[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โตไปด้วยกัน
คณะครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "โตไปด้วยกัน" ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน โดยมีนายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอวังทอง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
นายสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ด้วยรักจากใจสายใยผูกพันธ์
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ร่วมแสดงความยินดี กับนายพิชัย สุขชัย พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผอ.สาริน สงศิลาวัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดประชุมคณะครู แจ้งนโยบายสพป.พิษณุโลก เขต 2 นโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผล NT โรงเรียนบ้านป่าขนุน
ผลคะแนน NT สูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านป่าขนุน ได้ระดับที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผ้าป่า มหาสงกรานต์
14 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปูกระเบื้องลานกิจกรรมเวทีวัฒนธรรม ซึ่งใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของทางโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับครูใหม่โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ที่ได้มาส่งครูอรุณี บำรุงดิลก และขอต้อนรับครูวิภารัตน์ เนตรแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านป่าขนุน ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่ นักเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงาน PLC
21 มีนาคม 2561 นายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินประกายบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนการ plc กับการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้กับคณะครูและผู้บริห..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่นและรั้วโรงเรียน
วันที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัทโตโยต้า บิ๊กยู พิษณุโลก จัดกิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่นและรั้วโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าขนุน โดยมี ผอ.สาริน สงศิลาวัต และคณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านหินประกาย โดยนายธีร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันมาฆบูชา
ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันมาฆบูชา" โรงเรียนบ้า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เทสโก้โลตัส มอบรองเท้านักเรียน
วันที่ 8 ม.ค.61 โรงเรียนบ้านหินประกายได้แจกรองเท้าให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 70 คู่ โดยได้รับมอบมาจาก ห้างเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้าพิษณุโลก-ท่าทอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายพลศักดิ์ คำโท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับรสงวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายกมล สุมาลา รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก" เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]