[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.170.78.142     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ( 156 / )
    รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ื ณ ห้องประชุมดินทอง ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( 2460 / )
    ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ส.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ห้องเรียนคุณภาพ ( 216 / )
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมโครงการห้องเรียนคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน เพื่อขยายผล พัฒนาศักยภาพด้านการจัดกาเรียนก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ส.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
มติเรียนรวม ( 207 / )
    วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ว่าที่ รต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสุมาลี ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายเนตร ใจเร็ว ผู้อำนวยการโรงเรียชุมชน 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ส.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจเยี่ยมสอบสัมภาษณ์ ( 472 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ วันที่ 16 สิงหาคม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17/ส.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
สพป.พิษณุโลก เขต 2 คุมเข้ม สอบพนักงานราชการ เรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ตรวจสอบได้ ( 569 / )
    สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำ แหน่งครูผู้สอน จำนวน 15 อัตรา แยกเป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 6 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 3 อัตรา วาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัต
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ( 1006 / )
    บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( 1572 / )
    แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
14/ส.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ลูกเสือต้านยาเสพติด ( 341 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ สร้างคุณลักษณะอันพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 173 / )
    การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/429 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>