินประกาย พร้อมด้วย ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุธี เทพกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือน)
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]