[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมศึกษาดูงาน "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี"
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางวิรัตน์ เลิศแตง ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยพลู ได้ไปศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองทอง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ห้วยพลูเกมส์"
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนห้วยพลู จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายนโรงเรียน โดยมีท่านกำนันนรินทร์ เตชะันพัฒนรังสี ประธานคณะกรรมการฯ เป็นปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่าย PLC วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดกิจกรรมค่าย PLC วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่าย PLC วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานโครงการเกษตรอินทรีย์สุโขทัย
17 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดกิจกรรมค่าย PLC วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ โครงการเกษตรอินทรีย์ สวน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจงบประมาณโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง1 ตรวจการโรงเรียนเพื่อขอตั้งงบประมาณปี 2565..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ขอจัดตั้งงบประมาณปี 2565
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ขอขอบพระคุณ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พล.2 และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านท่าข้ามต้อนรับท่านรอง กิตติพงษ์ โปร่งเจริญและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบคูปองการศึกษาพิเศษ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวรับมอบคูปองการศึกษาพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การจัดห้องเรียนใหม่ และเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ดำเนินการการจัดห้องเรียนใหม่ และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ป่วย และมอบทุนช่วยเหลือ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กีฬาสีภายใน "ท่าข้ามเกมส์
วันที่ 12 พ.ย.63 โรงเรียนบ้านท่าข้ามได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายใน "ท่าข้ามเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน ผู้ปกค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมร้อยรักรวมใจสานสายใยหัวใจผูกพัน โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมร้อยรักรวมใจสานสายใยหัวใจผูกพัน เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจต่อผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 ท่าน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงานที่เชียงราย
ศึกษาดูงานที่เชียงราย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเกียรติบัตรลูกเสือ
มอบเกียรติบัตรลูกเสือ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และย้ายสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมอำลาผู้อำนวยโรงเรียน ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต2 และครูได้ย้ายสถานศึกษาไปโรงเร..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]