ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Ro...อ่านต่อ Sticker 25 พ.ค. 2560 44 19
2 ขอเรียนเชิญ คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เก...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 25 พ.ค. 2560 151 67
3 ขออนุญาตตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.3...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 25 พ.ค. 2560 72 55
4 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวา...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 25 พ.ค. 2560 97 62
5 เชิญชวนสภานักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 25 พ.ค. 2560 79 48
6 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือโรงเรียนในสังกัดกรณีน...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 24 พ.ค. 2560 176 67
7 การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 24 พ.ค. 2560 102 71
8 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตำรวจประสานงานโรงเรี...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 24 พ.ค. 2560 103 69
9 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้อ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 24 พ.ค. 2560 109 71
10 การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเกิง 23 พ.ค. 2560 133 82
11 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติ...อ่านต่อ ดำเกิง 23 พ.ค. 2560 78 62
12 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตร...อ่านต่อ ดำเกิง 23 พ.ค. 2560 139 74
13 การออกสำรวจ Cavity Free ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 แล...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 19 พ.ค. 2560 222 113
14 โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 19 พ.ค. 2560 203 119
15 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบป...อ่านต่อ ดำเกิง 18 พ.ค. 2560 224 143
16 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ ...อ่านต่อ ดำเกิง 18 พ.ค. 2560 267 175
17 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียนจัดการเรียนรวมแ...อ่านต่อ Sticker 17 พ.ค. 2560 102 43
18 รายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 แบบ บค.09/1-...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 16 พ.ค. 2560 222 128
19 รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 16 พ.ค. 2560 140 106
20 การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาฯ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 16 พ.ค. 2560 160 95
21 การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหร...อ่านต่อ Sticker 08 พ.ค. 2560 70 33
22 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิย...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 08 พ.ค. 2560 168 81
23 โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 08 พ.ค. 2560 178 99
24 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม Sticker 04 พ.ค. 2560 109 62
25 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 04 พ.ค. 2560 84 41
26 เชิญชวนจัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณิชาภา อำพวลิน 04 พ.ค. 2560 68 42
27 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 04 พ.ค. 2560 146 84
28 การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-b...อ่านต่อ Sticker 21 เม.ย. 2560 205 79
29 การฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะ...อ่านต่อ Sticker 20 เม.ย. 2560 207 69
30 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรั...อ่านต่อ Sticker 19 เม.ย. 2560 88 39

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2059  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69