[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.170.78.142     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ( 181 / )
    นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายการบริหารจัดการ แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร และ ดร.วสันต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณระดับปฐมวัย ( 140 / )
    นายปรีชา​ ทัพใหญ่​ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก​ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ​การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณระดับปฐมวัย​ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ​ระดั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
สะเต็มศึกษาปฐมวัย ( 112 / )
    วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ดร.วสันต์​ ปานทอง​ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือของ สสวท.และ สพฐ.ในการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์​ คณิตศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการจัดการแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) และการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ( 120 / )
    ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการจัดการแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) และการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2563 ( 151 / )
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือก รอบที่1) ( 140 / )
    การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือก รอบที่1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ( 134 / )
     การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด(ปรับปรุง) ( 171 / )
    ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด(ปรับปรุง) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกข้อมูลลงแบบสำรวจการติดตั้งโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ( 105 / )
    กรอกข้อมูลลงแบบสำรวจการติดตั้งโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น สำหรับโรงเรียนใน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ส.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
พัฒนาบุคลากร ( 177 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2" โดยมี นายปรีชา ทัพใหญ่ ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/429 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>