ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง" ดำเกิง ทองแท่ง 21 มิ.ย. 2561 53 31
2 มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ดำเกิง ทองแท่ง 21 มิ.ย. 2561 27 17
3 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 21 มิ.ย. 2561 21 12
4 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 21 มิ.ย. 2561 15 12
5 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพเด็ก ครั้งที่ 1...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 21 มิ.ย. 2561 23 19
6 โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์" ประ...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 21 มิ.ย. 2561 26 23
7 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561 ดำเกิง ทองแท่ง 21 มิ.ย. 2561 35 23
8 การดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 20 มิ.ย. 2561 89 53
9 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม...อ่านต่อ ดำเกิง ทองแท่ง 20 มิ.ย. 2561 80 49
10 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต...อ่านต่อ ดำเกิง 19 มิ.ย. 2561 170 84
11 มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ดำเกิง 19 มิ.ย. 2561 61 50
12 การขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ดำเกิง 19 มิ.ย. 2561 90 75
13 การขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษ...อ่านต่อ ดำเกิง 19 มิ.ย. 2561 108 80
14 ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพด้า...อ่านต่อ ดำเกิง 19 มิ.ย. 2561 116 77
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทข้อมูลปั...อ่านต่อ ดำเกิง 18 มิ.ย. 2561 177 95
16 การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก...อ่านต่อ ดำเกิง 18 มิ.ย. 2561 257 144
17 เอกสารแนบเพิ่มเติมตามหนังสือที่ ศธ 04102/1577 ลงวั...อ่านต่อ ดำเกิง 18 มิ.ย. 2561 161 116
18 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการลูกเส...อ่านต่อ ดำเกิง 15 มิ.ย. 2561 181 87
19 การติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจัดการปัญหาโภช...อ่านต่อ ดำเกิง 15 มิ.ย. 2561 145 51
20 เชิญร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมการประกวดโรงเ...อ่านต่อ ดำเกิง 15 มิ.ย. 2561 97 32
21 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันไข้เลือดออก...อ่านต่อ ดำเกิง 15 มิ.ย. 2561 117 86
22 ปฎิทินการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ขอ...อ่านต่อ ดำเกิง 14 มิ.ย. 2561 158 98
23 การกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ิสินข้ารา...อ่านต่อ ดำเกิง 14 มิ.ย. 2561 113 80
24 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเกิง 14 มิ.ย. 2561 239 151
25 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ"ปริสเปิดประสบการณ์เรี...อ่านต่อ ดำเกิง 13 มิ.ย. 2561 104 65
26 ขอขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษา...อ่านต่อ ดำเกิง 13 มิ.ย. 2561 115 70
27 การประชุมชี้แจงการกรอกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบถุคคล...อ่านต่อ ดำเกิง 13 มิ.ย. 2561 77 38
28 ประชาสัมพันธ์โครงการ"เต้น เติม ฝัน" "Dance to chea...อ่านต่อ ดำเกิง 13 มิ.ย. 2561 73 43
29 การดำเนินตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ...อ่านต่อ ดำเกิง 13 มิ.ย. 2561 124 69
30 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าชมรมวิทยาศาสตร์ ดำเกิง 07 มิ.ย. 2561 134 45

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2522  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85