[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.94.202.172     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
11/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 ( 52 / )
    ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( 30 / )
    ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง ( 31 / )
    ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง ส่งภายใน 12 กพ 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
มอบหมายเตรียมการรับเสด็จ ( 104 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วางแผน มอบหมายหน้าที่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอวังทอง และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.พ./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เตรียมการรับเสด็จ ( 108 / )
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม วางแผน การเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จพระร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.พ./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ผช.เลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยม ( 49 / )
    นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย แนวทางการปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.พ./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ( 84 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ การนำนโยบายกระทรวงศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.พ./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ( 59 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้บริหาร นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผอ.ร.ร.วัดพันชาลี ประเภทผู้สอน นายมาตรา ยอดจันทร์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ ว่าท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTRE) ( 127 / )
    การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT CENTRE)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.พ./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ต้อนรับบุคลากรใหม่ ( 102 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสุภานรี ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางนิตยา อะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/409 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>