ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับก่อนประถมศึกษาในสถ...อ่านต่อ ดำเกิง 07 ธ.ค. 2561 54 23
2 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมนัก...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 07 ธ.ค. 2561 25 16
3 ส่งเอกสารการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม...อ่านต่อ ดำเกิง 06 ธ.ค. 2561 156 51
4 แบบสำรวจการปฎิบัติงานครูธุรการโรงเรียน สพฐ. ดำเกิง 04 ธ.ค. 2561 307 147
5 แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูห...อ่านต่อ ดำเกิง 04 ธ.ค. 2561 101 64
6 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั...อ่านต่อ ดำเกิง 04 ธ.ค. 2561 217 102
7 แจ้งข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Sticker 30 พ.ย. 2561 103 50
8 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร...อ่านต่อ ดำเกิง 30 พ.ย. 2561 236 130
9 แจ้งส่งสำเนาบันทึกการนิเทศการศึกษา ดำเกิง 30 พ.ย. 2561 242 138
10 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ...อ่านต่อ Sticker 29 พ.ย. 2561 150 78
11 ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดพิษณุ...อ่านต่อ ดำเกิง 29 พ.ย. 2561 152 83
12 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ซิ...อ่านต่อ ดำเกิง 27 พ.ย. 2561 193 98
13 อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมพานักเรียนและนักศึกษาไปเข้าร่...อ่านต่อ ดำเกิง 27 พ.ย. 2561 264 117
14 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้่จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่...อ่านต่อ Sticker 21 พ.ย. 2561 217 85
15 การจัดงาน "วัสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561 Sticker 21 พ.ย. 2561 77 47
16 ปฎิทินการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียน...อ่านต่อ ดำเกิง 21 พ.ย. 2561 180 97
17 ปฎิทินการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียน...อ่านต่อ 21 พ.ย. 2561 97 65
18 ขอความร่วมมือส่งเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประ...อ่านต่อ ดำเกิง 21 พ.ย. 2561 68 47
19 การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2561 ดำเกิง 21 พ.ย. 2561 54 32
20 การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2561 21 พ.ย. 2561 46 23
21 ขอความร่วมมือค้นหาผลงานเชิงนวตกรรมด้านกิจกรรมทายขอ...อ่านต่อ ดำเกิง 20 พ.ย. 2561 222 104
22 ขอความร่วมมือค้นหาโรงเรียน องค์กรเพื่อสมัครและคัดเ...อ่านต่อ ดำเกิง 20 พ.ย. 2561 184 91
23 การประกวดกิจกรรมการจัดงาน"วันดินโลก 5 ธันวาคา 2561...อ่านต่อ ดำเกิง 19 พ.ย. 2561 219 113
24 ขอเชิญประชุม ดำเกิง 19 พ.ย. 2561 279 113
25 การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ดำเกิง 15 พ.ย. 2561 187 81
26 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน ดำเกิง 15 พ.ย. 2561 207 106
27 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ...อ่านต่อ ดำเกิง 14 พ.ย. 2561 191 101
28 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรว...อ่านต่อ ดำเกิง 14 พ.ย. 2561 82 50
29 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชี...อ่านต่อ ดำเกิง 14 พ.ย. 2561 85 47
30 การวางผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (...อ่านต่อ Sticker 13 พ.ย. 2561 75 32

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2700  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90