[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.234.245.125     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
5/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาการคำนวณ ( 119 / )
     ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาการคำนวณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 230 / )
    แจ้งรายชื่อกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การบันทึกข้อมูลครู Big Data กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.& สป.ศธ.) ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียน ประวัติผู้เรียนและบุคลากร ( 4678 / )
    Web Site ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียน ประวัติผู้เรียนและบุคลากร การบันทึกข้อมูลครู Big Data กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.& สป.ศธ.)
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 2 ครั้ง.
4/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสนามแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสนามแข่งขัน ปีการศึกษา 2562 ( 233 / )
    แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสนามแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสนามแข่งขัน ปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
: ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 160 / )
    ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ( 214 / )
    ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ส่งที่กลุ่มนิเทศฯ ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 4 พ.ย. 62 ที่ ผอ.วุฒิพงษ์ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ)ได้โดยตรง หรือ กรณีผอ.กลุ่มไปราชการ สามารถส่งที่ศึกษานิเทศก์ / เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อส่งต่อให้ผอ.วุฒิพงษ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน /ครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ( 197 / )
    การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน /ครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับภาค ( 147 / )
    การประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ( 178 / )
    ประกาศหัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 256 / )
     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหนังสือการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งในสังกัดทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/317 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>