ระบบเผยแพร่เอกสาร-หนังสือราชการ-สพป.พิษณุโลก เขต 2ถึงโรงเรียนในสังกัด-โรงเรียนที่จะโหลดไฟล์ให้สมัครสมาชิกก่อน..ครับ

ที่

เรื่อง

โดย

เมื่อ

แสดง

ดาวน์โหลด

1 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมา...อ่านต่อ ดำเกิง 21 ส.ค. 2561 14 10
2 ขอให้ปรับทัศนคติในการใช้เครื่องมือสื่อสารในกลุ่มไล...อ่านต่อ ดำเกิง 21 ส.ค. 2561 27 21
3 ขอเชิญประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึก...อ่านต่อ ดำเกิง 21 ส.ค. 2561 38 22
4 แจ้งเตือนการเตรียมความพร้อมในการอบรม O-NET ปีการศึ...อ่านต่อ ดำเกิง 20 ส.ค. 2561 160 85
5 ขอแจ้งการอบรมเชิงปฎิบัติการครูรับผิดชอบโครงการโรงเ...อ่านต่อ ดำเกิง 20 ส.ค. 2561 117 48
6 ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับป...อ่านต่อ ดำเกิง 20 ส.ค. 2561 71 52
7 การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริห...อ่านต่อ ดำเกิง 20 ส.ค. 2561 148 98
8 แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภั...อ่านต่อ ดำเกิง 20 ส.ค. 2561 65 48
9 การเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น...อ่านต่อ ดำเกิง 20 ส.ค. 2561 112 75
10 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไปให...อ่านต่อ ดำเกิง 20 ส.ค. 2561 107 40
11 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื...อ่านต่อ ดำเกิง 14 ส.ค. 2561 246 101
12 การจัดค่ายสะเต็มศึกษา(STEM Education Camp) ดำเกิง 14 ส.ค. 2561 185 123
13 ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อ...อ่านต่อ ดำเกิง 14 ส.ค. 2561 196 121
14 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ดำเกิง 10 ส.ค. 2561 148 85
15 การคัดเลือกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนั...อ่านต่อ ดำเกิง 10 ส.ค. 2561 191 104
16 การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ดำเกิง 08 ส.ค. 2561 228 129
17 นำส่งจดหมายนำสำหรับ ชุดสื่อสารการเรียนรู้วินัยจราจ...อ่านต่อ ดำเกิง 08 ส.ค. 2561 131 79
18 ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ...อ่านต่อ ดำเกิง 08 ส.ค. 2561 94 70
19 ส่งสำเนาหนังสือ ดำเกิง 08 ส.ค. 2561 88 70
20 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ...อ่านต่อ ดำเกิง 08 ส.ค. 2561 88 64
21 ปชส.ข่าวรับสมัครนักกีฬาโครงการPTT และเรื่อง ปชส.กา...อ่านต่อ ดำเกิง 08 ส.ค. 2561 114 68
22 การสอบแข่งขันเด็กเก่งคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25...อ่านต่อ ดำเกิง 04 ส.ค. 2561 304 148
23 โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 ดำเกิง 03 ส.ค. 2561 171 111
24 การคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมน...อ่านต่อ ดำเกิง 03 ส.ค. 2561 236 134
25 พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข...อ่านต่อ ดำเกิง 01 ส.ค. 2561 246 119
26 การอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันเพื่อจัดท...อ่านต่อ ดำเกิง 31 ก.ค. 2561 396 200
27 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตให...อ่านต่อ ดำเกิง 25 ก.ค. 2561 210 114
28 การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร...อ่านต่อ ดำเกิง 25 ก.ค. 2561 289 178
29 ขอเชิญประชุม ดำเกิง 25 ก.ค. 2561 337 163
30 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ...อ่านต่อ ดำเกิง 25 ก.ค. 2561 130 91

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด  2611  ฉบับหน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88