ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 ขอเชิญนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการงานพ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 10 พ.ย. 2560 300 109
2 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว ดำเกิง ทองแท่ง 07 พ.ย. 2560 108 48
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเกิง ทองแท่ง 06 พ.ย. 2560 232 110
4 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชากา...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 06 พ.ย. 2560 107 57
5 ส่งรหัสผ่านมาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนในสังกั...อ่านต่อ ดำเกิง 02 พ.ย. 2560 284 149
6 เร่งรัดให้หน่วยงานราชการดำเนินการรายงานการใช้พลังง...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 01 พ.ย. 2560 204 112
7 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 01 พ.ย. 2560 140 81
8 การเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ง...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 27 ต.ค. 2560 372 184
9 มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 27 ต.ค. 2560 89 50
10 มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีก...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 27 ต.ค. 2560 84 55
11 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 27 ต.ค. 2560 296 128
12 การสำรวจข้อมูลนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดำเกิง ทองแท่ง 24 ต.ค. 2560 70 35
13 การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำ ดำเกิง ทองแท่ง 24 ต.ค. 2560 47 18
14 เชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี ดำเกิง ทองแท่ง 24 ต.ค. 2560 70 38
15 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรง...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 24 ต.ค. 2560 84 37
16 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 20 ต.ค. 2560 86 33
17 ขอส่งสำนำหนังสือ สพฐ. ดำเกิง ทองแท่ง 20 ต.ค. 2560 155 33
18 ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงาน...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 20 ต.ค. 2560 93 39
19 สำเนาหนังสือ สพฐ. ดำเกิง ทองแท่ง 10 ต.ค. 2560 161 69
20 เฝ้าระวังป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ดำเกิง ทองแท่ง 06 ต.ค. 2560 82 42
21 ขอความร่วมมือรณรงค์การบริโภคสับปะรด ดำเกิง ทองแท่ง 06 ต.ค. 2560 85 46
22 การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 06 ต.ค. 2560 63 36
23 การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ตามระเบียบข...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 05 ต.ค. 2560 228 93
24 การเตรียมความพร้อมตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 03 ต.ค. 2560 369 162
25 รวมแสดงความคิดเห็นการจัดงานเกษียณอายุข้าราชการครูแ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 25 ก.ย. 2560 294 104
26 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันค...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 25 ก.ย. 2560 165 68
27 สำรวจความต้องการในการรับความรู้เรืองของหลักเกณฑ์ฯว...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 19 ก.ย. 2560 314 100
28 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 440 234
29 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 164 109
30 การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ดำเกิง ทองแท่ง 15 ก.ย. 2560 78 56

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2267  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76