ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ...อ่านต่อ Sticker 17 ม.ค. 2562 231 79
2 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ...อ่านต่อ Sticker 12 ธ.ค. 2561 409 163
3 การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึึกษา 2562 ดำเกิง ทองแท่ง 11 ธ.ค. 2561 204 74
4 การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับก่อนประถมศึกษาในสถ...อ่านต่อ ดำเกิง 07 ธ.ค. 2561 466 179
5 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหกรรมงานศิลปหัตถกรรมนัก...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 07 ธ.ค. 2561 211 109
6 ส่งเอกสารการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม...อ่านต่อ ดำเกิง 06 ธ.ค. 2561 273 91
7 แบบสำรวจการปฎิบัติงานครูธุรการโรงเรียน สพฐ. ดำเกิง 04 ธ.ค. 2561 414 182
8 แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูห...อ่านต่อ ดำเกิง 04 ธ.ค. 2561 129 72
9 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั...อ่านต่อ ดำเกิง 04 ธ.ค. 2561 258 111
10 แจ้งข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Sticker 30 พ.ย. 2561 132 59
11 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร...อ่านต่อ ดำเกิง 30 พ.ย. 2561 268 133
12 แจ้งส่งสำเนาบันทึกการนิเทศการศึกษา ดำเกิง 30 พ.ย. 2561 278 144
13 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ...อ่านต่อ Sticker 29 พ.ย. 2561 205 93
14 ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดพิษณุ...อ่านต่อ ดำเกิง 29 พ.ย. 2561 175 85
15 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ซิ...อ่านต่อ ดำเกิง 27 พ.ย. 2561 211 99
16 อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมพานักเรียนและนักศึกษาไปเข้าร่...อ่านต่อ ดำเกิง 27 พ.ย. 2561 316 132
17 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้่จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่...อ่านต่อ Sticker 21 พ.ย. 2561 256 90
18 การจัดงาน "วัสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2561 Sticker 21 พ.ย. 2561 99 48
19 ปฎิทินการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียน...อ่านต่อ ดำเกิง 21 พ.ย. 2561 209 103
20 ปฎิทินการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียน...อ่านต่อ 21 พ.ย. 2561 125 70
21 ขอความร่วมมือส่งเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประ...อ่านต่อ ดำเกิง 21 พ.ย. 2561 88 48
22 การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2561 ดำเกิง 21 พ.ย. 2561 74 34
23 การจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2561 21 พ.ย. 2561 69 25
24 ขอความร่วมมือค้นหาผลงานเชิงนวตกรรมด้านกิจกรรมทายขอ...อ่านต่อ ดำเกิง 20 พ.ย. 2561 251 106
25 ขอความร่วมมือค้นหาโรงเรียน องค์กรเพื่อสมัครและคัดเ...อ่านต่อ ดำเกิง 20 พ.ย. 2561 208 94
26 การประกวดกิจกรรมการจัดงาน"วันดินโลก 5 ธันวาคา 2561...อ่านต่อ ดำเกิง 19 พ.ย. 2561 236 115
27 ขอเชิญประชุม ดำเกิง 19 พ.ย. 2561 319 116
28 การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ดำเกิง 15 พ.ย. 2561 218 81
29 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน ดำเกิง 15 พ.ย. 2561 238 112
30 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ...อ่านต่อ ดำเกิง 14 พ.ย. 2561 224 106

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2703  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91