[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.215.62.41     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
30/ก.ค./2555 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านแก่งจูงนางประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน ( 1914 / )
    โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 084-8140619 หรือ 081-9733990 ในวันและเวลาราชการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27/ก.ค./2555 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเมือง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( 1716 / )
    ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเมือง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tablet Computer Lab : TCL10
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.ค./2555 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.บ้านหนองกลด สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( 1417 / )
    ร.ร.บ้านหนองกลด ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 084-4928284
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ค./2555 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.บ้านวังขวัญ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ( 1289 / )
    ร.ร.บ้านวังขวัญ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน 34 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2555 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-8877813, 084-7774150
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2555 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ( 1474 / )
    ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ประกาศสอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 4 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2555 สอบถามรายละเอียดโทร. 055-311026
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ค./2555 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ( 2076 / )
    ร.ร.บ้านแก่งจูงนาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย 6 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-8140619 081-9733990
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.ค./2555 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร.ร.บ้านวังขวัญ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ( 1903 / )
    ร.ร.บ้านวังขวัญ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน 25 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2555 สอบถามรายละเอียดโทร. 081-8877813
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
<< 1 2 3 4 5 6 >>