ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนต...อ่านต่อ ดำเกิง 17 ม.ค. 2561 57 18
2 การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า ดำเกิง 17 ม.ค. 2561 113 74
3 การตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256...อ่านต่อ ดำเกิง 17 ม.ค. 2561 240 124
4 เชิญประชุมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั...อ่านต่อ Sticker 09 ม.ค. 2561 208 81
5 โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโ...อ่านต่อ ดำเกิง 09 ม.ค. 2561 151 71
6 เชิญประชุมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั...อ่านต่อ Sticker 09 ม.ค. 2561 91 38
7 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูโรงเรียนชุมชน...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ม.ค. 2561 259 117
8 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโ...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ม.ค. 2561 215 127
9 การรับนักเรียนและกา่รเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ม.ค. 2561 126 97
10 การจัดประชุมผ่านระบบ(Video Conference) การรายงานผล...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ม.ค. 2561 115 77
11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถ...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ม.ค. 2561 93 66
12 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสต...อ่านต่อ ดำเกิง 05 ม.ค. 2561 96 58
13 เชิญเข้าร่วมโครงการ"สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุ...อ่านต่อ ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 80 29
14 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้แทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจ...อ่านต่อ ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 171 71
15 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการป...อ่านต่อ ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 48 23
16 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิ...อ่านต่อ ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 211 117
17 แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 52 36
18 ขอเชิญร่วมโหวตหรือบริจาคเงินสนับสนุนการโหวตให้น้อง...อ่านต่อ ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 51 29
19 โครงการรถโรงหนัง ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 61 42
20 การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กที่มีอายุถึง...อ่านต่อ ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 91 57
21 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโ...อ่านต่อ ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 136 88
22 ขอความร่วมมือส่งสาวงามตัวแทนกระทรวงเข้าประกวด"สาวง...อ่านต่อ ดำเกิง 28 ธ.ค. 2560 58 25
23 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแควฯ...อ่านต่อ ดำเกิง 22 ธ.ค. 2560 152 59
24 ขอขอบคุณคณะทำงานตั้งจุดบริการแจ้งเหตุ ช่วยเหลือคณะ...อ่านต่อ ดำเกิง 21 ธ.ค. 2560 105 38
25 ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอ...อ่านต่อ ดำเกิง 19 ธ.ค. 2560 285 131
26 โครงการ"คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเส...อ่านต่อ ดำเกิง 19 ธ.ค. 2560 119 62
27 การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ดำเกิง 19 ธ.ค. 2560 97 64
28 ขอเชิญประชุม ดำเกิง 19 ธ.ค. 2560 212 98
29 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษา "เป...อ่านต่อ ดำเกิง 12 ธ.ค. 2560 260 101
30 ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพแก่...อ่านต่อ ดำเกิง 08 ธ.ค. 2560 171 83

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2332  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78