[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันลอยกระทง
3 พฤศจิกายน 2560 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันสันติภาพสากล
8, 21 กันยายน 2560 - โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวันสันติภาพสากล ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และในวันที่ 21 กันยายน 2560 ได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
TOYOTA ปลูกป่าชุมชน
16 กันยายน 2560 ชมรมคนรักป่า TOYOTA พิษณุโลก ร่วมกันปลูกป่าชุมชนที่บ้านหินประกาย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา วัสดุการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
15 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูเพ็ญศิริ จันทร์แดง คุณครูวัฒนา เ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกระดับชั้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมรู้เท่าทันสาธารณภัย
วันพฤหัสบดีที่31 สิงหาคม 2560 อบจ.พิษณุโลกให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง รู้เท่าทันสาธารณภัยให้นักเรียนและครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 ค่ายลูกเสือแก่งซองชั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
English Camp
ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรประกอบด้วย คณะครูชาวไทย ครูชาวต่างประเทศ จากวิทยาลัยอา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางมะปรางจัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปี 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านเนินมะปรางมะปรางจัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปี 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2560 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสาม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงาน PLC
วันที 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านหินประกาย ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญที่มาศึกษาดูงานกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันภาษาไทยแห่งชาติ
27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดย นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พล.เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านป่าขนุน
ผ.อ.สาริน สงศิลาวัต พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านป่าขนุน ร่วมกิจกรรมปลูกเทิดพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านป่าขนุนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านซำหวาย นำโดย ผ.อ.สาริน สงศิลาวัต และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าขนุน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลไทรย้อย
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดนพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโครงการเรียนรู้วิถีการทำนาด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ
ด้วย โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านพุกระโดน
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุกระโดน และ วัดใหม่ละไมทอง ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปร..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]