ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 สำรวจความต้องการในการรับความรู้เรืองของหลักเกณฑ์ฯว...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 19 ก.ย. 2560 98 41
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 308 162
3 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 110 89
4 การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 64 54
5 การสั่งซือเสือยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมฯภาคเห...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 64 47
6 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 60 53
7 ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 74 55
8 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถน...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 62 39
9 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถน...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 70 52
10 การกรอกข้อมูลในระบบ e-EMS ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 118 59
11 รายงานยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 12 ดำเกิง 09 ก.ย. 2560 492 232
12 การดำเนินการบันทึกผลการเรียนปีการศึกษา 2559 ทุกชั้...อ่านต่อ Sticker 06 ก.ย. 2560 254 98
13 ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานการปลูกดอกดาวเรืองและ...อ่านต่อ โรงเรียนบ้านกลาง 31 ส.ค. 2560 155 75
14 สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 317 148
15 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถก...อ่านต่อ ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 384 226
16 ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำป...อ่านต่อ ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 142 93
17 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่การแข่งขันทักษะวิชาการนั...อ่านต่อ ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 123 50
18 การลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการนักเรีย...อ่านต่อ ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 201 142
19 ขอความร่วมมือในการจัดงาน "โครงการอ่านสารสันติภาพแล...อ่านต่อ ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 116 89
20 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของป...อ่านต่อ ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 82 69
21 การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 147 110
22 สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 86 68
23 โครงการบ้าน ธอส.-กบข. ดำเกิง 29 ส.ค. 2560 111 70
24 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านเ...อ่านต่อ Sticker 28 ส.ค. 2560 111 38
25 การประชุมพัฒนาครู เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนก...อ่านต่อ Sticker 28 ส.ค. 2560 174 59
26 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและป...อ่านต่อ Sticker 28 ส.ค. 2560 79 43
27 ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแ...อ่านต่อ ดำเกิง 23 ส.ค. 2560 215 93
28 การรับบริจาคสิ่่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดำเกิง 23 ส.ค. 2560 106 53
29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราชื่อผู้เข้ารับการอบ...อ่านต่อ ดำเกิง 15 ส.ค. 2560 525 175
30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราชื่อผู้เข้ารับการอบ...อ่านต่อ ดำเกิง 15 ส.ค. 2560 149 85

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2241  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75