[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันแห่งความสำเร็จ
8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดกิจกรรม"วันแห่งความสำเร็จ" เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาภา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ได้ให้การต้อนรับนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำกับกลุ่มนโยบายและแผน,อำนวยการและ ICT ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House)
วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ จากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2563
31 มีนาคม 2564 คุณครูรัตนา ศรีบัวจับ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหินประกาย เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ในการจัดงานรัฐพิธี "..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านบ้านน้อ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนบ้านบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมขยะแลกไข่
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ได้เข้ามาจัดกิจกรรมขยะแลกไข่ ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะชนิดต่างๆ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายเนินมะปราง 2
วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก นำโดย นายสุรกิต ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารเครือข่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง มอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง มอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรม STEAM Project
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรม STEAM Project..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรม STEAM CAMP ระดับอนุบาล
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรม STEAM CAMP ระดับอนุบาล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้าร่วมโครงการ เมืองจำลอง สอนน้องใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้าร่วมโครงการ เมืองจำลอง สอนน้องใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นางรติยาภรณ์ ทองเนียม
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นางรติยาภรณ์ ทองเนียม..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]