[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.168.111.191     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
12/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ( 138 / )
     การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ย./2562 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่ ( 307 / )
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2562 โดยแบ่งสนามแข่งขัน จำนวน 8 สนาม เพื่อเป็นเวทีแสดงออกความสามารถของนักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( 419 / )
     ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการคัดกรองด้านการอ่านการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ( 341 / )
    การดำเนินการคัดกรองด้านการอ่านการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ แบบคัดกรองสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบamss
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/พ.ย./2562 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
รับนโยบาย ผวจ.พิษณุโลก ( 184 / )
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายประกอบด้วย 1.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกาศห้อข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ \"หัวข้อ GSP คณิตศาสตร์\" ( 142 / )
    ประกาศหัวข้อสอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ "หัวข้อ GSP คณิตศาสตร์"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูแนะแนว เกี่ยวกับโครางการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ( 177 / )
    การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูแนะแนว เกี่ยวกับโครางการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนฝึกอบรมชองศุนย์ซรมีโอเรคแซม ประจำปี 2562 -63 ( 108 / )
    ทุนฝึกอบรมชองศุนย์ซรมีโอเรคแซม ประจำปี 2562 -63
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาการคำนวณ ( 107 / )
     ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาการคำนวณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 207 / )
    แจ้งรายชื่อกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/405 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>