[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผลงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านวังขวัญได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
14 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย โดย ผอ.บุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต2 รองฯอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผอ.ธีรพันธ์ พลายสังข์ ผอ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จิตอาสาพระราชทาน "เราทำดีด้วยหัวใจ"
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการนางวิรัตน์ เลิศแตง พานักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านวังดินสอ รวมใจกันสมัครจิตอาสาพระราชทาน นักเรียนได้ับกระปุกออมสินทุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ความร่วมมือกับ Major Cineplex ดูหนังฟรี
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้าวังดินสอ มาดูหนังฟรี ที่ Magor Cineplex ที่จัดประสบการณ์ดีๆ ให้กับนักเรียนทุกคน ได้มีความรู้ คู่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา
โรงเรียนบ้านวังดินสอร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา แบบบูรณาการให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำสร้างสรรค์ ผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงาน PLC
7 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย และโรงเรียนบ้านนำ้ยาง จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานกระบวนการ PLC..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ณ ป่าชุมชนบ้านห้ว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำประจำปีการศึกษา 2561 ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน
นางธันยกานต์ กาญจนินพุฒิพงษ์ รักษาการฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ให้การต้อนรับ นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ประธานเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังท..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้
เมื่อวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โตไปด้วยกัน
คณะครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "โตไปด้วยกัน" ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน โดยมีนายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอวังทอง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
นายสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ด้วยรักจากใจสายใยผูกพันธ์
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ร่วมแสดงความยินดี กับนายพิชัย สุขชัย พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผอ.สาริน สงศิลาวัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดประชุมคณะครู แจ้งนโยบายสพป.พิษณุโลก เขต 2 นโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ต..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]