[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผ้าป่า มหาสงกรานต์
14 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปูกระเบื้องลานกิจกรรมเวทีวัฒนธรรม ซึ่งใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของทางโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับครูใหม่โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ที่ได้มาส่งครูอรุณี บำรุงดิลก และขอต้อนรับครูวิภารัตน์ เนตรแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านป่าขนุน ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่ นักเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงาน PLC
21 มีนาคม 2561 นายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินประกายบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนการ plc กับการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้กับคณะครูและผู้บริห..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่นและรั้วโรงเรียน
วันที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัทโตโยต้า บิ๊กยู พิษณุโลก จัดกิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่นและรั้วโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าขนุน โดยมี ผอ.สาริน สงศิลาวัต และคณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านหินประกาย โดยนายธีร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันมาฆบูชา
ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันมาฆบูชา" โรงเรียนบ้า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เทสโก้โลตัส มอบรองเท้านักเรียน
วันที่ 8 ม.ค.61 โรงเรียนบ้านหินประกายได้แจกรองเท้าให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 70 คู่ โดยได้รับมอบมาจาก ห้างเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้าพิษณุโลก-ท่าทอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายพลศักดิ์ คำโท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับรสงวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายกมล สุมาลา รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก" เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันลอยกระทง
3 พฤศจิกายน 2560 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันสันติภาพสากล
8, 21 กันยายน 2560 - โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวันสันติภาพสากล ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และในวันที่ 21 กันยายน 2560 ได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
TOYOTA ปลูกป่าชุมชน
16 กันยายน 2560 ชมรมคนรักป่า TOYOTA พิษณุโลก ร่วมกันปลูกป่าชุมชนที่บ้านหินประกาย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา วัสดุการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
15 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูเพ็ญศิริ จันทร์แดง คุณครูวัฒนา เ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกระดับชั้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมรู้เท่าทันสาธารณภัย
วันพฤหัสบดีที่31 สิงหาคม 2560 อบจ.พิษณุโลกให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง รู้เท่าทันสาธารณภัยให้นักเรียนและครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 ค่ายลูกเสือแก่งซองชั..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]