[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.170.78.142     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
31/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน \"โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563\" ( 171 / )
     ด้วย สพฐ.ได้ลงนามในข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝาก โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งว่าได้จัดทำ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563" กำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษ ใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
นิเทศโรงเรียนพื้นที่สูง ( 147 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
นิเทศร.ร.พื้นที่สูง ( 144 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 118 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
บันทึกเทปถวายพระพร ( 103 / )
    นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย \"เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้\" ( 268 / )
    การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย " เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2563 : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O48
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ( 128 / )
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประเมินร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง ( 272 / )
    นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา พร้อมคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ โดยมี ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ( 166 / )
    ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษาไทยวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ (ล่าสุด) ( 160 / )
    รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษาไทยวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค. ๒๕๖๓ (ล่าสุด)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/429 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>