[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือโ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันครู ในวันพฤหัสบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบ้านมุงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นำโดยท่านผู้อำนวยการและคณะครู ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ของรางว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 นำโดย ผอ.สุรกิต ศรีคำ เป็นประธานพิธี เเละผู้นำชุมชน ในเขต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเด็กแห่งชาติ 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดท่ามะขาม คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนัก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
เมื่อวันที่ 11มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีซุ้มอาหาร ของรางวัล บ้านลม และมีภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมจัดงานด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันเด็กแห่งชาติ Merry Christmas & Happy New Year
วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยมี นายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร และผู้ปกครองได้จัดงานงา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานวันเด็กแห่งชาติ
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2562 คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ร่วมใจกันจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา และเพื่อจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year”
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year” ให้แกนักเรียน เนื่องในวันคริ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดย อพวช
เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านมุง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดย อพวช. เคลื่อนพลจัดแหล่งเรียนรู้วิทย์นอกห..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานไออุ่นรักจากพี่สู่น้องๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ โดยมี นายณัฐวัฒน์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรผู้นำชุมชน ได้จัดงานงา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2562
ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยาว จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันคริสมาสต์ นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมปีใหม่ 2563
ในวารดิถีปีใหม่ 2563💞💞💞💞ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้โชคดี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผลการเเข่งขันศิลปหัตถกรรม
การรเข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรม นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสัมผัส การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์
วันที่ 23-24 ธ.ค.62 อพวช. ได้จัดกิจกรรม นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสัมผัส การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะครูและเด็กนัก..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]