[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.215.62.41     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
27/ม.ค./2557 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักครูโสด โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ( 971 / )
    ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักครูโสด โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ม.ค./2557 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ชุมชนบ้านไทรย้อย ( 733 / )
    ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ชุมชนบ้านไทรย้อย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ม.ค./2557 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 ( 687 / )
    กำหนดขอซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 ถุึง 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2556 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.บ้านไทรดงยั้ง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ( 954 / )
    ร.ร.บ้านไทรดงยั้ง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ยื่นซองสอบราคา วันที่ 19 - 29 เมษายน 2556 เปิดซองสอบราคาวันที่ 30 เมษายน 2556 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th โทรศัพท์ 082-7708913 081-3793907
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มี.ค./2556 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านวังยาง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ( 1085 / )
    สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มี.ค./2556 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านวังยาง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ( 1018 / )
    โรงเรียนบ้านวังยาง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2556 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.บ้านแม่ระกาประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ( 1011 / )
    ร.ร.บ้านแม่ระกาประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา รายการโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.พ./2556 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.บ้านซำหวาย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ( 1156 / )
    กำหนดยื่นซองสอบราคา 18 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 11 มีนาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.พ./2556 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.ห้วยพลู ประกาศสอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา ( 897 / )
    กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 กำหนดเปิดซองวันที่ 7 มีนาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2555 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.บ้านแก่งกุลาสามัคคี สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ( 1220 / )
    ร.ร.บ้านแก่งกุลาสามัคคี ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ประจำห้องเรียน กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-3111137
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>