[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นิเทศ ติดตาม วิทยาการคำนวณ
17 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านหินประกาย รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดย ศน.ประเสริฐ ปานรอด ศน.สุพัตรา ปานรอด และศน.ธีรวัฒน์ ถา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การผลิตปุ๋ยหมัก
11 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านหินประกาย เข้ารับการอบรม การผลิตปุ๋ยหมัก จากสารเร่ง พด.1 และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 /2563 ( 1 ต.ค.63 )
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 /2563 ( 1 ต.ค.63 ) จากคณะกรรมการการประเมินจากเขตพื้นที..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองแกนนำ และนักเรียนแกนนำ ได้เข้าอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย เป็นกระบวนก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ความรู้เรื่องทันตกรรมและตรวจสุขภาพของปาก
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องความรู้เรื..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ดำเนินการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กสศ
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ได้ดำเนินการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กสศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ขอขอบคุณผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียน
ขอขอบคุณ คุณเบญจพร แผลงศร คุณจิรัฎฐ์ ชุมพล คุณจิตเกษม ธนูทอง คุณลาวัลย์ โฆวัฒนะกุล และผู้ร่วมบริจาคท่านอื่นๆ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งขอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการ School Fun โรงเรียนฟันดี
วันที่ 3 กันยายน 2563 คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาวได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน มีเกมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกด้วย เพื่อเป็นการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 2 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาวทำกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยช่วยกันเทน้ำที่ขังในภาชนะต่างๆ เช่น ยางรถยน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำเดือนสิงหาคม
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำเดือนสิงหาคม ต้อนรับครูใหม่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำเดือนสิงหาคม
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำเดือนสิงหาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.
31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหินประกาย ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม "กองทัพบก สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย
เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 กองบังคับการชุดควบคุมการปฏิบัติการพิเศษที่ 41 ได้จัดกิจกรรม "กองทัพบก สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อสร้างค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง (เอกการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ขอขอบคุณ นักศึกษาที่มาออกค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านน้อยฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมใ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยพร้อมคณะครู รับการนิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยมีการประกวดแฟชั่นโชว์, Science Show และฐานการเรียนรู้ต่างๆ ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]