[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.168.111.191     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
18/ธ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สวจ.สพฐ.) รุ่นที่ 7 ( 81 / )
    ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สวจ.สพฐ.) รุ่นที่ 7
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ธ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา ( 93 / )
    ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ธ.ค./2562 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
มอบเงินสร้างบ้านนักเรียน ( 215 / )
    วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หมู่บ้านชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ธ.ค./2562 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพรงรับโล่นักกีฬาหญิงดีเด่น ( 178 / )
     วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายสรพงษ์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรง มอบหมายให้ นางสาวปวริศา จันทร์ขำ ครูชำนาญการ นำเด็กหญิงอภิชญา แสนโท นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับโล่รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น (ประเภทกีฬา กีฬาไทย) จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ธ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรับชมการประชุม Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ. เกี่ยวการอบรมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ( 91 / )
    ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรับชมการประชุม Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ. เกี่ยวการอบรมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ธ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference ) ( 141 / )
    เรื่องการประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference )
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ธ.ค./2562 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
รักไทยร่มเกล้ามินิมาราธอน2019 ( 201 / )
    นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการเดินวิ่งการกุศล รักไทยร่มเกล้ามินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 โดย นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อช่วย
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
6/ธ.ค./2562 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
วันพ่อแห่งชาติ ( 106 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ย./2562 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมเตรียมความพร้อม ( 144 / )
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล รักไทยร่มเกล้ามินิฮาล์ฟมาราธอน 2019 เพื่อช่วยเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ( 117 / )
    ด้วย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการด้านร้านอาหารมานานกว่า 46 ปีได้เปิดดำเนินการด้านศึกษาโดยจัดศูนย์การเรียนภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยให้ได้เรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/405 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>