[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เปิดเทอมวันเเรกของปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กภายใต้สถานการณ์ โควิด – 19 ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ให้ความรวมมือเป็นอย่างดี (เราจะผ่านมันไ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นำโดย นายสุรกิต ศรีคำ และคณะครูโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านวังขวัย จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านวังขวัญ จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ.ศาลาการเปรียนวัดวังขวัญ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สารประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเทอมใหม่ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด วิถีชีวิตใหม่ New normal..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สารประชาสัมพันธ์เดือน มิถุนายน 2563 (ต่อ)
สารประชาสัมพันธ์เดือน มิถุนายน (ต่อ)..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปรางเดือน มิถุนายน 2563..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์เพื่อรองรับมาตรการการป้องกันการแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ และมีการวางแผนงานตามนโยบายต่างๆจา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านวังขวัญ จัดกิจกรรมประชุมผู้กครองนักเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดวังขวัญ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่าง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ได้ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งผลการเรียน รับเงินอุดหนุน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ได้ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารื..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Big Cleaning Day
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นำโดย นางวันเพ็ญ ถือทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ช่วยกันทำความสะ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การมอบเงินทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา2563
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว นำโดย นางวันเพ็ญ ถือทอง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินการมอบเงินช่วยเหล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมครู เพื่อชี้แจ้งหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางประชุมครู เพื่อชี้แจ้งหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยมี ดร.สมคิด ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]