[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.172.236.135     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
1/ต.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ครูบรรจุใหม่ ( 207 / )
    นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.3563 รอบที่ 1 จำนวน 5 ราย คือ น.ส.ธมลวรรณ จันทร์ฟอง วิชาเอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ต.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
พัฒนาก่อนเกษียณ ( 113 / )
    นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 พร้อมมอบของที่ระลึก โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
1โรงเรียน 1นวัตกรรม ( 130 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่1) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 206 / )
    ประกาศ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่1) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
รับการประเมิน รอง ผอ.สพป. ( 163 / )
    นายปรีชา ทัพใหญ่ ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 6 เดือน) โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 นายสมพงษ์ พรมใจ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( 204 / )
    โรงเรียนบ้านบึงพร้าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ ๑ ( 66 / )
    ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ ๑
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเอกสารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ( 75 / )
    มอบเอกสารการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจสุขภาพ ( 130 / )
    นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมี นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.สกสค.พิษณุโลก บุคลากร แพทย์ พยาบาล ให้บริการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินพนักงานราชการ ( 198 / )
    แบบประเมินพนักงานราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/429 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>