[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 52.87.176.39     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดเมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   การทำบัตรข้าราชการ
    การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    การเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยง
 การดำเนินการเพื่อจัดการ
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดย : beebee
เข้าชม : 276
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ศูนย์ปฏิบัติการกลางของโครงการสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ผู้นำ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานแจ้งให้ “โรงเรียนประชารัฐ” รุ่น 1 และ รุ่น 2 จัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแสดงผลบนเว็บไซด์ โดยได้พัฒนาระบบการตอบแบบประเมินออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 และ 2 ในสังกัดดำเนินการทำแบบประเมินดังกล่าวภายในวันที่ กำหนด หากประสบปัญหาในการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028585366 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 

http://159.192.131.194/amssplus59/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=12154
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย 26/มิ.ย./2562
      การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ปี 2562 26/มิ.ย./2562
      โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 7 26/มิ.ย./2562
      การจ้างลูกจางชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 26/มิ.ย./2562
      การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 (WRO 2019 : World Robot Olympiad 2019) ระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 25/มิ.ย./2562