ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภั...อ่านต่อ ดำเกิง 18 เม.ย. 2561 65 34
2 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำป...อ่านต่อ ดำเกิง 18 เม.ย. 2561 54 35
3 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การจัดการเรียนรู้วิทย...อ่านต่อ ดำเกิง 18 เม.ย. 2561 102 48
4 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวัน...อ่านต่อ ดำเกิง 18 เม.ย. 2561 28 17
5 การเกณฑ์เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้า...อ่านต่อ ดำเกิง 11 เม.ย. 2561 243 117
6 ขอส่งสำเนาหนังสือราชการ ดำเกิง 05 เม.ย. 2561 120 44
7 ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเ...อ่านต่อ ดำเกิง 05 เม.ย. 2561 98 50
8 มาตรการป้องกันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเกิง 05 เม.ย. 2561 136 76
9 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไ...อ่านต่อ ดำเกิง 04 เม.ย. 2561 140 68
10 การปฎิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล ดำเกิง 04 เม.ย. 2561 77 46
11 สรุปรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ดำเกิง 04 เม.ย. 2561 193 124
12 การคัดเลือกเพื่่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี...อ่านต่อ ดำเกิง 04 เม.ย. 2561 49 21
13 การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานค...อ่านต่อ ดำเกิง 04 เม.ย. 2561 93 59
14 การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ...อ่านต่อ ดำเกิง 04 เม.ย. 2561 76 40
15 โครงการอนุรักษ์มรดกไทย ดำเกิง 02 เม.ย. 2561 100 61
16 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Show & Share) ผลการขับ...อ่านต่อ ดำเกิง 02 เม.ย. 2561 171 93
17 แจ้งผลการพิจารณาและประเมินเอกสารรายงานผลการดำเนินง...อ่านต่อ ดำเกิง 02 เม.ย. 2561 171 91
18 แจ้งส่งมอบเครื่องติดตั้งครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ แล...อ่านต่อ ดำเกิง 02 เม.ย. 2561 161 87
19 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ...อ่านต่อ ดำเกิง 27 มี.ค. 2561 331 143
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิบวีดีโอ ดำเกิง 27 มี.ค. 2561 66 24
21 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯปี 2561 ภายใต้"มูลนิธิ...อ่านต่อ ดำเกิง 23 มี.ค. 2561 123 38
22 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อ...อ่านต่อ ดำเกิง 23 มี.ค. 2561 125 21
23 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ดำเกิง 20 มี.ค. 2561 93 35
24 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการทักษะความปลอดภัยทางน้ำ...อ่านต่อ ดำเกิง 20 มี.ค. 2561 109 46
25 แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อแนบ "การรับมอบหนังสือสารานุก...อ่านต่อ Sticker 20 มี.ค. 2561 87 29
26 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ดำเกิง 16 มี.ค. 2561 209 74
27 เชิญเข้าร่วม"โครงการ 1 เดือน 1 วัด 1 วันพระขึ้น 15...อ่านต่อ ดำเกิง 14 มี.ค. 2561 161 79
28 การเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ดำเกิง 14 มี.ค. 2561 132 68
29 การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ดำเกิง 14 มี.ค. 2561 99 43
30 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต...อ่านต่อ ดำเกิง 14 มี.ค. 2561 274 55

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2437  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82