[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.236.35.159     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
IEP Online ( 166 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูล IEP Online ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ( 158 / )
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายปรีชา​ ทัพใหญ่​ รองผอ.สพป.พิษณุโลก​ เขต​ 2พร้อมศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาCOVID-19 และติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
อบรมครูแนะแนว ( 159 / )
    นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต พัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนทักษะอาชีพ และทักษะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
พัฒนาบุคลากรใหม่ ( 146 / )
    นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายวสันต์ ปานทอง นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา การปฏิบัตหน้าที่แก่บุคลากรใหม่ ในการประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ใน สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยการมีส่วนร่วมในการส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ ภาษาไทย ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ( 258 / )
    แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ ภาษาไทย ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2563 : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O48
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..คลิกดูรายละเอียดข้อย่อย ( 100 / )
    O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..คลิกดูรายละเอียดข้อย่อย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2563 : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O48
O14 : มาตรฐานการให้บริการ ( 94 / )
    O14 : มาตรฐานการให้บริการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครเข้าแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 153 / )
    การสมัครเข้าแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2563 : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O48
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( 224 / )
    O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.ค./2563 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ( 192 / )
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/429 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>