ติดต่อเรา

Service Area Office 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 ถ.วังทอง-สากเหล็ก
ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มนโยบายและแผน /กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
055-39410