ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain-b...อ่านต่อ Sticker 21 เม.ย. 2560 61 24
2 การฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะ...อ่านต่อ Sticker 20 เม.ย. 2560 80 33
3 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรั...อ่านต่อ Sticker 19 เม.ย. 2560 42 17
4 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับ...อ่านต่อ Sticker 19 เม.ย. 2560 65 23
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. Sticker 19 เม.ย. 2560 35 15
6 แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน ดำเกิง 18 เม.ย. 2560 39 22
7 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปิดภาคเรียน ดำเกิง 18 เม.ย. 2560 28 21
8 การประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแ...อ่านต่อ Sticker 11 เม.ย. 2560 273 117
9 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2560 ณิชาภา อำพวลิน 10 เม.ย. 2560 38 15
10 การคัดสรรผู้รับทุนพระราชทานรายใหม่ ประจำปีการศึกษา...อ่านต่อ ดำเกิง 07 เม.ย. 2560 91 39
11 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตร...อ่านต่อ ดำเกิง 07 เม.ย. 2560 152 76
12 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโร...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 07 เม.ย. 2560 169 66
13 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 05 เม.ย. 2560 133 68
14 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกั...อ่านต่อ ดำเกิง 03 เม.ย. 2560 257 107
15 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนฯ ปีงบ...อ่านต่อ ดำเกิง 03 เม.ย. 2560 204 124
16 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวัน...อ่านต่อ ดำเกิง 03 เม.ย. 2560 37 20
17 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย และสุ...อ่านต่อ ดำเกิง 03 เม.ย. 2560 65 39
18 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครนักเรียนทุน "อาช...อ่านต่อ ดำเกิง 03 เม.ย. 2560 56 27
19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กและเย...อ่านต่อ ดำเกิง 03 เม.ย. 2560 59 25
20 โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี2560 งบดำ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 31 มี.ค. 2560 233 97
21 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 30 มี.ค. 2560 80 38
22 แนวทางปฏิบัติการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ดำเกิง ทองแท่ง 30 มี.ค. 2560 81 41
23 ขอเชิญประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้น...อ่านต่อ Sticker 29 มี.ค. 2560 72 34
24 แจ้งนักเรียนรับทุนการศึกษา ณิชาภา อำพวลิน 29 มี.ค. 2560 134 83
25 แจ้งโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET(วิชาภาษาอังกฤษสู...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 29 มี.ค. 2560 156 75
26 แจ้งผลการพิจารณานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 29 มี.ค. 2560 111 67
27 ประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ของ สพป.พิษ...อ่านต่อ Sticker 28 มี.ค. 2560 109 45
28 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาการเรียนการสอ...อ่านต่อ ณิชาภา อำพวลิน 24 มี.ค. 2560 331 129
29 การอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น ณิชาภา อำพวลิน 24 มี.ค. 2560 191 99
30 การขอไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานแห่งอื่น ภายในสำนักงาน...อ่านต่อ รัชฎาภรณ์ 23 มี.ค. 2560 68 20

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2032  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68