[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.235.107.209     
เมนูหลัก
Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
12/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( 288 / )
    ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุม ITA ( 125 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมทำความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย IIT โดยมี นายบดินทร์ สินตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ในการดำเนินโครงกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 151 / )
    นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้สถานการณ์ COVID19 โดยมี นายอดุลย์ เสือสราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร เพื่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา” สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ( 180 / )
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา” สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รับสมัครจำนวน ๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๓ ถึง ๒๒ มิ.ย. ๖๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ( 285 / )
    ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒ , ๓ และ ๔ สำหรับโรงเรียน ( 178 / )
    แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒ , ๓ และ ๔ สำหรับโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมScratchและPython ( 151 / )
    การสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมScratchและPython รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวนจำกัด รุ่นละ 40 คน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/มิ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 239 / )
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ครูผู้ช่วย 39 ราย ( 233 / )
    นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี กับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วย จำนวน 39 คน แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ราย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ( 175 / )
    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/424 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>