[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.170.78.142     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
17/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจสุขภาพ ( 134 / )
    นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมี นายรัศมี ม่วงทอง ผอ.สกสค.พิษณุโลก บุคลากร แพทย์ พยาบาล ให้บริการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินพนักงานราชการ ( 205 / )
    แบบประเมินพนักงานราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบแข่งขันเด็กเก่งคิดคณิตศาสตร์ ( 202 / )
    ประกาศผลสอบแข่งขันเด็กเก่งคิดคณิตศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกแบบสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ( 116 / )
    ขอแจ้งโรงเรียนทุกแห่ง ครูและบุคลากร ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่มีความประสงค์อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขอให้เร่งดำนเนินการกรอกข้อมูลลิ้งค์ OIT ( 98 / )
    แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขอให้เร่งดำนเนินการกรอกข้อมูลลิ้งค์ OIT
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563 ( 157 / )
    พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
โรงเรียนบ้านวังโพรง แชมป์กรุงศรี คีตะมวยไทย ( 253 / )
    นายสรพงษ์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรง เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านวังโพรง มอบหมายให้ นางสาวปวริศา จันทร์ขำ นางสาวนิตยา ภู่ขาว และ นางสาวปัญ์กร ชลีลม ครูผู้ฝึกสอนนำนักกีฬาคีตะมวยไทยจำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทยรายการ "กรุงศรีคีตะมวยไ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
Coaching รอง ผอ.สพป. ( 191 / )
    นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะผูู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 น.ส.ศรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 187 / )
    ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ และร่วมงานพิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ( 192 / )
    การประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ และร่วมงานพิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/429 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>