[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงาน PLC
7 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย และโรงเรียนบ้านนำ้ยาง จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานกระบวนการ PLC..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ณ ป่าชุมชนบ้านห้ว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำประจำปีการศึกษา 2561 ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน
นางธันยกานต์ กาญจนินพุฒิพงษ์ รักษาการฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ให้การต้อนรับ นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์ ประธานเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังท..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้
เมื่อวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โตไปด้วยกัน
คณะครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "โตไปด้วยกัน" ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน โดยมีนายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอวังทอง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
นายสมชาย ตรีนาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ด้วยรักจากใจสายใยผูกพันธ์
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ร่วมแสดงความยินดี กับนายพิชัย สุขชัย พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผอ.สาริน สงศิลาวัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดประชุมคณะครู แจ้งนโยบายสพป.พิษณุโลก เขต 2 นโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผล NT โรงเรียนบ้านป่าขนุน
ผลคะแนน NT สูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านป่าขนุน ได้ระดับที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผ้าป่า มหาสงกรานต์
14 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านหินประกายจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปูกระเบื้องลานกิจกรรมเวทีวัฒนธรรม ซึ่งใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของทางโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยินดีต้อนรับครูใหม่โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ที่ได้มาส่งครูอรุณี บำรุงดิลก และขอต้อนรับครูวิภารัตน์ เนตรแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านป่าขนุน ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่ นักเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ศึกษาดูงาน PLC
21 มีนาคม 2561 นายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินประกายบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนการ plc กับการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้กับคณะครูและผู้บริห..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]