[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
Big cleaning day
โรงเรีโรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อทำความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค COVID19 ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษา ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู ได้พาเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทัศนศึกษา ณ กองบิน 46 เเละศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุง จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้น อ.2 - ชั้น ป.3 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดพิจิตร ได้แก่ วัดท่า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมลูกเสือประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียน วัดบ้านมุง จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ชั้น ม.3 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราษฎร์เจริญ
เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดท่ามะขาม และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 2 ทั้งหมด 12 โรงเรียน นำลูกเสือ – เนตรนา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม Big cleaning week
วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมรณรงค์ Big cleaning week สู้โคโรน่าไวรัส ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ของระดับมัธยมศึกษา 1-3 ไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงร่วมกับโรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือโ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันครู ในวันพฤหัสบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นำโดยท่านผู้อำนวยการและคณะครู ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ของรางว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 นำโดย ผอ.สุรกิต ศรีคำ เป็นประธานพิธี เเละผู้นำชุมชน ในเขต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเด็กแห่งชาติ 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดท่ามะขาม คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนัก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
เมื่อวันที่ 11มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีซุ้มอาหาร ของรางวัล บ้านลม และมีภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมจัดงานด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเด็กแห่งชาติ Merry Christmas & Happy New Year
วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยมี นายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร และผู้ปกครองได้จัดงานงา..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]