ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสังกัดองค์กรปกค...อ่านต่อ ดำเกิง 10 ต.ค. 2561 249 109
2 รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรี...อ่านต่อ ดำเกิง 10 ต.ค. 2561 213 125
3 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเกิง 10 ต.ค. 2561 137 103
4 ประกาศกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต ...อ่านต่อ ดำเกิง 10 ต.ค. 2561 88 70
5 การจัดทำบันทึก สพฐ.ประจำปี 2562 ดำเกิง 10 ต.ค. 2561 84 62
6 การสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องใน...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ต.ค. 2561 164 72
7 เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกีย...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ต.ค. 2561 105 63
8 แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเกิง 05 ต.ค. 2561 129 73
9 การอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบ...อ่านต่อ ดำเกิง 03 ต.ค. 2561 225 96
10 รายงานปัญหาการอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ...อ่านต่อ Sticker 25 ก.ย. 2561 134 45
11 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ...อ่านต่อ Sticker 25 ก.ย. 2561 168 47
12 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ...อ่านต่อ Sticker 24 ก.ย. 2561 160 63
13 พิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้า...อ่านต่อ ดำเกิง 24 ก.ย. 2561 218 115
14 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติการประชุมพัฒนาบุคลากรที่จ...อ่านต่อ ดำเกิง 24 ก.ย. 2561 160 71
15 แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในส...อ่านต่อ บุญญดา 21 ก.ย. 2561 166 90
16 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสะท้อนผลการขับเคลื่...อ่านต่อ ดำเกิง 21 ก.ย. 2561 209 98
17 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาเวทีประชาคมเพื่อจ...อ่านต่อ ดำเกิง 17 ก.ย. 2561 270 59
18 ปชส.โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกั...อ่านต่อ ดำเกิง 17 ก.ย. 2561 143 91
19 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต ดำเกิง 17 ก.ย. 2561 254 129
20 เร่งรัดและกำชับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ดำเกิง 07 ก.ย. 2561 344 149
21 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ก.ย. 2561 176 83
22 เปลี่ยนแปลงชื่อย่อศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ย...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ก.ย. 2561 163 81
23 รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพกา...อ่านต่อ ดำเกิง 03 ก.ย. 2561 469 207
24 การประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างการพัฒนาระบบนิเทศ...อ่านต่อ ดำเกิง 03 ก.ย. 2561 339 173
25 ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถก...อ่านต่อ ดำเกิง 03 ก.ย. 2561 202 107
26 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ...อ่านต่อ Sticker 31 ส.ค. 2561 287 113
27 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพ...อ่านต่อ ดำเกิง 31 ส.ค. 2561 240 131
28 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ดำเกิง 31 ส.ค. 2561 308 187
29 โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี...อ่านต่อ Sticker 30 ส.ค. 2561 203 58
30 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 30 ส.ค. 2561 339 161

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2650  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89