[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
1/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ครูผู้ช่วย 39 ราย ( 309 / )
    นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี กับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วย จำนวน 39 คน แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ราย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/พ.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมพัฒนาประกันคุณภาพภายใน ( 296 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมี นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บรรยายพิเศษ นายอดุลย์ เสือสร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/พ.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจเยี่ยมการเรียนออนไลน์ ( 289 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายอดุลย์ เสือสราญ น.ส.คณิตศาสตร์ บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง แล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/พ.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา ( 295 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ยุบเลิกสถานศึกษา ( 254 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
มติยุบเลิกสถานศึกษา ( 281 / )
    นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงแนวทาง ปรึกษาหารือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโรงเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/พ.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ชนะเลิศสรภัญญะ ( 258 / )
    นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านเข็ก ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ได้รับรางวัลชนะเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ต้อนรับบุคลากรใหม่ ( 339 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรโอนย้ายจาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ น.ส.พร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจสอบโรงเรียนประสบวาตภัย ( 258 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พรัอมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบวาตภัย ตรวจสอบโรงเรียนบ้านวังขวัญ โรงเรียนบ้านหนองงา ซึ่งประสบวาตภัยเมื่ีอวันที่ 23 เมษายน 2563 พบว่า โรงเรียนบ้านวังขวัญ อาคาร 105/
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/เม.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ปีใหม่ไทย ( 223 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมสรงน้ำพระ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/93 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>