[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.235.107.209     
เมนูหลัก
Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
อบรมครูคณิตศาสตร์ ( 129 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา” สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด้วย 6 ยุทธวิธี ประกอบด้วย ยุทธวิธีการวาดภาพ ยุทธวิธีการหารูปแบบ ยุทธวิธีการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบางกระทุ่ม1-2 ( 133 / )
    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากร และทีมฉก.ชน.สพป. พิษณุโลก เขต 2 มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนในสังกั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบ้านเนินมะปราง ( 115 / )
    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายอดุลย์ เสือสราญ ศึกษานิเเทศก์ และทีมฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายเนินมะปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบ้านวังทอง5 ( 105 / )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และทีมฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนในสังกั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
School as Learning Community ( 131 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กับผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 122 / )
    วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อมอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
บันทึกเทปถวายพระพร ( 88 / )
    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ \"ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา\" สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ( 233 / )
    แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา" สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 126 / )
    19 มิถุนายน 2563 นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อมอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในช่วงสถาณการณโควิด 19 ใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
อบรมActive Learning ครูผู้ช่วย ( 227 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 (ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ) จำนวน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/424 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>