ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 27 ก.ค. 2560 18 9
2 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 27 ก.ค. 2560 7 5
3 สำรวจการแพ้นมวัวของเด็กนักเรียน ณิชาภา อำพวลิน 27 ก.ค. 2560 4 4
4 ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก ณิชาภา อำพวลิน 27 ก.ค. 2560 5 5
5 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 27 ก.ค. 2560 6 5
6 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ...อ่านต่อ Sticker 27 ก.ค. 2560 14 5
7 ประกาศรายชื่อนักเรียนแข่งขันเด็กเก่งคณิตศาสตร์ ประ...อ่านต่อ Sticker 27 ก.ค. 2560 13 5
8 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทา...อ่านต่อ Sticker 27 ก.ค. 2560 8 3
9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...อ่านต่อ ดำเกิง 26 ก.ค. 2560 176 75
10 การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห...อ่านต่อ ดำเกิง 26 ก.ค. 2560 136 79
11 ประชุมเตรียมจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับ...อ่านต่อ Sticker 24 ก.ค. 2560 135 43
12 โครงการ "ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชา...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 24 ก.ค. 2560 71 48
13 โครงการไมโลฟุตบอล 2017 Road to Barcelona ณิชาภา อำพวลิน 24 ก.ค. 2560 54 37
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 24 ก.ค. 2560 58 41
15 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงเพลงดนตรีไทย ศรทอง ณิชาภา อำพวลิน 24 ก.ค. 2560 36 32
16 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 24 ก.ค. 2560 56 34
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอ...อ่านต่อ ดำเกิง 19 ก.ค. 2560 131 50
18 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเผ้าระวังป้องกันควบคุมโ...อ่านต่อ ดำเกิง 19 ก.ค. 2560 102 66
19 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้า...อ่านต่อ ดำเกิง 19 ก.ค. 2560 170 102
20 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง...อ่านต่อ ดำเกิง 19 ก.ค. 2560 176 104
21 การนิเทศการจัดการเรียนรวม Sticker 18 ก.ค. 2560 62 35
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู...อ่านต่อ Sticker 18 ก.ค. 2560 89 30
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็...อ่านต่อ Sticker 18 ก.ค. 2560 46 17
24 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็...อ่านต่อ Sticker 17 ก.ค. 2560 48 16
25 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีและ...อ่านต่อ Sticker 17 ก.ค. 2560 65 18
26 เชิญประชุม วิทยากรแกนนำขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเ...อ่านต่อ Sticker 17 ก.ค. 2560 38 13
27 ตัวอย่างมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราช...อ่านต่อ ดำเกิง 13 ก.ค. 2560 192 100
28 โครงการลมหายใจไร้มลทิน ดำเกิง 13 ก.ค. 2560 166 99
29 ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านข้า...อ่านต่อ ดำเกิง 12 ก.ค. 2560 173 95
30 แบบรายงานการใช้น้ำประปา ค่าไปรษณีย์ และลดกระดาษ ดำเกิง 12 ก.ค. 2560 227 134

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2171  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73